Maandag 05.12.22 | 11.17 uur

Gemeenteraad buigt zich op 15 en 22 september over keuze

College ziet in Genne-Holten meeste kansen voor windmolens en zonneparken

Definitieve zoekgebieden in Zwartewaterland

Definitieve zoekgebieden in Zwartewaterland © Gemeente Zwartewaterland

Het college van B en W ziet in het gebied Genne-Holten de meeste kansen voor windmolens en zonneparken. De gemeenteraad buigt zich op 15 en 22 september over die keuze. Dan bepaalt de politiek definitief welke zoekgebieden voor het grootschalig opwekken van wind- en zonne-energie de voorkeur hebben.

Waarom heeft Genne-Holten de voorkeur?
Het college heeft om meerdere redenen een voorkeur voor Genne-Holten. Dit gebied is dunbevolkt en biedt kansen voor het opwekken van wind én zonne-energie. “Belangrijk voordeel is dat we kunnen samenwerken met de gemeente Zwolle, die in het aangrenzende gebied kansen ziet voor duurzame energie. Ook Dalfsen en Staphorst onderzoeken dicht bij onze voorkeurslocatie de mogelijkheden voor wind en zon”, legt wethouder Harrie Rietman uit.

Lokaal eigendom centraal
Niet in alle zes zoekgebieden komen windmolens of zonneparken. Als de gemeenteraad ook een voorkeur heeft voor Genne-Holten, gaat de gemeente Zwartewaterland eerst kijken naar de ruimte in dit gebied. Als daar niet genoeg plek is, onderzoekt Zwartewaterland de mogelijkheden in de andere zoekgebieden. “Wij willen samen met de bewoners een plan maken waarin lokaal eigendom centraal staat. Bewoners die de lasten dragen, moeten ook profiteren van de lusten”, zegt Rietman.

Gebiedsbegeleider aan de slag
Een gebiedsbegeleider ondersteunt dat proces. Dat is iemand die in het voorkeursgebied samen met bewoners en grondeigenaren een plan gaat maken. Na een jaar moet blijken of een gezamenlijk plan mogelijk is. Ook moet dan duidelijk zijn hoeveel ruimte het gebied biedt voor windmolens en zonneparken.

Proces tot dusver
Zwartewaterland zoekt locaties voor windmolens en zonneparken omdat Nederland overstapt op duurzame energie. De gemeenteraad wees begin 2021 zes concept-zoekgebieden aan die mogelijk geschikt zijn voor het opwekken van wind- of zonne-energie. Zwartewaterlanders dachten daarna mee aan digitale en fysieke duurzaamheidstafels. Ook vulden veel mensen een enquête in. De gemeente betrok die informatie bij een zorgvuldig onderzoek naar geschikte locaties. Dat leidt nu tot het vaststellen van zes definitieve zoekgebieden. Ook spreekt het college dus een voorkeur uit.

De voorkeursvolgorde is:
1. Zoekgebied Wind Genne-Holten
2. Zoekgebied Zon Genne-Holten
3. Zoekgebied Zon Zwartsluis
4. Zoekgebied Genne-Overwaters
5. Zoekgebied Kamperzeedijk
6. Zoekgebied Wind Zwartsluis

Nationaal Landschap IJsseldelta
Nationaal Landschap IJsseldelta was geen onderdeel van de zoektocht naar windlocaties. Volgens de Provinciale Omgevingsverordening waren windmolens daar verboden. In de nieuwe concept omgevingsverordening is dit verbod geschrapt. Binnenkort neemt Provinciale Staten een besluit over de vaststelling van de nieuwe Omgevingsverordening. Mocht Nationaal Landschap IJsseldelta alsnog een potentieel zoekgebied worden dan is daarvoor een nieuw traject met bewonersparticipatie nodig.

Kaartje
Op het bijgevoegde kaartje staan de definitieve zoekgebieden, waarbij het college dus een voorkeur uitspreekt voor Genne-Holten. Direct belanghebbenden ontvangen deze week meer informatie.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 07.09.22 | 12.32 UUR
Vandaag:
5° | 0°
Meer weer...
Morgen:
3° | 0°


AGENDA
  • Maandag 05.12.22
  • Dinsdag 06.12.22
  • Woensdag 07.12.22
  • Donderdag 08.12.22
  • Vrijdag 09.12.22
  • Zaterdag 10.12.22
  • Zondag 11.12.22
  • Volledige agenda...

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.20292 s