Maandag 04.07.22 | 10.12 uur

Preventienota: iedereen kan naar vermogen meedoen

Zwartewaterland wil algehele gezondheid en welbevinden inwoners verbeteren

Het gemeentebestuur van Zwartewaterland wil de algehele gezondheid en het welbevinden van de inwoners verbeteren. Dat staat in de Preventienota ‘Samen zijn we Zwartewaterland’. “We willen dat iedereen naar vermogen kan meedoen en kwaliteit van leven heeft”, legt wethouder Jan van der Poel uit. Voorkomen is beter dan genezen, zo is de gedachte achter de Preventienota.

“Daarbij gaat het natuurlijk over voldoende bewegen en gezond eten, maar ook over zingeving en zoveel mogelijk zelf regie houden”, aldus de wethouder. “Positieve Gezondheid noemen we dat. Daaraan gaan we de komende jaren werken. Voor inwoners van 0 tot 100+.”

Samenwerken
De Preventienota beschrijft hoe de gemeente deze Positieve Gezondheid stimuleert. Dit gaat aan de hand van zes thema’s met concrete doelen voor 2028. Van der Poel: “Werk is bijvoorbeeld belangrijk om mensen mee te laten doen. Een fatsoenlijk inkomen om van rond te komen is dat ook. Onze inwoners moeten ook vaardigheden hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Verder stimuleren we een gezond gewicht bij alle leeftijden. En we willen graag samen met scholen en andere partijen gezondheidsprogramma’s opzetten.”

Samenwerken is dus belangrijk om de doelen te halen. “De maatschappelijke instellingen willen dit graag met ons oppakken, zo hebben zij aangegeven”, zegt Van der Poel. “Daarom ondertekenen we later dit jaar een Preventieakkoord. Dit betekent dat de instellingen actief bijdragen aan de ambities in de Preventienota. Ook de inwoners betrekken we actief bij de plannen, want we doen het samen met de inwoners voor de inwoners.”

Meedenken
In de afgelopen periode heeft de gemeente verschillende bijeenkomsten gehouden over dit onderwerp. Instellingen en inwoners konden zo meedenken en ideeën inbrengen. Deze zijn verwerkt in de Preventienota, die op 7 juli wordt besproken in de gemeenteraad. Ook wordt er gewerkt aan een uitvoeringsprogramma, met concrete acties om de doelen te bereiken.

Noodzaak
Overal in Nederland staat de zorg staat onder druk. Dit komt door toenemende vergrijzing, oplopende arbeidstekorten, inflatie, stijgende (zorg)kosten en corona. Ondertussen neemt de vraag naar zorg en ondersteuning toe. “Het laat zien hoe belangrijk investeren in preventie en gezondheidsbevordering is”, aldus de wethouder.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 22.06.22 | 11.24 UUR


advertentie

Vandaag:
22° | 12°
Meer weer...
Morgen:
22° | 12°


AGENDA

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

MEEST GELEZEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.17767 s