Donderdag 18.07.19 | 13.09 uur

Aflevering 335

Ja, wi-j bint de Sjaak!!

Nog net op de valreepe van dit jaor kump et ni-js binn. Niet geheel onverwachts mar toch ok wel weer een beetien wel. Een mense denkt dat altied alles mar gewoon blef deurgaon, weeke in, weeke uut. Dat iemaand onvervangbaar is en dat er nooit iemaand aanders veur in de plekke kump. Nou, da´s dus per heedn weer beweezn: wi-j bint nou mooi de Sjaak!!

Aldus…Sjaak stopt ermit. En da-s wel effn zoer! Want wie kent Sjaak nou niet? Ik zolt niet weetn, jaorgangn liggn onder de gruune zoodn en jaorgangn emm onder zien haandn et licht moogn anskouwn. Et leg vri-j dichte bi-j elkaare en Sjaak deed et en Sjaak kon et. Die kunde, passie en vaardigheid had hi-j flink in de vingers!

Menige keern, gewaapnd mit een piepe in de mond, (ach ja, hi-j is ok mar een gewoon mense en dus ok miskien mit iets mindere gezonde gewoontes) achter et stuur op weg naor de volgnde patient. Mar bi-j um was et in orde, vund ik et gien probleem, ik vunne et wel wat hebbn…beetien respectabel in anzien, et dwung wat aof…iets nobels.

Sjaak, zowel dokter as dominee as tuunierder. Dit alles werd regelmaotig gecombineerd in de behandelkamer. Kan mi-j nog goed heugn da-k er ies laage tussn de tomaatnplaantn en een sportfietse die er ok nog wel bi-j kon. En Sjaak mar vraogn over hoe et tuus, mit Lub en mit de kleinkiender was. Soms dacht ik wel ies wie nou op et spreekuur kwam, ikke of mien femilie. Mar zo is Sjaak, bried geïnteresseerd, bried georiënteerd en belangstellnd tot op et (mien) bot. Mooie eegnskappn veur een plattelaandsdokter. Want geleuft mi-j dat er ok geregeld ienzaamn naor et spreekuur gungn umme effn van zich aof te kunn proatn, effn een bemoedignd woordtien wolln. En dat kon bi-j Sjaak. Tied speulde ok niet zozeer een rolle...dan mossn ze mar wachtn in de wachtkamer, daor was tie immers veur bedoeld en te leezn boekies genog. De leste jaorn zölfs een koffiezetapparaat as de tien minuutn wel arrug laank uutliepn.

Sjaak, veur iederiene in de volksmond netuurlijk dokter Boender genaamd. Gien Sjaak, mar keurig en beleefd de dokter: dokter Boender! Van oudsher en nog steeds, ok dat paste, ok dat had wat, et heurde bi-j de persoon, nogmaals respectabel in anzien!

Tja, bijna veertig jaor mit passie zien medische en pastorale wark edaon. En uuteraard gaot dat nog gewoon deur, zoiets stop ie niet iniens, dat zit in de mens, dat mut langzamerhaand aof-ebouwd wördn. Ok dokters muttn net as bi-j medicienn de dosis vermindern en dan pas stoppn.

Ach ja, en dan ons´Niesje. In ien adem werd dokter Boender mit Niesje erbi-j herienigd. Let mar op de ni-jsbode van vollnde weeke waor de Karst-en ni-jjaorswensn in staon. Dokter en mevrouw Boender én Niesje wensen u een gezegende Kerst….Klunk steeds zo lief, zo eegn, zo inboedel!

Dokter en mevrouw Boender, niet meer in de echte skienwarpers, mar nou een beetien achteraof in de gruune skienwarpers van de Lichtmis. Veur ons niet makkelijk umme de dörpsdokter niet meer en passant teegn te koomn: de man mit die belangstellnde, tikkeltien ni-jskierige en vraognde blik in zien oogn, zien overbekende auto mit leern bekledink,zien zuute tabaksgeur. Mar ok veur hun zeker niet makkelijk!! Aof-esneedn van een dörp, waor hi-j zo-n beetien iederiene onder- en in zien beheer had.

Wellicht ma-k dan ok nog de minder kaantn van een Boendertien benuumn, niet alles hoeft netuurlijk positief te weezn. Wat dokter Boender onder zien beheer had, haddn zien kiender ok! Niet veur een eerste keer kwaamn de pliesie troepn anrukkn. Een boendertien op et dak van et huus, een boendertien hier en een boendertien daor. Dat kriej ok met veule kienderties.

Gelukkig is dat ok allemaolt weer goed ekoomn, en is de rust weergerkeerd en bint de kiender inmiddels zo groot dat de wilde haorn er wel zo-n beetien aof bint. Et leemn is ok een zuuktocht en dat dat met valln en opstaon gebeurd, daor kan een medisch en pastorale dokter gelukkig goed mit overweg!

Wi-j zult et beleemn mit de opvolger. Die kreg een flinke uutdagink veur de koezn. Sluziger hartn kuj echt wel winn mar daor muj vaake wel hiel wat veur doen. Mar dan he-j ze ok he? Kan miskien zo-n kleine veertig jaor duurn…

Goed gaon Sjaak en Margreet! Veul heil en zeegn toe-ewenst

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 21.12.18
Vandaag:
24° | 13°
Meer weer...
Morgen:
24° | 13°


AGENDA
  • Donderdag 18.07.19
  • Vrijdag 19.07.19
  • Zaterdag 20.07.19
  • Zondag 21.07.19
  • Maandag 22.07.19
  • Dinsdag 23.07.19
  • Woensdag 24.07.19
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.28953 s