Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 28.09.21 | 13.39 uur
 

Ontslag wethouder Coster maakt motie overbodig

Spoelstra (CU) aan zet om nieuwe coalitie te vormen

De raadsvergadering van donderdag 6 februari 2020 stond volledig in het teken van de bestuurscrisis, ontstaan nadat ChristenUnie en SGP vorige week het vertrouwen in wethouder Coster en coalitiepartner BGZ hadden opgezegd. In een overvolle raadszaal begon burgemeester Bilder met de mededeling dat de heer Coster hem had laten weten ontslag te nemen als wethouder van de gemeente Zwartewaterland. Ondanks deze mededeling kwamen ChristenUnie en SGP alsnog met de motie waarin zij het vertrouwen in coalitiepartner BGZ opzeggen. "Vertrouwen is voor ons een van de belangrijkste waarden", gaf de heer Spoelstra (CU) een toelichting. "Het is te vergelijken met de waarde liefde. Zonder vertrouwen en liefde is het onmogelijk om samen te leven, laat staan samen te werken."

Na het indienen van de motie was het woord aan de heer Huisbrink (SGP). "We zijn met veel vertrouwen met deze coalitie gestart. Te meer om recht te doen aan de uitslag van de verkiezingen. Net als de ChristenUnie betreuren we deze breuk met BGZ. We beseffen dat dit veel voor onze gemeente betekent, maar we konden niet anders. De uiteindelijke breuk is ontstaan door de werkwijze van wethouder Coster op het dossier Molenwaard. Zijn werkwijze - het onvoldoende meenemen en delen van informatie met de collega-bestuurders - strookt niet met de rol van een wethouder in een collegiale samenwerking, waarin je vertrouwen hebt in elkaar. Ook is er de schijn van belangenverstrengeling op het dossier Molenwaard en juist dan moet zorgvuldigheid in acht worden genomen."

Aansluitend liet de heer Tamminga (BGZ) weten dat de vertrouwensbreuk voor zijn fractie als donderslag bij heldere hemel kwam. "In tegenstelling tot wat de fractievoorzitters hebben medegedeeld - en wij hebben navraag gedaan bij meerdere collegeleden - is er niet drie keer het vertrouwen opgezegd, niet drie keer gemeld dat zij niet verder willen en dat doet ons zeer. Verder moeten wij concluderen dat in een radio-uitzending waar mevrouw Veldman (CU) en de heer Huisbrink (SGP) te gast waren vijf leugens zijn verteld. We hebben via de voorzitter (burgemeester Bilder, red.) om rectificatie gevraagd, rectificatie geeist, maar die is niet gekomen. Dat is gewoon bewust je burgers voorliegen. We vinden het triest om te lezen dat er in de motie nog steeds wordt gesproken over wethouder Coster. Er is geen wethouder Coster meer en we wensen dat daar ook niet meer over gesproken wordt. Tot slot missen we de onderbouwing in deze motie en dus hebben we met beeldvorming te maken waar je niets tegenin kunt brengen."

Ook mevrouw Bosma (CDA) had een breuk niet aan zien komen. "Dan vraag je je toch af wat er niet goed is gegaan. We horen de werkelijkheid van twee, drie kanten, maar wat is nu de echte werkelijkheid? Wel is ons duidelijk geworden dat een verzoening niet realistisch is." De heer Rietman (PvdA) ging twee jaar terug in de tijd, toen BGZ in zijn ogen gezien de verkiezingsuitslag terecht in de coalitie kwam. "Wel kon de vraag worden gesteld of het verstandig is geweest om, gespeend van elke politieke ervaring, zitting te nemen in het college. Een nieuwe wind is verfrissend, maar enige kennis van de politieke mores is toch ook meer dan wenselijk. En dan dat dossier Molenwaard, een dossier dat op nog al wat manieren de schijn kan wekken van belangenverstrengeling. Dat is iets wat politiek altijd vermeden moet worden."

Net als andere raadsleden vroeg de heer Smits (VVD) zich af wat de rol van de burgemeester is geweest. "We hebben geen signalen ontvangen dat het niet boterde in de coalitie en het college. We kregen altijd te horen dat de onderlinge verstandhouding goed was. Nu is er dan toch een breuk en moeten we concluderen dat deze kwestie alleen maar verliezers kent." Tot slot deed de heer Withaar (Gemeentebelangen) een dringende oproep. "Laten we zo snel mogelijk een solide coalitie van de twee blijvende partijen plus een of meer andere partijen vormen."

Burgemeester Bilder zat duidelijk in zijn maag met de vragen rond zijn rol in deze kwestie. "Het is mijn taak om boven de partijen te staan, maar ik kan wel zeggen dat ik in de volle overtuiging heb uitgedragen dat er binnen het college op een goede manier werd samengewerkt. Wethouder Coster was volkomen vreemd in het vak en ik zag het als mijn persoonlijke missie om hem zo goed mogelijk te faciliteren. De afgelopen maanden ontstond er echter frictie rond het dossier Molenwaard. Wethouder Coster kreeg de ruimte om een ronde vragen te stellen aan het externe bureau SAOZ. Toen de wethouder op eigen initiatief nog een tweede ronde vragen ging stellen, is er iets in het college geknapt. Op mijn vraag of het nog te lijmen was, gaven de twee andere wethouders aan dat zij het niet meer zagen zitten en dan houdt het voor mij ook op."

Aangezien wethouder Coster een paar uur voor de raadsvergadering zijn ontslag had ingediend, werd de motie aan het eind van de vergadering niet in stemming gebracht. Wel kreeg de heer Spoelstra de ruimte om als voorzitter van de grootste fractie in de raad een nieuwe coalitie te vormen.

Na afloop wilde onze redactie nog wel weten waarom de tweede ronde vragen van wethouder Coster aan het externe bureau SAOZ het uiteindelijke struikelblok werd. Volgens BGZ had wethouder Coster in de eerste ronde geen antwoord op zijn vragen gekregen en dus heeft hij in een tweede ronde verdiepingsvragen gesteld. "Dat had hij blijkbaar niet mogen doen, maar waarom niet? Voor een antwoord op deze vraag hebben we na de breuk een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) ingediend."

ChristenUnie kijkt anders naar de situatie. "Het raadsvoorstel voor de actualisatie van het bestemmingsplan Molenwaard was al klaar, maar de conclusie van het bureau SAOZ - geen woonbestemming voor De Molenwaard - was niet in het voordeel van de visie van de wethouder. De extra verdiepingsvragen van wethouder Coster riepen bij SAOZ het gevoel op dat er geen vertrouwen in hun conclusie was. Bij ons was inmiddels het gevoel ontstaan dat de wethouder de fractie van BGZ meer meenam in dit dossier dan zijn collega-bestuurders in het college." Wat de waarheid ook is, vast staat dat de breuk niet meer te lijmen was.

Gerelateerde artikelen:

reageren REAGEER | stuur door | DONDERDAG, 06.02.20 | 23.43 UUR

Home | Mail | Copyright © 2021

Toon desktop versie