Dinsdag 20.04.21 | 12.51 uur

Update 1 maart: Coronavirus (COVID-19)

Start Corona Cultuurfonds in Zwartewaterland

Culturele instellingen in Zwartewaterland die door corona in de problemen komen, kunnen financiële steun krijgen uit het Corona Cultuurfonds. Dit gemeentelijke noodfonds heeft een korte looptijd tot 1 september 2021. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst en totdat het vastgestelde subsidieplafond van 150.000 euro is bereikt.

Alleen complete aanvragen (dus met alle gevraagde invulvelden en bijlagen) worden in behandeling genomen.

Hoe werkt het?
U kunt uw aanvraag online indienen. Let op: in het aanvraagformulier moet u een aantal bijlagen uploaden. Denkt u er aan deze documenten van tevoren te verzamelen en in te scannen:

Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)
Dit is alleen nodig indien uw organisatie geen structurele subsidie van de gemeente ontvangt.

Vastgestelde jaarrekening over 2020 met specificatie van eigen vermogen, nader onderverdeeld in algemene reserve en bestemmingsreserve.

Is de jaarrekening 2020 van uw vereniging of stichting nog niet vastgesteld? Dan volstaat de jaarrekening van 2019.

Hoeft u geen jaarrekening te publiceren? Dan kunt u volstaan met de laatst opgemaakte financiële verantwoording over 2020.

De begroting van uw vereniging of stichting van 2021, met daarin opgenomen de eventuele te verwachten bijdragen vanuit noodsteunmaatregelen van overheden of fondsen.


Voorwaarden
Als aanvrager dient u aan voorwaarden te voldoen. Uw aanvraag indienen, via: www.zwartewaterland.nl/coronacultuurfonds

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 01.03.21 | 13.24 UUR
Vandaag:
15° | 3°
Meer weer...
Morgen:
11° | 4°


AGENDA
  • Dinsdag 20.04.21
  • Woensdag 21.04.21
  • Donderdag 22.04.21
  • Vrijdag 23.04.21
  • Zaterdag 24.04.21
  • Zondag 25.04.21
  • Maandag 26.04.21
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
0.34773 s