Woensdag 28.09.22 | 21.16 uur

Maas: 'Laten we niet langer massaal wegkijken'

LAKS voert maandag aktie tegen toetscultuur

De zomervakantie staat voor de deur, een moment dat voor veel leerlingen in het voortgezet onderwijs niet snel genoeg kan komen. Leerlingen staan ook nu nog onder hoge druk, met laatste toets- en proefwerkweken en het afwikkelen van projecten: de Toetscultuur raast door scholen. Zelfs met nog maar een aantal weken van het schooljaar geven leerlingen aan extreem gestrest te zijn. Het LAKS signaleerde eerder dit jaar al over de Toetscultuur, aktie bleef uit. Dat terwijl het daar toch echt tijd voor is. Daarom voert de scholierenvereniging op maandag 27 juni 2022 op ludieke wijze aktie bij de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor het onderwerp.

'In het onderwijs is er een te grote focus komen te liggen op resultaten uitgedrukt in cijfers; leerlingen ervaren veel ongezonde druk rondom de enorme hoeveelheid toetsen. Dit heeft geleid tot een manier van omgaan met toetsen die we omschrijven als 'zweten, weten, vergeten:' een leerling leert de avond van tevoren heel hard, reproduceert de kennis voor een toets, en vergeet de informatie de volgende ochtend weer', aldus voorzitter Iben Maas.

'Tot nu toe is er nog te weinig gebeurd om verandering teweeg te brengen, hoewel het toch iets is wat bijna elke scholier raakt.'

Om de toetscultuur en ongezonde focus op cijfers te doorbreken is het noodzakelijk dat niet enkel onderwijsinstituten en organisaties samenkomen, maar ook de politiek. Daarom voert het LAKS maandag ludiek aktie bij de Tweede Kamer. Het LAKS zal stressballen uitdelen aan Kamerleden om aandacht te vragen voor de toetscultuur en om hen ertoe te bewegen de mentale gezondheid van leerlingen en ervaren prestatiedruk mee te nemen in hun beslissingen.

Maas: 'Laten we niet langer massaal wegkijken van een onderwerp dat zo veel leerlingen raakt. Het wordt tijd voor structurele aktie, ook vanuit de politiek.'

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 27.06.22 | 07.50 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
11° | 4°
Meer weer...
Morgen:
12° | 4°


POLL

  • Energietransitie gaat ons Zwartewaterland ingrijpend veranderen
 In onze gemeente moet in het algemeen meer aandacht komen voor duurzaamheid.
 Voor mij speelt het kostenaspect mee in de keuze wel of niet!
 Subsidies voor duurzame oplossingen zijn voor mij doorslaggevend!
 Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.19212 s