Woensdag 17.07.19 | 10.14 uur

Aflevering 328

Hei-j t al heurt?

Ik hebbe een lichtelijke neiging en een lillijke trek umme mi-j nog wel ies te vergeliekn mit een aander. Veural richtink de buurman! Die man kaank sowieso al niet uutstaon, laot staon er sympathie veur kweekn. Mar soms liekt et wel of hi-j er gewoon veur geboorn is, et kump um bliekbar altied anwei-jn. Zukke mensn hei-j nou ienmaol, kun zie ok niks an doen mar aj er naost woonn is et wel stront verveelnd!! Niet da-k een aander niks gunne mar ik gunne mi-jzölf ok eigenlijk wel ies wat.

Mar disse weeke gaot et een stuk beter mit mi-j. Ik vuulde et veurige weeke al. Ze zeggn wel ies dat in de winter de kwaole wat arger is dan in de zomer, want dan ziej alles wat positiever in en de zunne mak et allemaole net wat vrolijker. Nou, zie emmn helemaolt geliek!! Et is warempel echt zo: ik fietse vandaage langs ´meneer´ zien huus en wat denk ie…kriege een glorieus gevuul over mi-j henne. Een soort van gemien smerig lachien wat binnsmonds zich varder ontwikkelde tot een briede smile richtink beide oorn. Sinds vandaage is zien grös niks gruuner meer dan de miende! Man, wat een vedorde rotbende, et hele gezon is naor de gallemiezn! Gien gruun sprietien meer te ontdekkn. Alhoewel…allennig et onkruud stek mit gruune kop en skolders uut boomn de overige gele massa.

De netuur kreg momenteel een flinke optetter. Et zunnige, prachtige en mooie weer hef zo zien naodeeln. Alles begunt zo hier en daor uut te dreugn. Ik stao geregeld ´s aomps dreuge en pakke vasn narigheid maar een jonkien umme et de baas te bliemn. Mar zo´n aofzakkertien verdampt al eer hi-j de bodem rak dus ik magge wel stevig in mien skoenn staon wi-k niet in een bodemloze putte te belaandn. Dan go-j ok rare teut vertelln of dingn die bi-jlange nao niet de waorheid umhelsn.

Zo hei-j van die weers- veurspellers die dan iniens mit de mededelink koomn dat et vollnde weeke 40 graodn gaot wördn. Iederiene in rep en roer. Mensn mien tied, hei-j t al heurt??? …vollnde weeke wördt et slim warm. Meer dan 40 graodn! Uuteraard bi-j mien buurn mit et minder gruune grös, is de boskop ok ann-ekoomn en is de temperatuur meter al uut eslaagn naor 45 graodn, zo gaot dat in een dörp he?

Zol ik nou zoks zeggn dan is de hitte mi-j varreweg naor de kop esteegn…dan he-k ze niet allemaolt meer op et reigien zittn. Te diepe in et uutgedreugde en verdampte glaassien ekeekn. Ie snapt et wel, Lambert hef een zunnesteek of wat ok, niet geleufwaardig!

In ieder geval he-k al wel concludeerd da-k niet veule meer uutvreete. In teegnstelling tot sommige aandern die iniens merakels rare dingn gaon doen as et buutn niet meer uut te holdn is. Husvrouwn die uutgeput over een stoel hangn en et wark binnshuus laotn verslonsn. Kantoormensn die al sniffnd en snotternd deur de airco de dag deurkoomn. Kiender die niet naor bedde bint te kriegn umdat et op bedde veuls te warm is en teegn de aomp et buutn al gaondeweg meer angenamer wördt. Dus die springn tot middernacht op de trampoline een gat in de lucht, en gaon oververmoeid de nacht tegemoet.

Wat sketst mien verbazink? Gister zie-k iniens tot mien stomme verbazink wel iets zo ongeleuflijks eigenaordigs. In et hietst van de dag, rond et middeg-uur …een stellegien, man en vrouw saamn bezig de middeg deur te koomn. Warkelijk, wat kunn mensn toch mit warm weer de gekste dingn in hun heufd haaln. De vrouwe, uutgeput en lamlendig mit een bak koffie veur de neuze al computernd bezig drok te weezn. En heur echtenoot, tja of ik hebbe een tik van de meule ehad of hi-j, mar in ieder geval uuterst uutsloverig tekeer gaonde mit een stofzoeger in de haand de vloere bi-j mekaare zoegnd. Dan vraog ik mi-j toch in vredesnaame aof wat warm weer toch mit een mense kan doen he?

Hi-j zal wel et zunnegien in huus willn weezn…

lambert

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 19.07.18
Vandaag:
21° | 12°
Meer weer...
Morgen:
24° | 13°


AGENDA
  • Woensdag 17.07.19
  • Donderdag 18.07.19
  • Vrijdag 19.07.19
  • Zaterdag 20.07.19
  • Zondag 21.07.19
  • Maandag 22.07.19
  • Dinsdag 23.07.19
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.28959 s