Donderdag 18.07.19 | 13.09 uur

Raad positief over betrokkenheid inwoners

Volgende fase Hasselt Om de Weede kan van start

Op donderdag 4 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit document voor de Weede Hoven ofwel fase 1B-Zuid van nieuwbouwwijk Hasselt Om de Weede vastgesteld. Lovende woorden waren er vooral voor de wijze waarop bewoners en geïnteresseerden bij de planvorming betrokken zijn. "Het is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie, waarbij met veel naar voren gebrachte wensen en mogelijkheden rekening is gehouden", gaf de heer Tamminga (BGZ) een compliment.

Het vastgestelde plan voorziet met 24 rijwoningen, 12 levensloopbestendige woningen, 12 twee-onder-een-kapwoningen en 14 vrijstaande woningen in de woonbehoefte in Hasselt. "Goed om te zien dat de in gesprekken met de bewoners benoemde afwisseling in type woningen een plek in het plan heeft gekregen", vulde Tamminga aan. Wel vroeg hij wethouder Knol waarom er voor het aan te leggen fietspad langs de Vaartweg voor betonplaten is gekozen, terwijl deze verharding op het bestaande Nadorster Randpad is verzakt. "Elders in de wijk is voor half verharde fietspaden gekozen en dat leidt bij vochtig weer tot overlast", gaf de wethouder aan. "We hebben dus bewust voor betonplaten gekozen, al kan dit in de toekomst tot verzakking leiden. Wel wil ik daarbij opmerken dat het Nadorster Randpad er al sinds de jaren zeventig ligt."

Ook de heer Beens (SGP) had enkele aandachtspunten."De selectie van ontwikkelaars staat eind 2018, begin 2019 op de planning. Ik vraag de wethouder hierin ook de lokale ontwikkelaars te betrekken." Daarnaast had hij een aanvullende vraag over de flexibiliteit, waarbij type woningen tot op zekere hoogte inwisselbaar zijn. "Ik kan toezeggen dat lokale ontwikkelaars zeker worden meegenomen", reageerde wethouder Knol. "De mogelijkheid om twee-onder-een-kapwoningen om te zetten in rijwoningen zit niet in het plan. Mocht dit wel gaan spelen, dan vraagt dat om een wijzigingen van het bestemmingsplan en dus instemming van de raad."

De heer Smits (VVD) en mevrouw Veldman (CU) vroegen met name aandacht voor het feit dat dit een kwalitatief hoogwaardig plan betreft. "Ik wil dol graag aan het beeldkwaliteit document vasthouden", zei Smits met de minder goede ervaringen van de eerste fase in zijn achterhoofd. Zo wil Veldman ook vasthouden aan duurzaamheid. "We zitten op een kantelmoment, hoe houden we vast aan de hoge ambities ten aanzien van aardgasloos bouwen?" Wethouder Knol gaf aan dat iedere vergunningaanvraag wordt getoetst aan het beeldkwaliteit document, wat in zijn ogen voor voldoende borging zorgt. De borging van duurzaamheid zit volgens hem in de nieuwe wet- en regelgeving die voorschrijft dat er sinds 1 juli 2018 in principe aardgasloos gebouwd moet worden.

Twijfels zijn er bij de heer Riezebosch (CDA) over het parkeerbeleid. "Twee parkeerplekken per woning wordt niet gehaald, terwijl elders in de wijk parkeren in de avonduren en het weekend voor problemen zorgt." Wethouder Knol bleek enigzins verbaasd over deze opmerking, want in zijn ogen is er juist veel aandacht voor het parkeerbeleid. "Voor de meeste woningen geldt de norm van twee parkeerplaatsen per woning. Alleen voor de achttien levensloopbestendige woningen ligt de norm iets lager, maar je mag verwachten dat daar het aantal auto's ook lager ligt." Tot slot vroeg de heer Eenkhoorn (PvdA) naar de buiten het plan vallende verkeersmaatregelen ter hoogte van de kruising Ter Wee, Vaartweg en Zandvoortweg. Graag ziet hij de veilige oversteek en veilige aansluiting van Ter Wee op de Vaartweg bij een snelheid van 50 kilometer zo snel mogelijk gerealiseerd. "Daarnaast roep ik de wethouder op aanstalten te maken met de plannen voor de volgende fase, zodat we bij een snelle verkoop snel door kunnen."

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 04.10.18 | 23.15 UUR


advertentie

Naam afzender
E-mailadres ontvanger


Vandaag:
24° | 13°
Meer weer...
Morgen:
24° | 13°


AGENDA
  • Donderdag 18.07.19
  • Vrijdag 19.07.19
  • Zaterdag 20.07.19
  • Zondag 21.07.19
  • Maandag 22.07.19
  • Dinsdag 23.07.19
  • Woensdag 24.07.19
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.27821 s