Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Zaterdag 08.08.20 | 12.46 uur
 

Dakenplan voor zonne-energie in de provincie

ChristenUnie Overijssel wil dat er dakenplan komt!

Er moet een dakenplan voor zonne-energie in Overijssel komen. Dat is het streven van de ChristenUnie Overijssel voor de nieuwe statenperiode na de verkiezingen. "Er valt nog zo veel te winnen door in te zetten 'zon op het dak'", aldus statenlid Sybren Stelpstra. "Dat zijn quick wins in de noodzakelijke energietransitie. Met een eenvoudige strategie en inzet valt er op korte termijn veel winst te boeken. Zo komt er in de tijd ook ruimte voor een bredere discussie over de regionale energiestrategie. Dat debat moet nu nog goed beginnen en kost tijd. De ChristenUnie wil dat er nu werk wordt gemaakt van korte termijn doelen. Dat kan met een dakenplan."

De ChristenUnie Overijssel beoogt met het dakenplan ook versnelling aan te brengen. "We kunnen wachten op een klimaatakkoord dat helemaal is ingedaald, maar dat levert nu te weinig op om de doelen tot 2023 te in Overijssel te halen. Het ‘tafelen’ met alle partijen is mooi, maar duurt lang en leidt voorlopig niet tot stevige stappen om de doelen tot 2023 ook maar te halen."

Voorrang voor het dak
Met het dakenplan beoogt de ChristenUnie Overijssel ook dat de discussies over zonne-energie zich versmalt tot een debat over wel of geen zonneparken op landbouwgrond. "De partij is voorstander van de zonneladder: eerst op daken, en als laatste op landbouwgrond. Het is nodig om daar nu krachtig op in te zetten. De vraag naar zonneparken doet zich nu al voor, terwijl het debat over het totaal van de energiestrategie nog in de opstartfase verkeert en de keuzes daarin en de effecten voor de omgeving in een breder kader moeten worden afgewogen', aldus Sybren Stelpstra. Gemeenteraden worden nu al voor keuzes gesteld en hebben te maken met bestemmingsplanachtige keuzes. "De vraag om investering in grootschalige zonneparken past binnen een lange termijn afwegingskader van de totale energietransitie.” Daarom pleit de ChristenUnie voor een dakenplan voor de korte termijn, naast de inzet op energiebesparing. “Elk huis, elk gebouw zou z’n eigen energiecentrale moeten worden. Daken moeten voorrang krijgen."

Gemeenten aan zet
De ChristenUnie is er voorstander van dat elke gemeente, gestimuleerd door de provincie met een dakenplan komt. Dat hoeven niet alleen zonnepanelen te zijn, maar kunnen ook groene daken zijn. De ChristenUnie wil dat dit plan in de nieuwe statenperiode snel van de grond komt. De partij nodigt ook gemeenten uit alvast zo’n strategie voor zichzelf te ontwikkelen.
Een dakenplan kan vrij eenvoudig gemaakt worden met gebruikmaking van de energieatlas die de provincie Overijssel heeft. Daarop is zichtbaar welke gebouwen geschikt zijn voor zonnepanelen of groene beplanting. Door dit per gemeente te beleggen kan er sneller en gerichter gewerkt worden dan door dit centraal in de provincie te regelen. Gemeenten zijn vaak goed op de hoogte van mogelijkheden en staan veel dichterbij de eigenaars van gebouwen. Bovendien hebben gemeenten met de asbestdakeninventarisatie, die ze gedaan hebben of waar ze mee bezig zijn, ook inzicht in de mogelijkheden om de opruiming daarin te betrekken.

Bedrijventerreinen
De ChristenUnie Overijssel wil dat provincie en gemeenten daarmee aan de slag. Het gaat ook om de eisen die worden gesteld bij nieuwbouw en bij de inrichting van bedrijventerreinen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld ondernemers en ook investeerders aanmoedigen om bedrijfsdaken te benutten. Een gezamenlijke strategie op een bedrijvenpark biedt daartoe kansen. De HMO zou in de opgave op bedrijventerreinen een belangrijke rol kunnen vervullen. Wat de ChristenUnie betreft wordt op de korte termijn volop ingezet op een dakenplan, zorgen dat er voor dat in nieuwbouwplannen zonne-energie volstrekt normaal wordt. "Ook de inzet op daken van agrarische bedrijven vereist prioriteit", zo besluit Stelpstra het pleidooi van de ChristenUnie Overijssel voor een dakenplan.
reageren REAGEER | stuur door | DINSDAG, 05.02.19 | 16.21 UUR

Home | Mail | Copyright © 2020

Toon desktop versie