Vrijdag 21.01.22 | 14.01 uur

Raadsvoorstel Toekomst Zwembaden Zwartewaterland

Online raadsvergadering op 9 december 2021

UPDATE De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 9 december 2021. De raadsagenda van donderdag 9 december is ingekort. De ‘Transitievisie Warmte’ en ‘Percentage lokaal eigendom bij het opwekken van nieuwe energie’ worden doorgeschoven naar de raadsvergadering van 13 januari, zo heeft de agendacommissie van de gemeenteraad besloten.

In verband met de coronamaatregelen wordt deze vergadering digitaal gehouden. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar. De raadsvergadering zal in ieder geval te beluisteren zijn via ZwartewaterFM, maar zal ook live worden gestreamd.

Inspreken
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over een niet-geagendeerd onderwerp, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk donderdag 9 december 2021, 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl Vanwege de coronamaatregelen zal vervolgens naar een passende oplossing worden gezocht om (digitaal) in te spreken tijdens deze raadsvergadering.

Op de voorlopige agenda staan de volgende bespreekpunten:

Raadsvoorstel Toekomst Zwembaden Zwartewaterland
In 2020 is het onderzoek ‘Toekomst Zwembaden Zwartewaterland’ uitgevoerd. Doel was om een beeld te krijgen van het toekomstperspectief voor de zwembaden in de vorm van een aantal scenario’s. Op basis van de wensen van de gemeenteraad en de Stichting Zwembaden Zwartewaterland is er een voorstel opgesteld waarbij de zwembaden in de drie kernen in stand kunnen worden gehouden. Hiervoor is wel structureel extra budget nodig. Het college adviseert de raad in te stemmen met het voorstel.

Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan Herontwikkeling locatie Bodewes
Voor de locatie Bodewes is een plan ontwikkeld die gericht is op het herontwikkelen van de locatie van een industriële functie naar een recreatieve functie en de realisatie van een nieuwe weg parallel aan de N331. Dit plan past echter niet in de bestaande bestemmingsplannen, waardoor er een nieuw plan is voorbereid. De raad wordt voorgesteld dit nieuwe plan vast te stellen.

Raadsvoorstel Najaarsnota
Met het aanbieden van de Najaarsnota oefent de raad zijn controlerende taak en budgetrecht uit. In de Najaarsnota zijn financiële mutaties opgenomen, waardoor het totale saldo na de Najaarsnota 2021 1.871.000 positief bedraagt. Het college adviseert de raad in te stemmen met het voorstel

Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Werkerlaan 4 te Hasselt
Het bedrijf aan de Werkerlaan 4 in Hasselt is in de afgelopen jaren in oostelijke richting uitgebreid. De gemeente Zwartewaterland heeft hiervoor een tijdelijke vergunning verleend, waarvan de termijn verloopt op 31 december 2021. Om het tijdelijk toegestane gebruik permanent mogelijk te maken moet het bestemmingsplan herzien worden. Voor deze herziening is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan heeft ter inzag gelegen en hier zijn geen zienswijzen tegen ingediend. Het plan kan daarom ongewijzigd worden vastgesteld. Het college adviseert de raad hiermee in te stemmen.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 08.12.21 | 11.49 UUR


advertentie

Vandaag:
5° | -1°
Meer weer...
Morgen:
6° | -1°advertentie
AGENDA
  • Vrijdag 21.01.22
  • Zaterdag 22.01.22
  • Zondag 23.01.22
  • Maandag 24.01.22
  • Dinsdag 25.01.22
  • Woensdag 26.01.22
  • Donderdag 27.01.22
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.17244 s