Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 28.09.21 | 13.39 uur
 

Gemeenteraadsvergadering vanavond digitaal te volgen

Gemeenteraad komt (digitaal) bijeen voor vergadering

De voltallige Zwartewaterlandse gemeenteraad komt donderdagavond 28 mei 2020 voor het eerst, sinds het uitbreken van de coronacrisis, weer bijeen. Burgemeester Bilder en de griffier zijn in het gemeentehuis aanwezig. De overige raadsleden en de wethouders, de heer G. Knol, dhr. M. Slingerland en dhr. H. Rietman nemen vanuit huis, middels een livestream, deel aan de raadsvergadering.

Aanwezige leden van de raad

CU
T. Spoelstra (CU, fractievoorzitter)
W.E.C. Veldman-Boonen (CU)
J. de Velde (CU)
C.J.M. Ooms (CU)
K. van Olst (CU)

SGP
K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter)
W.Th Bisschop (SGP)
A. Beens (SGP)
K. Kolk (SGP)

CDA
M.J.C. Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter)
R.D. van Zandwijk (CDA)
M. Riezebosch (CDA)

PvdA
A. Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter)
K.J. Eenkhoorn (PvdA)

VVD
J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter)

BGZ
L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter)
H. Fijn Bulten (BGZ)
B. Tamminga (BGZ)

GB
R. Withaar (GB, fractievoorzitter).

De Eerste Kamer
De Eerste Kamer ging begin april akkoord met de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden tijdelijk via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. In eerste instantie geldt de wet tot 1 september. Dit geldt ook voor de gemeente Zwartewaterland, met de mogelijkheid om met twee maanden te verlengen. In de wet staan eisen waaraan de digitale beraadslaging en besluitvorming dient te voldoen. Voorwaarde is dat de openbaarheid van vergaderingen behouden blijft via een openbare videoverbinding. De raadsvergadering op donderdag 28 mei 2020, aanvang 19.30 uur, is digitaal te volgen via www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering
reageren REAGEER | stuur door | DONDERDAG, 28.05.20 | 19.41 UUR

Home | Mail | Copyright © 2021

Toon desktop versie