Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 28.09.21 | 13.39 uur
 

Vragen over elf wooneenheden in pand aan Keppelstraat

'Wij kunnen pas handhaven bij feitelijke bewoning'

Op donderdag 10 oktober 2019 bracht mevrouw Veldman (CU) de verbouwing in het pand aan de Keppelstraat 3 in Hasselt naar voren tijdens het vragenhalfuur voor raadsleden. Met deze verbouwing beoogt de eigenaar elf eenheden voor huisvesting te creŽren. Veldman: "Hoe verhouden deze plannen zich tot het bestemmingsplan? En mocht het tot verhuur komen, wat denkt de wethouder er dan aan te gaan doen?"

In zijn reactie liet wethouder Knol weten dat de beoogde verhuur niet in het bestemmingsplan past. "Maar wij kunnen pas tot handhaving overgaan als er daadwerkelijk sprake is van verhuur." Daarop liet Veldman weten dat zij ziet dat er al wordt ingericht en daarmee vroeg zij zich openlijk af hoe makkelijk het dan nog is om eventuele huurders er weer uit te krijgen.

Voor de heer Smits (VVD) was dit aanleiding om nog eens naar de stand van zaken rond het beloofde migratiebeleid te vragen. De heer Felix (BGZ) prees de aandacht voor het pand aan de Keppelstraat, maar wees de wethouder ook op soortgelijke panden elders in de gemeente. Tot slot bracht de heer Rietman (PvdA) naar voren dat voorkomen beter dan genezen is.

Dat laatste kon wethouder Knol alleen maar onderschrijven. "Wij zijn ook het gesprek met de eigenaar aangegaan. De verbouwing is inpandig en dus kunnen wij niet handhaven, maar wij hebben hem duidelijk gemaakt dat wij op zullen treden als er sprake van feitelijke bewoning is."
reageren REAGEER | stuur door | DONDERDAG, 10.10.19 | 22.56 UUR

Home | Mail | Copyright © 2021

Toon desktop versie