Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Zaterdag 31.07.21 | 11.22 uur
 

Rabofonds honoreert aanvraag ANV Horst en Maten

Vogelkijkhut Zwartewatersklooster wordt ingrijpend vernieuwd

De vogelkijkhut bij Zwartewatersklooster in de Olde Maten wordt vernieuwd. 'Vorig jaar werd de oude hut gesloten omdat deze niet meer veilig was', dat meldt Staatsbosbeheer.

Natura 2000-gebied
De Olde Maten is samen met de Veerslootslanden een 993 hectare groot Natura 2000-gebied tussen Hasselt, Staphorst en Zwartsluis. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. In de Olde Maten komen veenmosrietlanden en trilvenen voor en kent een uitgebreide slotenpatroon voor met agrarisch natuurbeheer.

De observatiehut, veelal aangeduid als ‘vogelkijkhut’ in De Olde Maten is een geliefde plek voor bezoekers van het gebied, in het bijzonder van de vogelaars onder hen. De hut raakte echter in verval en Staatsbosbeheer moest besluiten om de hut voorlopig dicht te doen. Agrarische Natuurvereniging (ANV) Horst en Maten diende daarop in samenwerking met Staatsbosbeheer een aanvraag in voor een bijdrage uit het RaboFonds van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland, welke is gehonoreerd.

De bank steunt daarmee projecten die gericht zijn op het versterken van de leefomgeving en de onderlinge samenwerking stimuleren. De vernieuwing van de vogelkijkhut vloeit voort uit de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en ANV Horst en Maten met betrekking tot het beheer van het natuurgebied. Om alle kosten te ondervangen zijn er naast de Rabobank nog andere sponsoren zoals Aannemersbedrijf Muis B.V. te Wetering, die ook de werkzaamheden zal uitvoeren, Foreco Houtproducten B.V. te Dalfsen en BioBlocks B.V. te Rosmalen en een bijdrage van Staatsbosbeheer.

Vanaf de vogelkijkhut zijn vele vogels te spotten, zoals de aalscholver, zilverreiger, ijsvogel, diverse eenden soorten en roofvogels. Ook bestaat de kans om een otter te spotten. De oude hut is in 1992 gebouwd en kreeg toen al de naam Otterhut, terwijl op dat moment dit dier nog niet aanwezig was.

De afgelopen weken zijn voorbereidende werkzaamheden verricht zoals het opsnoeien rondom de oude hut. Deze oude hut is inmiddels gesloopt en nieuwe palen zijn geplaatst. De nieuwe hut komt terug op dezelfde plek als de oude hut en zal over een paar weken gereed zijn. Staatsbosbeheer zal de bezoekers informeren over de vogels en zoogdieren die in de Olde Maten leven door middel van een informatiepaneel.
reageren REAGEER | stuur door | WOENSDAG, 17.03.21 | 11.19 UUR

Home | Mail | Copyright © 2021

Toon desktop versie