Dinsdag 02.03.21 | 15.26 uur

Raadsvoorstel Instellen Corona Cultuurfonds

Online raadsvergadering van Zwartewaterland

De gemeenteraad van Zwartewaterland vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is op vanavond, donderdag 18 februari 2021. In verband met de coronamaatregelen wordt deze vergadering digitaal gehouden. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

Bespreekpunten zijn:

- Brief college van 14 oktober 2020 over Verkenning energieneutraal ontwikkelen fase 1B Hasselt om de Weede.

- Brief diverse inwoners, ingekomen 30 november 2020 over Omgevingsvergunningen en parkeerplaatsen Zwartsluis

Raadsvoorstel Instellen Corona Cultuurfonds
Vanuit lokale culturele organisaties komen steeds meer verzoeken bij de gemeente binnen voor aanvullende financiŽle ondersteuning. Dit in verband met gederfde inkomsten en/of doorlopende lasten als gevolg van de coronamaatregelen. Het ministerie van OCW heeft de gemeente Zwartewaterland via de algemene uitkering van extra financiŽle middelen voorzien. Met inzet van deze middelen wil de gemeente een Corona Cultuurfonds instellen ter ondersteuning van de lokale culturele organisaties die door corona in de financiŽle problemen komen. Het college adviseert de raad hiermee in te stemmen.

Raadsvoorstel Buitenruimteplan bewegen, ontmoeten, spelen en sporten
Het buitenruimteplan biedt kwantitatieve en kwalitatieve kaders om de openbare ruimte optimaal in te richten om te bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. Het plan gaat in op de multifunctionele gebruiksmogelijkheden voor jong en oud. In 2019 is het plan door de gemeenteraad vastgesteld en in 2021 wordt gestart met de uitvoering ervan. Het college adviseert de raad hiermee in te stemmen.

Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Dedemsvaartlocatie Hasselt
Voor de ontwikkeling van de Dedemsvaartlocatie in Hasselt is een nieuw bestemmingsplan voorbereid die ruimte biedt aan 12 nieuwe woningen. Het plan heeft een zorgvuldig voorbereidingsproces doorlopen en is afgestemd met omwonenden en belanghebbenden. Na vaststelling ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage. Het college adviseert de raad hiermee in te stemmen.

- Brieven over appartementencomplex Weidewachter op de Kerklocatie Hasselt om de Weede

De raadsvergadering zal in ieder geval te beluisteren zijn via ZwartewaterFM, maar zal ook live worden gestreamd.

Inspreken?
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over een onderwerp van de agenda of wilt u een ander onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk donderdag 18 februari 2021, 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zal vervolgens naar een passende oplossing worden gezocht om (digitaal) in te spreken tijdens deze raadsvergadering.

Rechtstreeks volgen
U bent van harte welkom om de raadsvergadering op donderdag 18 februari 2021, aanvang 19.30 uur, digitaal te volgen.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 18.02.21 | 09.09 UUR


advertentie

Vandaag:
13° | 0°
Meer weer...
Morgen:
14° | 1°


AGENDA
  • Dinsdag 02.03.21
  • Woensdag 03.03.21
  • Donderdag 04.03.21
  • Vrijdag 05.03.21
  • Zaterdag 06.03.21
  • Zondag 07.03.21
  • Maandag 08.03.21
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
0.32175 s