Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Donderdag 02.07.20 | 15.03 uur
 

Eerste snelheidsmeter met beloning staat aan de Sikkel

Safety-safe Hasselt loopt enkele dagen vertraging op

Een snelheidsmeter die goed weggedrag beloont! Die staat vanaf 17 oktober in Hasselt, aan de Sikkel. Echter de Safety-safe, zo heet de snelheidsmeter, is tijdelijk buiten werking. "Deze zogenaamde snelheidsmeterspaarpot laat nog enkele dagen op zich wachten. Na de eerste keer in werking stellen viel de meter terug in een storing. Wij hopen volgende week de Safety-safe alsnog in gebruik te nemen en de weggebruikers te belonen voor hun rijgedrag", zegt Veilig Verkeer Nederland.

Hoe werkt het?
Safety-safe loont weggebruikers die zich aan de snelheid van 30 km p/u houden door geld in de digitale spaarpot te stoppen. De totale opbrengst wordt besteed aan een door de bewoners gekozen doel voor de buurt.

De Sikkel is een 30-km zone, waar door veel weggebruikers te hard wordt gereden. Daarom is Veilig Verkeer Nederland (VVN) in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland en in samenwerking met de gemeente, een buurtparticipatietraject gestart. De inzet van de Safety-safe is daar een onderdeel van. Na inzet van de Safety-safe, voert VVN samen met de bewoners ook andere acties uit om het aantal hardrijders terug te dringen.

Hoe werkt de Safety-safe?
Iedere bestuurder van een motorvoertuig die zich aan de snelheidslimiet houdt en de snelheidsmeter passeert, zorgt ervoor dat er geld in de digitale spaarpot komt. Dit is direct zichtbaar op het bord. De Safety-safe staat vier weken in de straat. Daarna wordt het eindbedrag bekendgemaakt dat ten goede komt aan een door de bewoners gekozen doel: een eigen snelheidsmeter-smiley voor de Sikkel en omliggende straten. De komst van de Safety-safe in Hasselt is een primeur voor Overijssel. De Safety-safe is een beproefd concept, dat eerder succesvol is ingezet in andere Nederlandse gemeenten. Op www.safety-safe.nl is meer informatie te vinden over dit systeem.

ROV Oost –Nederland
Het ROV Oost-Nederland is opdrachtgever voor het buurtparticipatietraject. Het ROV is in Gelderland en Overijssel de partner voor verkeersveiligheid. Met hun kennis van verkeersveiligheid en van het gebied brengt het ROV de juiste partijen bij elkaar en ontwikkelt projecten. Het ROV richt zich daarbij op gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers. De ambitie? Iedereen elke dag weer veilig thuis! Het ROV Oost-Nederland is een initiatief van de provincies Overijssel en Gelderland.
reageren REAGEER | stuur door | VRIJDAG, 18.10.19 | 11.01 UUR

Home | Mail | Copyright © 2020

Toon desktop versie