Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Zaterdag 08.08.20 | 12.46 uur
 

Huisbezoek geeft compleet beeld van situatie in Zwartewaterland

Verborgen medicatieproblematiek bij thuiswonende ouderen

Dit najaar krijgen alle 80-jarigen in Genemuiden een huisbezoek aangeboden. Een wijkverpleegkundige van IJsselheem komt dan langs en gaat met de cliŽnt in gesprek. Zo ontstaat een beeld van zowel de medische als de sociale situatie van de cliŽnt. Het gaat om een pilot met het doel vroegtijdig problemen te signaleren en passende ondersteuning te kunnen bieden.

Normaal gesproken voeren het welzijnswerk en vrijwilligers huisbezoeken uit om de sociale situatie van ouderen in kaart te brengen. De wijkverpleging heeft meer zicht op de medische situatie. In deze pilot legt daarom de wijkverpleging het huisbezoek af om met een brede blik op welbevinden zowel de medische als de sociale situatie van de cliŽnt in beeld te brengen. Bij positieve resultaten wordt gekeken hoe deze aanpak kan worden verbreed.

Samen met de cliŽnt kijken naar algeheel welbevinden
De wijkverpleegkundige komt aan huis en spreekt met de cliŽnt over de gezondheidssituatie en het dagelijks functioneren. Samen met de cliŽnt wordt bekeken of hij/zij problemen ervaart en wat hieraan gedaan kan worden. Het huisbezoek is gratis.

Wethouder Gerrit Knol: ďAlle 80-jarigen uit Genemuiden krijgen een uitnodiging per brief. Bij de uitnodigingsbrief zit een antwoordstrook waarop cliŽnten kunnen aangeven of zij een huisbezoek wensen. Door deze huisbezoeken hopen we ouderen hulp te bieden die past bij hun persoonlijke situatie.Ē

College zet in op signalering van verborgen problemen
Deze pilot sluit aan op het coalitieprogramma van de gemeente Zwartewaterland, waarbij ingezet wordt op preventie. Ook de visie van het Sociaal Domein gaat over Ďschouder aan schouderí problemen voorkomen. De visie is onder meer gericht op verborgen problemen bij ouderen.
reageren REAGEER | stuur door | DINSDAG, 12.11.19 | 13.00 UUR

Home | Mail | Copyright © 2020

Toon desktop versie