Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 28.09.21 | 13.39 uur
 

Nieuwe coalitie CU, SGP en PvdA

Met andere focus doorwerken aan Zwartewaterland

Op vrijdag 6 maart 2020 gaven ChristenUnie, SGP en PvdA een toelichting op de nieuwe coalitie met Harrie Rietman als beoogd wethouder naast de zittende wethouders Gerrit Knol en Maarten Slingerland. De volgens eigen zeggen tevreden formateur Tamme Spoelstra liet weten dat het coalitieprogramma niet verandert, maar op onderdelen de focus wel. Dit omdat actuele ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en sommige uitdagingen om meer aandacht vragen dan twee jaar geleden. Ook omdat de gemeente er financieel anders voorstaat en natuurlijk ook omdat de PvdA nu onderdeel uitmaakt van de coalitie. "Die andere focus betreft meer aandacht voor kwetsbare groepen, leefbaarheid en duurzaamheid", aldus Spoelstra (CU).

Op vrijdag 31 januari 2020 kwam het tot een breuk in de coalitie van ChristenUnie, SGP en BGZ. Na deze breuk was Spoelstra als voorzitter van de grootste fractie aan zet om een nieuwe coalitie te vormen. Al snel bleek een coalitie van ChristenUnie, SGP en PvdA het meest kansrijk. Deze nieuwe coalitie houdt vast aan het principe dat inwoners Zwartewaterland mogelijk maken. Dat betekent dat ChristenUnie, SGP en PvdA samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties verder willen doorwerken aan een veilig, leefbaar en sociaal sterk Zwartewaterland.

De nieuwe coalitie werkt door aan belangrijke onderwerpen, die ChristenUnie en SGP twee jaar geleden met BGZ hebben afgesproken in het coalitieprogramma 2018-2022. Het betreft de kwaliteit van schoolgebouwen, want goed onderwijs is de motor voor veranderingen. Een belangrijk onderwerp is ook het onderhoud van de openbare ruimte. Als het gaat om zaken als drugs, alcohol, overgewicht en internetverslaving blijft voorkomen beter dan genezen en dus houdt de nieuwe coalitie veel aandacht voor preventie. Ook waar het overbelasting van mantelzorgers en eenzaamheid betreft. Naast vrijwilligerswerk en talentontwikkeling onder kinderen blijft ook economie en werkgelegenheid een belangrijk thema. De nieuwe coalitie ziet het als haar opgave om bij de doorontwikkeling van bedrijvigheid een duurzaam evenwicht te vinden tussen mens, landschap en economie.

Met het op onderdelen verleggen van de focus richt de nieuwe coalitie zich de komende twee jaar op betaalbare woningen voor starters. Daarnaast is het streven de leefbaarheidsplannen voor de zomer klaar te hebben, waarbij in aanloop naar de vorming van deze nieuwe coalitie nogmaals bevestigd is dat ook culturele activiteiten hieronder vallen. Het wordt als belangrijk gezien dat zo veel mogelijk inwoners meedoen aan sport- en culturele activiteiten, ook zij die minder te besteden hebben. In het verlengde van dit laatste zet de nieuwe coalitie in op een ruimer armoedebeleid. Verder verdient de beleving van het buitengebied meer aandacht door onder andere het netwerk van wandel- en fietspaden te verbeteren, uit te breiden en veiliger te maken. Ook focust de nieuwe coalitie zich op de opwekking van energie dichtbij huis, waarbij concrete energieprojecten samen met alle Zwartewaterlanders worden opgepakt en inwoners en bedrijven worden gestimuleerd ook zelf aan de slag te gaan met het besparen en opwekken van energie. Tot slot de omgevingsvisie, waarbij het niet vanzelfsprekend is dat bij het maken van keuzes economische belangen de doorslag geven. Ook de belangen van de natuur krijgen aandacht.

Dat laatste leverde beoogd wethouder Harrie Rietman de vraag op of het evenwicht tussen economie en natuur van invloed was op eerder genomen besluiten ten aanzien van de uitbreiding van het industrieterrein in Genemuiden. Het antwoord was duidelijk: aan een besluit dat staat, gaan we niet meer tornen. Ter aanvulling bevestigde Rietman dat de PvdA het vanuit de oppositie niet met alles eens was en nu niet verwacht mag worden dat ze er als nieuwe coalitiepartner ineens anders in staan. Rietman neemt de portefeuille van voormalig wethouder Coster niet een op een over, maar zijn interesse ligt bij de energietransitie en ruimtelijke ordening, twee enorme uitdagingen die hij niet uit de weg gaat. "Als je bang bent voor problemen moet je niet in de politiek gaan. De uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening ga ik dan ook niet uit de weg, maar ook heb ik zeker niet de indruk dat ik het wel even doe. Ik zal mijn hoofd echt wel een paar keer stoten."

Terugkijkend op de afgelopen weken gaf Astrid Dijkstra, de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA, aan dat het uit elkaar vallen van de coalitie als een verrassing kwam en dat zij daar geen standpunt over in wil nemen. "Wel voelen wij ons vereerd en zijn wij dankbaar voor het vertrouwen en de ruimte voor onze inbreng in de focus." Harrie Rietman moest eerlijk bekennen dat het hem wat overkomen is. "Al tijdens het eerste gesprek voelde de toon en openheid goed en dus hebben wij direct onze bereidheid voor deelname aan de coalitie uitgesproken. Om dat waar te maken, hadden wij Astrid nodig en ik bedank haar voor het feit dat zij haar verantwoordelijkheid wil nemen. Ook de gesprekken met de andere twee wethouders en burgemeester voelde goed. Nu is het aan mij om de ambtelijke organisatie opnieuw te leren kennen. Ik heb er in ieder geval zin in." Dat laatste klonk ook duidelijk door in de reacties van de wethouders Knol en Slingerland en fractievoorzitters Spoelstra en Huisbrink van respectievelijk de ChristenUnie en SGP.
reageren REAGEER | stuur door | VRIJDAG, 06.03.20 | 21.39 UUR

Home | Mail | Copyright © 2021

Toon desktop versie