Maandag 05.06.23 | 19.33 uur

‘Iedereen elke dag weer veilig thuis’

Overijssel investeert 19 miljoen in een bereikbare en verkeersveilige regio

Om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Overijssel te verbeteren stelt de provincie Overijssel in 2023 ruim 19 miljoen euro beschikbaar voor gemeentelijke en provinciale projecten. Deze projecten zorgen voor meer comfort en veiligheid op de fietspaden, een verbetering van de verkeersveiligheid voor lokale en provinciale wegen en zet in op duurzamer verkeersgedrag. In combinatie met de gemeentelijke en Rijksbijdragen wordt hierdoor circa 70 miljoen euro geïnvesteerd in mobiliteit in Overijssel.

In totaal zijn 38 projecten geselecteerd die dit jaar kunnen starten en bijdragen aan het veiliger inrichten van wegen, fietspaden en kruispunten op locaties waar relatief veel ongevallen gebeuren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verbeteringen van lokale routes en kruispunten.

Deze projecten dragen bij aan de ambities die provincie en gemeenten in gezamenlijke plannen hebben verwoord. Door de aanzienlijke inzet op fietsprojecten wordt daarnaast een bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen ten aanzien van CO2 reductie.

Slimme, veilige en duurzame mobiliteit en steden
Gedeputeerde Bert Boerman: ‘We willen dat Overijssel goed bereikbaar is en een aantrekkelijke leefomgeving om te wonen, werken en recreëren. Daarom moedigen we manieren van vervoer aan die zuinig met de ruimte omgaan en een positieve bijdrage leveren aan onze leefomgeving, zoals fietsen. Een groot deel van de provinciale bijdrage wordt daarom aan fietsprojecten besteed. Deze zijn zowel gericht op de fietsveiligheid als op fietsstimulering.’

Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van de snelfietsroute Zwolle-Raalte en Vriezenveen-Vroomshoop, de aanpak van delen van de fietssnelweg F35 in Twente, verkeerveilige schoolomgeving en het verkeersveilig inrichten van wegen voor met name fietsers. Maar ook door middel van slimme verkeerslichten kunnen fietsers op kruispunten meer prioriteit krijgen.

Gedragsbeïnvloeding via educatie en communicatie
Een verandering van de inrichting op straat is een ideaal moment om de verkeersdeelnemers bewust te maken van mogelijkheden voor duurzamer en verkeersveiliger gedrag. Zowel provincie Overijssel als gemeenten werken daarom gedragsmaatregelen uit, gekoppeld aan de uitvoering van infrastructurele projecten. Deze gedragsmaatregelen worden ook gesubsidieerd. Bij verkeersveiligheid ligt hierbij de focus op kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers, rijden onder invloed, snelheid en afleiding in het verkeer. Bij verbetering van het fietsnetwerk ligt de focus op communicatie over mogelijkheden voor duurzame vormen van vervoer. Bij alle gedragsmaatregelen is samenwerking met partners zoals scholen, politie, maatschappelijke organisaties zoals VVN en ANWB maar ook werkgevers belangrijk. Provincie Overijssel werkt daarbij onder het motto ‘Iedereen elke dag weer veilig thuis’.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 23.02.23 | 09.17 UUR
Vandaag:
22° | 8°
Meer weer...
Morgen:
22° | 7°


AGENDA

POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

MEEST GELEZEN

HALFJAAR

JAAR

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.16534 s