Dinsdag 27.09.22 | 15.30 uur

Op basis van nieuwe regeling

Overijssel maakt planten van bomen aantrekkelijker

Met een vernieuwde subsidieregeling maakt de provincie Overijssel het haar inwoners aantrekkelijker om kleinschalig bomen te gaan planten. Nieuw is namelijk dat aanvragers voor een straat, een wijk, een buurtschap of een dorp hun verzoek kunnen bundelen.

Inwoners van de provincie kunnen een aanvraag indienen op basis van de nieuwe regeling. De subsidie voor een gecombineerde aanvraag is 100 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 300 euro per straat, wijk, buurtschap of dorp.

Eenvoudiger
Dankzij de nieuwe regeling wordt het voor een straat, een wijk, een buurtschap of een dorp veel eenvoudiger om met een gecombineerde aanvraag bomen of bosplantsoen aan te leggen. De subsidie wordt verstrekt voor de aanplant van bomen of bosplantsoen, inclusief de bijbehorende palen en banden voor ondersteuning van de bomen en grondverbeteraar.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de aanplant van bomen of bosplantsoen voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo is er sprake van aanplant als het gaat om bosplantsoen of bomen met een omtrek van maximaal 12 centimeter. De bomen moeten ook voorkomen in de lijst die in de regeling is genoemd. Voor de subsidie dienen drie of meer verschillende boomsoorten uit de lijst worden aangeplant. Het bosplantsoen of de bomen moeten tussen 1 oktober 2022 en 1 maart 2023 worden aangeplant.

Zelf wel regelen
De subsidieontvanger is verplicht de bomen vóór 31 december 2023 aan te melden op de website www.iedereeneenboom.nl(verwijst naar een andere website). Het niet aanmelden van de bomen kan gevolgen hebben voor de subsidie. De ontvanger dient de aangeplante bomen en het bosplantsoen voor eigen rekening en risico beheren en onderhouden.

Aanvragen kan tot 30 november
De provincie moet de aanvraag voor een gecombineerde aanvraag uiterlijk 31 maart 2023 hebben ontvangen. De aanvrager dient daarvoor gebruikmaken van het digitale aanvraagformulier ‘Iedereen een boom-Kleinschalige aanplant’ dat is te vinden op de website van de provincie Overijssel: Subsidie Iedereen een boom -kleinschalige aanplant - Provincie Overijssel. Daar staat ook exact aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen. Deze subsidieregeling vervalt op 30 november 2023.

Een extra boom per inwoner van Overijssel
Provinciale Staten van Overijssel heeft in november 2018 een motie aangenomen met als doel het aanplanten van één boom per inwoner. Dit plan, om concreet 1,1 miljoen bomen extra aan te planten in Overijssel, is momenteel in uitvoering. De teller staat al op ruim 350.000 bomen.

Met dit plan ontwikkelt de provincie beleid om op een slimme manier nieuwe bomen te planten om klimaatverandering tegen te gaan. Ze doet dit ook met oog voor het landschap, de inzet op kringloopeconomie, betere omstandigheden voor plantensoorten, dieren en insecten, het opvangen van CO2, en het zo mooi mogelijk inrichten van de provincie.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 18.07.22 | 07.31 UUR
Vandaag:
10° | 4°
Meer weer...
Morgen:
11° | 4°


POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

MEEST GELEZEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.18881 s