Maandag 20.05.19 | 12.33 uur

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)

'Droogte vraagt om extra alertheid op blauwalg'

In zijn wateraanpak vanwege de droogte heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ook aandacht voor de flora en fauna, kwetsbare natuurgebieden en landgoederen. Door het dichtzetten van enkele vispassages wordt waterafvoer verminderd en moeten vissen even geduld hebben om verder stroomopwaarts te zwemmen. Daarnaast wordt standaard de zwemwaterkwaliteit van de officiŽle zwemplassen gecontroleerd en wordt gelet op blauwalg en botulisme.

Met het dichtzetten van een aantal vispassages wordt water bespaard. Waar het water normaal gesproken langs stuwen en gemalen stroomt, wordt het nu vastgehouden, zodat er meer op voorraad blijft. Het gaat hier om de grotere vispassages in de Drentse beken van het waterschap. Zolang het waterpeil het toelaat, blijven de grote vispassages in de Overijsselse Vecht wel open. Deze vispassages zijn voor vissen namelijk de hoofdingang om in het stroomgebied van de Vecht te komen. Dat loopt tot in Duitsland.
Vispassages die door het dichtzetten droog kwamen te liggen, zijn afgevist door sportvissers. Dit houdt in dat de vissen uit de vispassages zijn gehaald en zijn teruggezet in de watergang. Als de droogteperiode voorbij is, zet het waterschap de vispassages weer open. Nadelig voor de vispopulatie is deze tijdelijke situatie niet. Door de al langere tijd van aanhoudende droogte passen vissen hun migratiegedrag aan en blijven ze meer op geschikte (diepe) plekken zitten tot er weer meer waterafvoer is.

Kwetsbare natuur en landgoederen
Binnen het werkgebied van WDODelta ligt een aantal kwetsbare natuurgebieden, zoals Weerribben-Wieden en oude landgoederen, bijvoorbeeld Den Aalshorst bij Dalfsen of Dickninge in De Wijk. Deze gebieden en landgoederen zijn bijzonder om de begroeiing. Denk aan trilveen en grote oude bomen van soms wel 100 jaar oud. Het waterschap houdt de droogtesituatie nauwkeurig in de gaten en voorziet voor zover mogelijk de natuurgebieden en landgoederen van voldoende water.

Blauwalg
Als door een hoge buitentemperatuur ook het water in sloten, weteringen, grachten en vijvers warmer wordt, neemt de kans op blauwalg toe. Dit geldt met name voor langzaam stromende of stilstaande ondiepe wateren. Het waterschap roept inwoners op gevallen van blauwalg altijd te melden.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

Gerelateerde artikelen:

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 09.07.18 | 16.21 UUR


advertentie

Vandaag:
22° | 7°
Meer weer...
Morgen:
21° | 3°


TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.43677 s