Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Donderdag 04.06.20 | 19.29 uur
 

Het dieren-, en vogelleven rondom de Hanzestad

Presentatie Geuje van Dijk in De Werkplaats Hasselt

Donderdag 26 maart 2020 houdt Geuje van Dijk in De Werkplaats (Kaai 5) te Hasselt een presentatie over het dieren-, en vogelleven in en rondom Hasselt. Hij wordt daarbij ondersteund door Jo Slendebroek. Slendebroek demonstreert op deze avond het vlechten van een eenden korf. Aanvang 20.00 uur.

Geuje van Dijk is opgegroeid als boerenzoon aan de Wolfshagenweg. De omgeving van Hasselt is een mooi en rustig gebied met reeŽn, vossen en talrijke vogels. Geuje wil zijn jarenlange kennis en ervaring over de natuur delen door iets te vertellen over het belang van de telling van reeŽn en het observeren van weidevogels. Maar ook de noodzaak van de jacht voor een goed faunabeheer komt aan de orde. Geuje van Dijk zal zijn verhaal ondersteunen met een fotopresentatie. De natuur rondom Hasselt staat centraal, maar er is ook aandacht voor het natuurbeheer in Oostvaardersplassen. Om de avond ook een praktisch tintje te geven zal Jo Slendebroek laten zien hoe van wilgentenen een broedkorf voor eenden gemaakt wordt. Het aloude ambacht wordt nog steeds toegepast in de eendenkooien.

De Werkplaats is vanaf 19.45 uur geopend. De toegang is gratis. Belangstellenden kunnen zich online aanmelden via: info@hanzestadhasselt.nl
reageren REAGEER | stuur door | DINSDAG, 10.03.20 | 16.20 UUR

Home | Mail | Copyright © 2020

Toon desktop versie