Vrijdag 26.05.23 | 17.33 uur

Raadsvergadering op 6 oktober 2022

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is donderdag 6 oktober 2022. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar. U kunt deze vergadering fysiek bijwonen. De vergadering zal ook live te beluisteren zijn via ZwartewaterFM en/of worden gestreamd.

De bespreekpunten zijn:

- Afscheid raadslid de heer C.J.M. Ooms
- Onderzoek geloofsbrieven de heer B.K. Aalbers
- Benoeming raadslid de heer B.K. Aalbers

Raadsvoorstel Strategische aankoop gronden
De mogelijkheid doet zich voor om nabij Zwartsluis een perceel grond aan te kopen dat voor de energietransitie maar ook voor andere doeleinden kan worden ingezet. Het college adviseert de raad hiermee in te stemmen en krediet beschikbaar te stellen.

Raadsvoorstel Hoe en waar in het buitengebied van Zwartewaterland zouden grote zonneparken en windmolens kunnen worden toegelaten?
Met de Klimaatwet, het Klimaatakkoord en de uitwerkingen in de RES 1.0 West-Overijssel heeft de gemeente een opgave voor de energietransitie. Voor een goede inpassing van zonneparken en windmolens voor grootschalige energieopwek en om het buitengebied (be)leefbaar te houden is een notitie opgesteld. Het college stelt de raad voor deze vast te stellen.

Raadsvoorstel Vaststellen zoekgebieden voor zonnevelden en windturbines
Op basis van uitgebreide bewonersparticipatie is het voorstel ‘Definitieve zoekgebieden voor zonne- en windenergie in de gemeente Zwartewaterland’ opgesteld. Hierin zijn de definitieve zoekgebieden met definitieve contouren in voorkeursvolgorde opgenomen. Het college adviseert de raad hiermee in te stemmen.

- Brief van het college van 29 juni 2022 over Circulatie centrum Hasselt.

- Art. 40 vragen CU over start voorbereidingen bouw fabriek Solprovit (Fuite) Hasselt.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 04.10.22 | 17.41 UUR


advertentie

Vandaag:
21° | 7°
Meer weer...
Morgen:
21° | 8°


AGENDA
  • Zondag 28.05.23
  • Maandag 29.05.23
  • Dinsdag 30.05.23
  • Woensdag 31.05.23
  • Donderdag 01.06.23
  • Vrijdag 02.06.23
  • Zaterdag 03.06.23
  • Volledige agenda...

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.22594 s