Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Zaterdag 28.11.20 | 16.16 uur
 

Uitgangspunten uitbreidingen bedrijventerrein Zevenhont

Voortgezette vergadering gemeenteraad op 2 juli

De raad heeft besloten de vergadering van 25 juni jl. op donderdag 2 juli voort te zetten, waarbij alleen de afronding van de eerste termijn van het volgende bespreekpunt behandeld zal worden: Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten uitbreidingen bedrijventerrein Zevenhont. De raadsvergadering zal te beluisteren zijn via ZwartewaterFM.

De gemeente Zwartewaterland is voornemens om bedrijventerrein Zevenhont uit te breiden. In het voortraject hiervoor zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en heeft de gemeente gesproken met betrokken partijen zoals bedrijven en omwonenden. Dit heeft geresulteerd in een concept Nota van Uitgangspunten (NvU).

Het college heeft de concept NvU vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Het college stelt, naar aanleiding van de inspraken, de raad voor de NvU in een aantal gevallen (redactioneel) aan te passen en vast te stellen. De voortgezette raadsvergadering is rechtsreeks op donderdag 2 juli 2020, aanvang 19.00 uur, digitaal te volgen via: www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering
reageren REAGEER | stuur door | DONDERDAG, 02.07.20 | 14.13 UUR

Home | Mail | Copyright © 2020

Toon desktop versie