Zaterdag 20.10.18 | 09.03 uur

Aflevering 324

Ik stao in de wacht...

Ik stao in de wacht... en ik wachte maar en ik wachte maar. Duurt eemn maar dan hei-j ok wat.

Ik hadde edacht da-k niet meer in de wacht zol koomn te staon nao de rotonde sessie van Hasselt mar ik stao er nou nog steeds!! Verduld ast niet waor is: ik stao wis en waorachtig nog steeds te wachtn op mien beurte da-k over kan!! Die hele santemekraam an rotonde hef gien zak ehölpn tot nog toe. Ik bin diep teneer eslaagn. Al mien hoop was evestigd op die rotonde mit een zörgeloze deurtoevoer van et verkeer!

Nou, geleuft mi-j: et is er allennig nog mar gevaorlijker op ewördn! Men red nou mit zo’n verrekte snelheid van de rotonde aof, mit zo’n gaank varder, da-k mit gien haor op mien heufd er an prakkedenke um ienigszins over te durfn! Dat laot ik nou helemaole wel!! Zölfs een pogink umme schoorvoetnd de tocht over te maakn, kriek al de schrik in de bienn, benemp mi-j de angst en steek ik nog liever de kop in et zaand dan dwars over te gaon.

Miskien bink wel iets te veurbarig ewest in mien gedachtnstroom. Twas netuurlijk ok wel weer arg idealistisch te denkn dat alle weegn op zo’n rotonde ann-esleutn zolln wördn. Ach, bin ok mar een olde gek die gien weet hef van logistiek, weegnbouw en van die verkeers knobbels. Ik bin enkel van gemak, deurvoer en dom ( ervarings) inzicht. Iemaand die gebruuk maakt van die ellendige overgaank en dus denkt te weetn hoe et mut. Kan toch zekers niet exact indenkn hoe iemaand op een kantoor zoks uutwarkt op pepier vanwege inskattend vermoogn en inzichtelijke kennis?

Mar, gelukkig is er nog een rotonde bi-j ekoomn en hêk door meer geluk umme wat vlotter over te koomn. Et was effn wenn en langzamer riedn, mar ik riede sowieso al niet zo knetterste hard meer in mien peugoogien. Viel mi-j rauw teegn umme mien teegnstrijdige gevuuls te volgn mar ik kwaame toch op de goeie weg richtink Gellemuudn. Tja, tis wat aanders mar in feite gung et vlotties. Mistte mien viadukkien mar een mense kan ok niet alles emm en holln. Valt niks van te zeggn, as de boel ienmaol goed ann emgeemn wördt, za’k dat wel kunn opslaon in de boomnkamer.

Dan nog de leste check vanaof Zwolle terugge naor Zwartewaterlaand. Dat was een minder beste ervarink. Krimmeneel, dat was flink zuukn toen ik de Hasselter toorn in et vizier kreeg. Rechtdeur, of aofbuugn, welk wegdeel mos ik neemn, de linker of de rechter?? Mit gevaor veur aandermans leemn en een beetien wellicht veur mi-jzelf dee-k mar wat en wusse da-k op dat moment er niet een al te sociale rie-stijl an over hield. Slingernd en alderieuwigste twiefelig kreup ik haoste skuin de brugge over en haalde opgelucht aosem dat ik goed zaate. Dat ha-k weer ered!! Veurlopig niet weer, dan mar mit de kiender op pad en mi-j laotn riedn. Ach, en zoveule hê-k ok niet te zuukn achter Hasselt.

Et zit er dikke in, da-k meer mut gaon genietn van vaarnde obstakels. Dat mien veurkeur mar meer mut uutgaon op et verkeer dat zich al vaarnde rond disse waatern zich begef. Et hef sowieso meer mien snelheid: et giet al wat gemoedelijker en minder hard en de keuze van welke waterweg of waterstroom is wat makkelijker. Mit de sleepbootdaagn in et vizier, is dat nog niet zo’n hiel gek idee. Dan zet ie et wel uut oen heufd umme de auto te pakkn, want alles is toch aof-ezet.

Terugge te koomn op die rotondes: weinig onder de indruk! Bar weinig. Kost weer klauwn mit geld en et uuteindelijke veurdeel leg weer op straote, al dan niet vergemakkelijkt. Miskien bink veurbarig en muk nog effn aofwachtn as alles klaor is en goed markeerd is veur de simpele ziel.
As zie nog eempies an de weg timmern en ik wat minder beern op de weg zie…dan hoef ik straks niet naor de bekende weg te vraogn.

Lambert

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 07.05.18
Vandaag:
14° | 4°
Meer weer...
Morgen:
15° | 5°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
1.97709 s