Inwoners zien gemeentelijke woonlasten dalen

Zwartewaterland heeft financiën ook de komende jaren op orde

Zwartewaterland staat er financieel nog steeds goed voor en dat gaan de inwoners merken, zo maakt de gemeente vandaag bekend. Volgend jaar dalen de woonlasten. Zelf koerst de gemeente de komende jaren af op een sluitende begroting. Toch waarschuwt wethouder Maarten Slingerland voor teveel optimisme. “Het Rijk zorgt continu voor financiële onzekerheid.”

"Het Rijk stelt een paar keer per jaar vast hoeveel geld gemeenten ontvangen. Die bedragen schommelen sterk. Stel je voor dat jouw werkgever meermaals per jaar de hoogte van je loon verandert”, zegt Slingerland. “De ene keer krijg je wat meer, de andere keer een stuk minder. Dat werkt niet. Je wilt toch gewoon weten waar je aan toe bent, zodat je verstandige financiële keuzes kunt maken Wij als gemeente willen dat ook. Voor onszelf, maar vooral voor onze inwoners. Want we staan zoals ieder wel weet voor grote uitdagingen, zoals de klimaat- en wooncrisis.”

Inmiddels financieel stabiele gemeente
Vooralsnog verwacht Slingerland met de laatste cijfers sluitende financiën tot 2025. Daarmee trekt de gemeente, die in het verleden kampte met tekorten, de positieve lijn van de laatste jaren door. “Daar hebben we samen hard aan gewerkt. Het is dus gelukt. We zijn inmiddels een financieel stabiele gemeente geworden.” In 2022 houdt Zwartewaterland naar verwachting rond de € 2 miljoen over. “Daarmee gaan we uiteraard zorgvuldig om, want we weten niet precies wat we in de toekomst van het Rijk zullen krijgen”, zegt Slingerland. “In 2023, 2024 en 2025 eindigen we zoals het nu staat met een kleine plus.”

Rioolheffing flink lager
Het positieve nieuws voor onze inwoners is vooral de lagere gemeentelijke woonlasten in 2022. De woonlasten dalen, doordat de rioolheffing op een andere manier wordt berekend. Tegenover een lagere rioolheffing staat een iets hogere afvalstoffenheffing. Onder aan de streep betalen meerpersoonshuishoudens volgend jaar € 34 minder en eenpersoonshuishoudens € 28 minder. “Een kleine maar welkome meevaller in een tijd waarin wonen duurder wordt”, zegt Slingerland.

Goede service voor inwoners en bedrijven
De begroting voor 2022 bevat meer goed nieuws. Dit jaar was Zwartewaterland de beste van ons land met coronadienstverlening aan bedrijven, zo concludeerde MKB Nederland in een onderzoek. “Die lijn zetten we volgend jaar door”, zegt burgemeester Eddy Bilder. “We blijven onze inwoners en bedrijven zo goed mogelijk bedienen. Niet alleen op het gebied van corona, maar ook op andere vlakken.” Zo werkt de gemeente mee aan het toekomstbestendig maken van het bedrijfsleven op Zevenhont-Oost en–Zuid in Genemuiden, zegt wethouder Harrie Rietman. “We willen de werkgelegenheid behouden en bijdragen aan een duurzame omgeving. Ook versnellen we de woningbouw, zodat meer mensen een betaalbare woning vinden. En we gaan samen met de inwoners door met de Leefbaarheidsplannen. Overal zien we daarvan de resultaten.”

De gemeente zet in op een inclusieve samenleving, waaraan iedereen kan meedoen, en op positieve gezondheid. “We bevorderen op verschillende manieren het wel bevinden van mensen”, zegt wethouder Gerrit Knol. ”Hierover hebben we afspraken gemaakt met sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. Zo is er een programma voor mensen met dementie. En we gaan door met onze aanpak om armoede te bestrijden.” Ook gaat de gemeente door met het verbeteren van de openbare ruimte, zegt de hiervoor verantwoordelijke wethouder Slingerland. “We investeren stevig in de buitenruimte en dat is duidelijk te zien. In parken in Hasselt en Genemuiden. In speeltuinen in de verschillende kernen. Aan veiliger verkeer. En we zijn nog niet klaar. Ook in 2022 zetten we dit voort.”

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 12.10.21 | 16.10 UUR


advertentie