Woensdag 03.03.21 | 11.07 uur

'Testen, testen en nog eens testen: Ook mensen zonder klachten'

Cijfermatige terugblik 2020: GGD IJsselland in coronatijd

Aantal besmettingen in 2020, per week

Aantal besmettingen in 2020, per week© GGD IJsselland

'Het jaar 2020 is voor iedereen een jaar dat we niet snel zullen vergeten. De hele wereld is in de ban van een pandemie. Dat geldt ook voor de coronacrisis in het werkgebied van GGD IJsselland. 'Het is er één van ongekende omvang.' Dat meldt GGD IJsselland die de publieke gezondheid van deze regio over het afgelopen jaar middels data-analyse - grondig en zorgvuldig - heeft verzameld. De 25 GGD’en in Nederland hebben vanuit hun wettelijke taak op het gebied van infectieziektebestrijding een belangrijke rol in de bestrijding van corona. 'Testen, testen en nog eens testen: Ook mensen zonder klachten', benadrukt GGD IJsselland tegenover De Zwartewaterkrant na de presentatie van de factsheet 'GGD IJsselland in coronatijd'. In deze factsheet presenteert de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voor 11 gemeenten van de regio IJsselland de cijfers van 2020. Een terugblik.

Regio IJsselland: van ernstig naar zeer ernstig
Op 10 oktober 2020 ging de regio IJsselland van waakzaam naar zorgelijk. Op 28 oktober 2020 ging de regio IJsselland (als een van de laatste regio’s) van ernstig naar zeer ernstig. 'Corona is een A-ziekte en dus een meldingsplichtige ziekte. Dat betekent dat alle positieve testen gemeld moeten worden bij de GGD. De GGD heeft daarom een overzicht van alle besmettingen. Deze geven we door aan het RIVM, die het landelijke beeld bijhoudt. Na elke positieve test bij een inwoner van de regio IJsselland volgt bron- en contactonderzoek. In de periodes dat het aantal besmettingen erg hoog lag, werd bron- en contactonderzoek in aangepaste vorm uitgevoerd.'

Testlocaties in werkgebied IJsselland
Een aantal van de locaties zijn de afgelopen periode verhuisd binnen dezelfde gemeente, naar een meer passende en/of grotere locatie. Er is ook een aantal keer een tijdelijke pop-up locatie ingericht in verband met een cluster besmettingen al of niet binnen een instelling. Naast testen in de testlocaties hebben we gedurende de gehele periode ook mensen die niet in staat waren naar de testlocatie te komen, thuis of in de instelling waar ze verbleven getest.

Bron- en contactonderzoek start binnen 24 uur
In december is een grote testlocatie geopend in de IJsselhallen in Zwolle. GGD IJsselland is sinds de corona-crisis een organisatie geworden die zeven dagen in de week open is. 'Het bron- en contactonderzoek start binnen 24 uur na een positieve test, dus dat gaat alle dagen van het jaar door. Maar ook het testen gaat door, ook tijdens weekenden en feestdagen. En zelfs het trainen van nieuw personeel moet soms buiten reguliere werktijd: zo is in het Pinkserweekeinde een grote groep nieuwe medewerkers getraind om testen te kunnen afnemen. Zij gingen vanaf Tweede Pinksterdag, 1 juni direct aan de slag. Vanaf dat moment ging GGD IJsselland iedereen met klachten testen.'

Inzet personeel
In het begin van de crisis hebben GGD-medewerkers van andere teams dan infectieziekten geholpen bij corona. Verpleegkundigen, artsen, maar ook beleidsmedewerkers hielpen mee in de crisisorganisatie. Ook een aantal gepensioneerden hielp mee. Vanaf juni is personeel extern geworven en zijn alle overige taken van de GGD ook weer opgepakt. Dit is belangrijk omdat in deze coronatijd de andere taken op het gebied van publieke gezondheid juist ook belangrijk zijn. Een enorme inspanning was er ook voor ondersteunende teams zoals HRM (sollicitatiegesprekken), I&A (werkplekken), facilitair en mensen van de brandweer (opbouwen testlocaties). Toen eind augustus in de VVT*-sector zelf testlocaties werden ingericht, heeft GGD IJsselland ook hun personeel ter plekke getraind om de testen af te nemen.

Van crisisorganisatie naar projectorganisatie
In juni 2020 ging GGD IJsselland van crisisorganisatie naar projectorganisatie. Deze projectorganisatie is sindsdien enorm gegroeid en kreeg verschillende subteams: administratie, Covid Medisch Team, publiekslijn & proflijn, bron- en contactonderzoek en testen en kreeg een eigen projectmanagement en stafafdeling. GGD IJsselland had in 2020 voor de reguliere GGD-taken gemiddeld 254 fte formatie per maand. Eind 2020 was de totale formatie van GGD IJsselland bijna verdubbeld met 233 fte extra formatie voor het project-team corona.

Samenwerken, overleggen en informeren
De GGD IJsselland meldt in haar factsheet. 'Tijdens de coronacrisis hebben onder andere de MT leden, experts infectieziektebestrijding, communicatieadviseurs en medewerkers uit het coronateam van GGD IJsselland nauw contact met lokale, regionale en landelijke samenwerkingspartners: om informatie te brengen en te halen, af te stemmen en afspraken te maken.'

IJssellandScan
Via de website: www.ijssellandscan.nl deelt GGD IJsselland nu al ruim twee jaar alle onderzoekscijfers. Begin april 2020 is een speciale pagina ‘Corona Actueel’ aangemaakt op de IJssellandScan. 'Hier delen we onze cijfers over corona. De cijfers worden wekelijks bijgewerkt op een vast moment. De bezoekcijfers van de IJssellandScan zijn sinds de corona-pagina enorm gestegen: van zo’n 20 bezoekers per dag naar gemiddeld 300 per dag met uitschieters naar een paar duizend bezoekers per dag.'

GGD IJsselland in aangepaste vorm
Door de coronacrisis en de landelijke maatregelen moest het reguliere werk van de GGD ook anders georganiseerd worden. 'Zo doen we de afspraken die telefonisch kunnen, telefonisch. Daarnaast zijn bepaalde taken, met name tijdens de eerste en de tweede lockdown, tijdelijk aangepast. Het toezicht kinderopvang was bijvoorbeeld tijdelijk anders georganiseerd omdat het voor kinderdagverblijven, gastouders en gastouderbureaus niet mogelijk was om de Wet Kinderopvang volledig na te leven. Soa-spreekuren waren tijdelijk alleen voor de hoogst-risico-groepen. De Reizigersspreekuren zijn logischerwijs heel rustig en het personeel wordt bij het corona-team ingezet. En ook bij de jeugdgezondheidszorg zijn contactmomenten waar dat kon digitaal gedaan en de inloopspreekuren zijn komen te vervallen. De gehoortest bij pasgeborenen zijn tijdens de eerste lockdown niet uitgevoerd, maar deze zijn weer allemaal ingehaald. De vaccinatieconsulten en groepsvaccinaties gingen wel gewoon door.'

Terugkijkend en vooruitkijkend
Mensen kenden de GGD voorheen waarschijnlijk vooral van de jeugdgezondheidszorg, de consultatiebureaus, de reizigersvaccinatie en soa-spreekuren. 'Maar onze taak infectieziektebestrijding kwam in 2020 door de corona-pandemie volop in de spotlights. Terugkijkend op 2020 hebben we ontzettend veel werk verzet met elkaar. We hebben echt samen de schouders eronder gezet, met álle medewerkers van de GGD. Veranderingen in beleid en in aanpak volgden elkaar snel op en kwamen onaangekondigd onze kant op. We moesten flexibel zijn en snel opschalen en dat is gelukt. Corona is voorlopig onder ons en we blijven ons inzetten om corona te bestrijden. Zo zijn we de afgelopen periode volop bezig geweest met de voorbereidingen voor grootschalige coronavaccinatie in 2021.'

Maandag 15 januari 2020
Vanaf maandag 15 januari 2021 gaat GGD IJsselland starten met het vaccineren. GGD zal naast de coronagerelateerde termen zich blijven inzetten voor andere belangrijke thema’s zoals gezond opgroeien, een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving. (www.ggdijsselland.nl)

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | ZATERDAG, 16.01.21 | 07.21 UUR


advertentie

Vandaag:
8° | 1°
Meer weer...
Morgen:
8° | -2°


AGENDA
  • Woensdag 03.03.21
  • Donderdag 04.03.21
  • Vrijdag 05.03.21
  • Zaterdag 06.03.21
  • Zondag 07.03.21
  • Maandag 08.03.21
  • Dinsdag 09.03.21
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
0.30567 s