'Zorgvuldige aanpak grondgebonden zonnevelden staat voorop'

Energietransitie krijgt vorm in Zwartewaterland

Zwartewaterland gaat ervaring op doen met zonnevelden De gemeente Zwartewaterland zet een flinke stap om de gemeentelijke opgave rond de energietransitie in te vullen. Het programma Energietransitie biedt ruimte voor drie proefprojecten zonnevelden van elk maximaal 10 hectare groot. Deze pilots moeten onder andere duidelijk maken hoe, in samenwerking met inwoners en andere betrokkenen, deze vorm van energieopwekking het beste in de omgeving kan worden ingepast.

Belangstellenden voor de pilots kunnen zich melden via duurzaam@zwartewaterland.nl.

In juni heeft de gemeenteraad van Zwartewaterland het programma energietransitie voor kennisgeving aangenomen. Het programma laat zien hoe de gemeente de komende jaren om wil gaan met de transitie van fossiele naar duurzame energie. De opgave omvat zowel besparing van het energieverbruik, efficiënter inzetten van bestaande bronnen als het opwekken van duurzame energie. De eisen en wensen waaraan de totstandkoming van de zonnevelden moeten voldoen staan beschreven in het zogenaamde afwegingskader zon, als onderdeel van het Programma Energietransitie.

Zorgvuldige aanpak grondgebonden zonnevelden staat voorop
De pilots zijn er voor bedoeld om als gemeente ervaring op te doen met het proces rondom de implementatie van zonnevelden. De pilots leiden uiteindelijk tot een reguliere aanvraag van een omgevingsvergunning. “Tijdens de bewonersbijeenkomsten over de Omgevingsvisie is het thema energietransitie uitvoerig besproken,” geeft wethouder Coster aan. “Duidelijk werd dat voor de inpassing van grondgebonden zonnevelden een zorgvuldige aanpak nodig is. Een zonneveld leg je niet zomaar aan, daarbij houd je met verschillende factoren rekening zoals de inpassing in het landschap. Op dit moment ligt bijvoorbeeld nog niet vast waar in onze gemeente de zonnevelden komen. Bij de proefprojecten willen we samen met inwoners en andere betrokkenen van zonnevelden kijken hoe we zonnevelden zo goed mogelijk kunnen inpassen in onze omgeving. Deze ervaringen dienen ook als input voor de in 2020 vast te stellen omgevingsvisie.”

Zonne-energie is één van de belangrijke vormen van duurzame energie
De gemeente stimuleert bewoners en bedrijven om (deels) over te stappen op zonne-energie. Daarnaast moet de ontwikkeling van grondgebonden zonnevelden bijdragen aan de energietransitie. Er wordt rekening mee gehouden dat de gemeentelijke opgave tot 2030 opgeteld uiteindelijk 50 ha. aan zonnevelden zal zijn. Dit is nog los van de circa 160.000 zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven die óók nodig zullen zijn.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 09.09.19 | 09.14 UUR


advertentie