Vrijdag 20.07.18 | 14.29 uur

Aflevering 318

Da’s baaln! Flink baaln!!

Ik bin van de olde lichtink en kan mar muu-jlijk wenn an veraanderingn. Ik holle ervan dat et bi-j et olde blef mar bliekbar is dat onmeugelijk in disse tiedn. Altied mut et weer veraandern of wiezign. Zodra ik er net an begunne te wenn, drei-jt et weer 90 graodn de aandere kaante op. En zo blief ik mar steeds meehobbeln umme de boel bi-j te holln.

Ik bin niet op-egruu-jd mit de computer. Ik hebbe et mi-j zölf allemaolt een beetien an muttn leern. Mien kleinzeunn emm daor een grote invullink an egeumn en wat uurn spendeert umme opa ien en aander uut te leggn en bi-j te brengn. Wat zeg ik uurn? Ik denke eerlijk gezegd wel daagn, miskien wel weekn!

Zo’n dink is veur mi-j ien groot gevaor: ie drukt op een verkeerde knoppe en woppa: alles is fut! En zie et dan mar weer te kriegn. Teegnwoordig lever ik de columns an via ‘word’ mar druk ik argens op wat niet emut had…tja dan bin ik mien hele verhaal kwiet en dan stao ik mit de haandn in et haor machteloos toe te kiekn naor dat stomme beeldskarm waor iniens een lege bladziede mi-j skeinheilig toelacht. Mit zo’n verrekte greins asof et dink mi-j uutdaagt, mi-j wil jenn en probeert flink hellig te kriegn.

Vervolgns mu-k dan weer de kleinzeune opbelln en vraogn of mien getypte bladziede nog argens terugge te tovern is. En achteraof bliekt et een fluitien van een cent, mar op et moment dat ik de boel kwiet bin, stao ik in lichterlaaie!! Mien leemswark, mien hele hebbn en houwn naor de filistijnn!! Daor he-k dan weer uurn op zittn zwoegn en ploetern. En mit iene verkeerde handelink is de bende gelieke naor de gallemiezn! Zo’n gevuul zeg mar.

Inmiddels he-k nou al zovaake naor mien kleinzeune muttn belln, da-k zien nummer zo onderhaand wel uut et heufd kenne. Mar ok daor wi-k nog wel effn wat over kwiet.

De tied dat ik niet wieder kon loopn dan een halve meter as ik an et belln was, leg nog niet zo varre achter mi-j. Er zat een draogien an de hoorn en dat beparkte de meugelijkheid ten volste umme varder te gaon mit waor ak mee bezig waare. Heel verveelnd achteraof want nou ik weete dat ik mobiel kan gaon en staon sinds die draod mien leemswandel niet meer beparkt, is dat dan ok metiene de ienigste veraanderink die ik eigenlijk wel heel arg waardeert hebbe!! Niet zozeer da-k graag altied te bereikn binne mar wel umda-k soms uurnlaank an et leintien ehöldn wörre en gien kaante op kan. As nou iemaand belt en et begunt mi-j gigantisch te verveeln, kaank ondertussn teminste deurwarkn en af en toe een keer ‘hmmm, ja en nee’ zeggn. Daor ondervient de aander, die gewoon deur ouwehoert, gien hinder van. Beidn tevreedn en dat enkel deur een ontbreeknd draogien.

Wat ik dan wel weer heel oerverveelnd viene is dat ik mien tillefoonboek mut gaon missn!! Weer van die fratsn die de tied mit zich mitbrengt. ’t Is te viendn op internet is dan et antwoord. Zuuk mar gewoon op, op de computer. Dat dink staot bliekbar bi-j iederiene de hele dag an of zo? En da’s bi-j mi-j dus niet et geval en veurda-k de boel dus weer ies op-estart hebbe, had ik allaank en allaank klaor ewest mit belln as ik effn doodsimpel et boek kon griepn! Dat soort dingn!! Daor arger ik mi-j dus mateloos an: computers, mobielties en dus et razendsnelle internet…dat is waor et teegnwoordig allennig nog umme drei-jt. Al et aandere is verleedn tied, et mag gien drol meer kostn dus papierverspillink is bespaarn en bespaarn is winst! En winst gebruukn wi-j metiene weer veur ni-jere snuffies an techniek.

Mar vertel mi-j dan maar ies waorumme wi-j in december dan de opruup kreegn ies een keertien weer te begunn mit persoonlijke post richting de oldere mensn? Stuur oldere mensn ies een haandgeskreemn karstkaarte. Daor fleurn ze van op, dat gef hun een gevuul van dat ze nog bestaon en dat ze mit-telln. Een echte doodsimpele haandgeskreemn kaorte, niks gien digtale gedoe mar een hele simpele en gewone handelink mit een pepiertien en een penne. Want digitaal is de wereld wel behoorlijk op de loop egaon zo onderhaand. En wie niet mit kan doen, telt niet meer mit, tenzij wi-j via een massale oproep wakker eskud wördn umme effenties weer ies heel gewoon te doen.

Ik drukke mar weer op de ‘knoppe verzendn’ en magge dan hoopn dat dit weer bi-j de redactie terechte kump…

Olderwetse keerl

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 12.01.18
Vandaag:
29° | 15°
Meer weer...
Morgen:
26° | 16°advertentie
AGENDA
  • Vrijdag 20.07.18
  • Zaterdag 21.07.18
  • Zondag 22.07.18
  • Maandag 23.07.18
  • Dinsdag 24.07.18
  • Woensdag 25.07.18
  • Donderdag 26.07.18
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.17334 s