Maandag 04.07.22 | 10.12 uur

Raadsvergadering op donderdag 23 juni 2022

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is vanavond, donderdag 23 juni 2022. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar. U kunt deze vergadering fysiek bijwonen. De vergadering zal ook live te beluisteren zijn via ZwartewaterFM en/of worden gestreamd.

Op de agenda van 23 juni 2022 staan de volgende bespreekpunten:

Raadsvoorstel Aanvraag uitvoeringskrediet werkzaamheden inrit Breman e.o.
Op 21 januari 2021 heeft de gemeenteraad unaniem besloten het college te verzoeken er bij de provincie op aan te dringen om niet de nieuwe inrit bij Breman met aansluiting op de Parallelweg naast de N331 te realiseren. Het college heeft dit verzoek bij de provincie neergelegd en ook de Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten opgeroepen af te zien van de aanleg van deze nieuwe inrit. In dit raadsvoorstel worden de uitgangspunten voorgelegd ten aanzien van de verkeerscirculatie in Hasselt centrum en omgeving. Het college stelt de raad voor een uitvoeringsbudget van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de realisatie verbreding inrit Breman en de extra maatregelen in de directe omgeving.

Raadsvoorstel Advies Auditcommissie inzake Jaarverantwoording 2021
De auditcommissie heeft overleg gehad met de accountant en ambtelijke adviseurs. Naar aanleiding hiervan heeft zij een advies opgesteld aan de raad over de jaarverantwoording 2021. Het college stelt de raad voor het accountantsverslag voor kennisgeving aan te nemen.

Raadsvoorstel Jaarverantwoording 2021
Jaarlijks moet de gemeenteraad, op grond van de Gemeentewet, voor 15 juli een vastgestelde jaarrekening vaststellen en indienen bij de provincie. In de jaarverantwoording is de mate waarin de doelstellingen conform de begroting 2021 en het daarin vastgestelde (financiële) kader zijn uitgevoerd opgenomen. Het college adviseert de gemeenteraad deze vast te stellen.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 21.06.22 | 07.00 UUR
Vandaag:
22° | 12°
Meer weer...
Morgen:
22° | 12°


AGENDA

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

MEEST GELEZEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.165 s