Woensdag 07.12.22 | 12.30 uur

Familie Spans verheugd over werkbezoek Zijne Majesteit de Koning

Werkbezoek Koning Willem-Alexander aan Kop van Overijssel

Werkbezoek Koning Willem-Alexander aan Weidevol Zwartsluis

Werkbezoek Koning Willem-Alexander aan Weidevol Zwartsluis© Raymond van Olphen

Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmiddag 30 september 2021 een werkbezoek gebracht aan twee landbouwbedrijven in de Kop van Overijssel. Het werkbezoek stond in het teken van landbouw en natuurherstel. Koning Willem-Alexander bracht een werkbezoek aan landbouw- en rietteeltbedrijf Slot in Sint Jansklooster en landbouwbedrijf Weidevol in Zwartsluis.

De provincie Overijssel en dertien organisaties uit de sectoren landbouw en natuurbeheer hebben in 2013 samen het programma ‘Samen werkt beter’ opgezet. Het platform zet zich in voor een duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied in Overijssel. Door samenwerking en het signaleren van vraagstukken rond de thema’s klimaat, energie, natuur, verduurzaming van de landbouw en circulaire economie wil ‘Samen werkt beter’ de balans tussen ecologie en economie bewaken en de verschillende belangen en partijen verbinden.

Koning Willem-Alexander kreeg een rondleiding bij landbouw- en rietteeltbedrijf Slot in Sint Jansklooster. Dit familiebedrijf, aan de rand van Natura 2000-gebied De Wieden, richt zich op melkveehouderij, rietteelt en natuurbeheer. Zo worden bijvoorbeeld koeien met een pontje naar percelen van het natuurgebied gebracht om daar te grazen en zo de biodiversiteit te stimuleren. Aansluitend sprak de Koning met diverse betrokkenen over het vinden van een balans tussen ondernemerschap en rendabele landbouw enerzijds en natuurherstel anderzijds.

De Koning vervolgde zijn bezoek bij landbouwbedrijf Weidevol in Zwartsluis. Familie Spans toonde hem hun koeienstal, hun land en de vergaderruimtes die zij verhuren. In een gesprek vertelden zij hoe zij de transitie van gangbare landbouw naar biologische landbouw hebben aangepakt en hoe ze met de zaalverhuur hun ondernemerschap verder hebben ontwikkeld. Het werkbezoek werd afgesloten met een rondetafelgesprek over de samenwerking rond landbouw en natuurherstel op provinciaal niveau en over de rol die het platform ‘Samen werkt beter’ hierin speelt.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 01.10.21 | 09.12 UUR
Vandaag:
1° | 0°
Meer weer...
Morgen:
0° | -2°


AGENDA

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.34318 s