Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Zaterdag 17.08.19 | 19.14 uur
 

Fracties PvdA en VVD hechten veel waarde aan burgerparticipatie

'Het verkeer houdt de gemoederen bezig in Hasselt'

Donderdag 13 december 2018 buigt de gemeenteraad van Zwartewaterland zich opnieuw over het voorstel om de grens van de bebouwde kom bij Hasselt aan de Vaartweg te verleggen tot de kruising Ter Wee/Zandvoortweg. Met de uitbreiding van de wijk Hasselt om de Weede ligt deze wijziging van de komgrens voor de hand.

"Verschil van inzicht bleek in de laatste vergadering echter te bestaan over de manier waarop snelheid remmende maatregelen moeten worden aangebracht. Het college stelt voor een brede middenberm aan te brengen terwijl het CDA met een amendement kwam om te kiezen voor een (veiliger) uitbuiging van de weg", aldus PvdA Zwartewaterland.

De Partij van de Arbeid wees, daarbij gesteund door de VVD, erop dat niet alleen een rotonde (duidelijkst de duurste oplossing) de meest veilige oplossing vormt, maar ook de enige oplossing die op termijn een echte mogelijkheid biedt Hasselt om de Weede op een tweede plaats te ontsluiten.

Uit een korte poll onder Facebookgebruikers blijkt dat deze laatste oplossing verreweg het meeste draagvlak heeft onder de bevolking. Van de ongeveer 150 reacties die via Facebook en de website van de PvdA binnenkwamen kiest ongeveer 65% voor de rotonde.

"De uitbuiging mag rekenen op de voorkeur van bijna een kwart van de stemmers terwijl de keus van het college niet meer dan ruim 10% van de deelnemers kan bekoren. De Partij van de Arbeid zal deze gegevens donderdag nadrukkelijk betrekken bij haar standpunt, dat op dit onderwerp zal worden ingenomen. Afgewacht moet worden hoe het college, dat veel waarde hecht aan burgerparticipatie, zal omgaan met deze cijfers, die inmiddels gedeeld zijn met alle gemeenteraadsfracties", aldus Astrid Dijkstra.
reageren REAGEER | stuur door | MAANDAG, 10.12.18 | 09.47 UUR
Alsof facebookgebruikers de hasselter bevolking vertegenwoordigen, belachelijk idee
Jaap | Hasselt | MAANDAG, 10.12.18 | 21.02 UUR | Kwetsend of ongepast?
Draagvlak onder de bevolking met een kleine 100 van de150 deelnemers aan een onderzoek... Kom op! Doe het goed en professioneel en stop met dit soort stemmingmakerijen op emotie. Misschien is het de beste oplossing maar dat bepaal je niet met een kleine enquête op Facebook. En straks mopperen dat de ozb omhoog moet omdat die rotonde zo duur was en eigenlijk niet nodig. Bijna verkiezingen?
Jan | Hasselt | MAANDAG, 10.12.18 | 10.52 UUR | Kwetsend of ongepast?

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie