Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Maandag 19.08.19 | 15.41 uur
 

Raad niet eensgezind over inrichting komgrens Hasselt

Vaartweg krijgt oversteek met brede middengeleider

Op donderdag 13 december 2018 heeft een nog altijd verdeelde raad met een meerderheid van stemmen een besluit genomen over het voorbereidingskrediet van 50.000 euro ten behoeve van het verleggen van de bouwde komgrens ter hoogte van de nieuwbouwwijk Hasselt Om de Weede. Met dit besluit wordt het voorbereidingskrediet aangewend om op de kruising Vaartweg, Ter Wee en Zandvoortweg te komen tot een brede middengeleider van vijf meter en een uitbuiging aan een zijde van de Vaartweg om het verkeer te remmen en een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers te realiseren.

Al tijdens de vorige raadsvergadering liet het CDA met een amendement weten meer te voelen voor de variant, waarbij de Vaartweg aan twee zijden een verkeersremmende uitbuiging kent. De PvdA en VVD zagen meer brood in de variant met een rotonde. Beide varianten zijn door de Adviescommissie Verkeersveiligheid veiliger bevonden dan het voorstel van het college, maar door de benodigde grond van derden betreft het ook twee duurdere varianten. "Als we financiën boven een veiligere variant stellen, maken we in onze ogen de verkeerde keuze", zei mevrouw Bosma (CDA). Een standpunt dat ook door Gemeentebelangen naar voren werd gebracht.

ChristenUnie, SGP en BGZ schaarden zich vanaf het begin achter de variant met brede middengeleider en uitbuiging aan een zijde van de Vaartweg. Een variant die ook als verkeersveilig is beoordeeld, maar geen grond van derden vereist. "Het is een veilige, snelle en sobere oplossing", aldus de heer Ooms (CU). "Veilig in de zin dat fietsers en voetgangers de tijd hebben om over te steken, terwijl het verkeer wordt afgeremd. Snel in de zin dat grondaankoop niet nodig is en we dus door kunnen pakken. En sober in de zin dat naast veiligheid ook de financiën ertoe doen en met de ons geboden optie om in een keer alle grond van de desbetreffende derde te kopen, praten we over een kruispunt van een miljoen en dat is wel erg veel gemeenschapsgeld."

Om de mening van inwoners te polsen, heeft de PvdA direct na de vorige raadsvergadering een enquête online gezet, waarbij volgens de heer Rietman (PvdA) een duidelijke voorkeur voor een veilige en toekomstbestendige rotonde naar voren kwam. Net als de heer Spoelstra (CU) bestempelde de heer Felix (BGZ) deze enquête als onbetrouwbaar. "Je kon de enquête eindeloos opnieuw invullen en dus is de uitkomst niet representatief", luidde zijn kritiek. Dit leverde een korte discussie op, waarbij Rietman zich liet ontvallen dat 'een partij die zegt burgervriendelijk te zijn, zich hier van de slechtste kant laat zien'. In zijn reactie benadrukte Felix dat zijn oordeel van onbetrouwbaarheid niet de inbreng van de burgers, maar de enquête zelf betreft.

Wethouder Knol liet weten de enquête als goed bedoeld initiatief te zien, maar wilde niet voorbij gaan aan de eerdere inbreng van inwoners bij de totstandkoming van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan van dit deel van Hasselt Om de Weede. Ook benadrukte hij nogmaals dat de voorkeursvarianten van CDA, PvdA, VVD en Gemeentebelangen niet alleen aanzienlijk meer geld gaan kosten, maar ook veel vertraging met zich meebrengen. Bij stemming gingen CDA, PvdA en Gemeentebelangen niet met de wethouder en dus het college mee. Middels een stemverklaring liet de heer Smits (VVD) weten 'mee te gaan met de door het college voorgestelde variant, nu is gebleken dat de andere twee varianten het niet halen'. Zo werd er met dertien stemmen voor en zes stemmen tegen een voorbereidingskrediet van 50.000 euro beschikbaar gesteld om de variant met een brede middengeleider van vijf meter en een uitbuiging aan een zijde van de Vaartweg verder uit te werken.
reageren REAGEER | stuur door | VRIJDAG, 14.12.18 | 09.57 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie