Dinsdag 27.09.22 | 15.30 uur

Geen doorgaand verkeer mogelijk in week 38 en 39

Vaartweg in Hasselt veiliger door nieuwe inrichting

Vaartweg in Hasselt

Vaartweg in Hasselt© Gemeente Zwartewaterland

De Vaartweg in Hasselt is toe aan groot onderhoud. Begin september starten de werkzaamheden aan het weggedeelte vanaf de Zwartsluizerweg/Buiten de Venepoort tot en met de rotonde bij Om de Weede. Het werk wordt gecombineerd met het aanpassen van de inrichting van de weg en het verbeteren van de verkeersveiligheid en duurt ongeveer vier weken. Naast regulier onderhoud komen er sneldheidsbeperkende maatregelen en een veiligere fietsoversteek. 'In week 38 en 39 kunnen we forse verkeershinder, ook overdag, niet voorkomen. De Vaartweg is in week 38 overdag en ’s nachts in beide richtingen gestremd voor doorgaand verkeer. In week 39 geldt dit voor de avond- en nachtelijke uren.' Dat meldt de gemeente Zwartewaterland.

De Vaartweg ligt binnen de bebouwde kom waar een maximum snelheid van 50 km/h geldt. Door toepassing van maatregelen zoals een gekleurde middenstreep, kleurvlakken, een visueel smallere rijbaan en snelheidsremmers wordt de verkeersdeelnemer erop geattendeerd dat hij of zij zich op een weg binnen de bebouwde kom begeeft en zijn rijgedrag hierop moet aanpassen.

Wethouder Slingerland: "De Vaartweg is een belangrijke route voor zowel inwoners als doorgaand verkeer. Met de herinrichting van de Vaartweg zetten we een belangrijke stap voor een betere verkeersveiligheid. Met name overstekende fietsers profiteren hiervan."

Veiligere fietsoversteek Erfgenamenwegje
De fietsoversteek bij het Erfgenamenwegje wordt veiliger gemaakt. Er komt een bredere middengeleider zodat fietsers zich veiliger op het middengedeelte kunnen opstellen. De fietsoversteek komt op een plateau waardoor de automobilist automatisch snelheid mindert. Kleurverschil en markeringen op het wegdek attenderen de weggebruiker nog eens extra op de verkeerssituatie. Het fietspad naar de oversteek wordt comfortabeler door de helling wat uit te vlakken.

Kruispunten met Telvorenstraat, Malcorpslaan en Viandenstraat
De verkeerslichten op de kruispunten blijven. De kruisingen en het begin van de zijstraten krijgen een nieuwe asfaltlaag. Kruispuntvlakken in een geelbruine kleur attenderen de weggebruiker op de afwijkende verkeerssituatie. Daarnaast worden de detectielussen voor de verkeerslichten in het wegdek vervangen.

Rotonde Om de Weede krijgt definitieve inrichting
De rotonde bij de aansluiting naar Om de Weede krijgt een definitieve inrichting. Omdat de rotonde binnen de bebouwde kom ligt, komt er bij de aansluiting naar Om de Weede een voorrangsfietsoversteek in beide richtingen. Ook hier worden een definitieve deklaag, bebording en markeringen aangebracht.

Geen doorgaand verkeer mogelijk in week 38 en 39
De werkzaamheden staan gepland voor de weken 36 tot en met 39. Er is veel aandacht voor het minimaliseren van de overlast. Dit houdt in dat er zoveel mogelijk ’s nachts gewerkt wordt. Bij bepaalde werkzaamheden en voor de veiligheid van de wegwerkers ontkomen we niet aan extra verkeershinder. In week 38 is de Vaartweg, tussen de kruisingen met Zwartsluizerweg/Buiten de Venepoort en Telvorenstraat, in beide richtingen afgesloten, ook overdag. In week 39 is dit het geval voor het weggedeelte tussen Telvorenstraat en Zandvoortweg. Overdag is dit wegvak dan beperkt open; ’s avonds en ‘s nachts is doorgang in beide richtingen niet mogelijk. Voor doorgaand verkeer worden omleidingsroutes ingesteld. Zodra de uitvoeringsplanning definitief is, wordt hierover opnieuw gecommuniceerd. Meer informatie op www.zwartewaterland.nl/vaartweg

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 17.08.21 | 10.35 UUR
Vandaag:
10° | 4°
Meer weer...
Morgen:
11° | 4°


POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

MEEST GELEZEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.19495 s