Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 28.09.21 | 13.39 uur
 

Kadernota 2020-2023 vastgesteld

Raad wil realisatie woningbouw Kamperzeedijk

Na de Algemene Beschouwingen van vorige week werden er tijdens de raadsvergadering van donderdag 4 juli 2019 nog maar weinig woorden vuil gemaakt aan de Kadernota 2020-2023 - het beleidsmatige en financiŽle kader om later dit jaar dit jaar tot de Programmabegroting 2020-2023 te komen - alvorens deze met inachtneming van de kanttekeningen werd vastgesteld. Wel kwamen CDA en VVD met de motie 'woningbouw Kamperzeedijk' die na een korte schorsing mede werd ondertekend door de drie coalitiepartijen ChristenUnie, SGP en BGZ en dus ook met een meerderheid van stemmen werd aangenomen.

In deze motie stellen de ondertekenaars onder andere dat de inwoners dringend behoefte hebben aan nieuwbouwwoningen aan de Kamperzeedijk. En dat ook het college liever vandaag dan morgen woningbouw aan de Kamperzeedijk gerealiseerd ziet, maar dat de huidige inspanningen om hiertoe te komen nog geen resultaat geven. Tijdens de Algemene Beschouwingen hebben meerdere fracties aangegeven dat woningbouw aan de Kamperzeedijk prioriteit heeft. De bouwplannen, waarvoor de raad al een jaar geleden het bestemmingsplan heeft goedgekeurd, stagneren echter. In de motie wordt het college verzocht de heer Selles, eigenaar van de beoogde bouwgrond, tot uiterlijk 31 december 2019 de tijd te geven om uitsluitsel te bieden of en op welke termijn de ontwikkeling van wooneenheden gerealiseerd gaat worden. Daarnaast verzochten de ondertekenaars het college in samenspraak met de inwoners een alternatieve locatie te onderzoeken voor woningbouw aan de Kamperzeedijk en de (eerste) resultaten hiervan uiterlijk in februari 2020 aan de raad terug te koppelen.

Alvorens de coalitiepartijen besloten deze motie mede te ondertekenen, vroegen zij zich openlijk af of het college met deze motie kans ziet het proces te versnellen en of het college risico's ziet als de motie zou worden aangenomen. In zijn reactie liet wethouder Slingerland weten de motie niet te ontraden en ermee aan de slag te gaan als deze zou worden aangenomen. "Als wij op onze weg iets tegenkomen, dan spreken wij daarover met de raad." Deze toezegging was voor de PvdA niet voldoende om mee te gaan in de motie. De heer Rietman (PvdA) bleef namelijk van mening dat de motie te vrijblijvend is. "Wordt het niet tijd dat wij als gemeente laten zien hoe belangrijk wij deze woningbouw daadwerkelijk vinden? Waarom durven wij ons gegeven middelen als onteigening niet te gebruiken? Met deze motie zijn wij als een tandeloze tijger en daar schrikt niemand van."
reageren REAGEER | stuur door | DONDERDAG, 04.07.19 | 22.49 UUR

Home | Mail | Copyright © 2021

Toon desktop versie