Vrijdag 07.05.21 | 13.49 uur

Initiatiefvoorstel lastenverlichting voor lokale ondernemers

Online raadsvergadering op donderdag 25 maart 2021

De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 25 maart 2021. In verband met de coronamaatregelen wordt deze vergadering digitaal gehouden. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar. De raadsvergadering zal in ieder geval te beluisteren zijn via ZwartewaterFM, maar zal ook live worden gestreamd.

Bespreekpunten
Raadsvoorstel Benoeming leden raad van toezicht Stichting op Kop
Stichting Op Kop is het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs in de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland. Deze stichting kent een Raad van Toezicht. De leden van deze Raad worden benoemd door de gemeenteraden van Steenwijkerland en Zwartewaterland. Op 1 februari 2021 liep de zittingsperiode van twee leden van de Raad van Toezicht af. Een lid, de heer A. Dul, heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een tweede periode en wordt voorgedragen voor herbenoeming. Als nieuw te benoemen lid wordt de heer R. Peters voorgedragen. Indien de gemeenteraden van zowel Steenwijkerland als Zwartewaterland instemmen met de benoemingen, dan zullen deze met terugwerkende kracht per 1 februari 2021 ingaan en gelden voor een periode van vier jaar tot 1 februari 2025. Het college adviseert de raad hiermee in te stemmen.

Initiatiefvoorstel lastenverlichting voor lokale ondernemers
Ondernemers, horeca en winkeliers hebben het zwaar door alle corona-maatregelen, waardoor het van belang is dat de gemeente hen steunt en faciliteert. Dit kan onder andere door te besluiten om in het jaar 2021 over bepaalde objecten geen precariobelasting te heffen. Door nu dit besluit te nemen en niet te wachten tot later in het jaar – vlak voor de heffingsdatum – krijgen de betreffende ondernemers, horeca en winkeliers op dit punt duidelijkheid.

Inspreken
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over een onderwerp van de agenda of wilt u een ander onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk donderdag 25 maart 2021, 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl

Vanwege de coronamaatregelen zal vervolgens naar een passende oplossing worden gezocht om (digitaal) in te spreken tijdens deze raadsvergadering.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 22.03.21 | 15.41 UUR
Vandaag:
16° | 4°
Meer weer...
Morgen:
23° | 2°advertentie
AGENDA
  • Zaterdag 08.05.21
  • Zondag 09.05.21
  • Maandag 10.05.21
  • Dinsdag 11.05.21
  • Woensdag 12.05.21
  • Donderdag 13.05.21
  • Vrijdag 14.05.21
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
0.38057 s