Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 28.09.21 | 13.39 uur
 

'Onze loyaliteit wordt voortdurend in twijfel getrokken'

BGZ: 'CU en SGP plaatst ons in kwaad daglicht'

BGZ herkent zich niet in de beschuldigingen aan het adres van de wethouder Albert Coster en de fractie BuitenGewoon Zwartewaterland. "De persverklaringen van CU en SGP zijn een verzameling van feitelijke onjuistheden en niet gestoeld op enig bewijs. Duidelijk moet zijn dat in deze de BGZ-fractie volledig achter haar wethouder staat en elke poging van CU en SGP om hem op onjuiste gronden in een kwaad daglicht te stellen, zal bestrijden. BGZ betreurt de gehele gang van zaken. Deze is niet goed voor personen binnen het college en niet goed voor gemeente Zwartewaterland en haar inwoners", aldus Bastiaan Tamminga, BGZ-raadslid tijdens een persmoment in het gemeentehuis van Zwartewaterland.

Raadslid Bastiaan Tamminga van BGZ is buitengewoon slecht te spreken over CU en SGP. Hij meent dat het bedoeld is, middels de persberichten van CU/SGP om BGZ in een kwaad daglicht te plaatsen. "Onze loyaliteit wordt voortdurend in twijfel getrokken, ook al hebben wij (BGZ-fractie, red.) te maken met de naweeŽn van langlopende dossiers uit de voorgaande coalities van deze gemeente. Het dossier 'De Molenwaard' loopt al vanaf 2001!", aldus Tamminga.

"In een samenleving als Zwartewaterland is het haast onmogelijk om als raadslid geen enkele relatie te hebben met dossiers. Dit geldt voor alle andere politieke partijen in de Raad. Zo is er in de achterliggende periode besluitvorming geweest op diverse dossiers waarbij raadsleden zelf direct en indirect betrokkenheid hadden. Dossiers waarin BGZ de stem van de inwoners vertegenwoordigde daar waar coalitiepartij(en) aan voorbij wilden gaan. BGZ ziet het als plicht van fractie en wethouder kritisch en transparant te zijn. De wethouder heeft volgens de BGZ fractie dan ook het volste recht om bij twijfel op dossiers alle informatie boven tafel te krijgen. Dat heeft niets te maken met wantrouwen maar alles met zorgvuldigheid."

De fracties CU en SGP blijven niet alleen vasthouden aan eerdere standpunten maar tekenen nogmaals op dat "de uiteindelijke breuk is ontstaan door de werkwijze van de wethouder op het dossier Molenwaard. Deze werkwijze strookte niet met de rol van wethouder en samenwerking die het college beoogde. De opgelopen spanning heeft een relatie met de BGZ-fractie. Ook is er een schijn van belangenverstrengeling op het dossier Molenwaard ontstaan. Dit heeft daarom ook geleid tot een breuk met deze fractie in de coalitie."

BGZ: "Aan de overtuiging dat besturen dient te gebeuren op inhoud en transparantie zal BGZ nooit concessies doen. BGZ blijft openstaan voor gesprekken. Wij hebben de coalitie niet verlaten, maar de coalitiefracties CU en SGP."

Gerelateerde artikelen:

reageren REAGEER | stuur door | DINSDAG, 04.02.20 | 13.26 UUR

Home | Mail | Copyright © 2021

Toon desktop versie