Werkzaamheden voor natuurherstel in de uiterwaarden klaar

Lopend langs de bloeiende kievitsbloemen: 'Hier doen we het voor'

Werkzaamheden voor natuurherstel in de uiterwaarden klaar

Werkzaamheden voor natuurherstel in de uiterwaarden klaar© Provincie Overijssel

In het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is de afgelopen tijd hard gewerkt aan het behouden en versterken van de bijzondere natuur. Aannemer Oosterhuis startte in opdracht van de provincie in september 2020 met het natuurherstel. De werkzaamheden zijn nu bijna klaar. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher stond hier woensdagochtend 13 april samen met omwonenden en betrokken bestuurders bij stil en opende een ommetje langs de bloeiende kievitsbloemen.

Nat, natter, natst
Om de uiterwaarden natter te maken werden poelen, sloten en kolken ontgraven. Ook werden watergangen gedempt en klepduikers geplaatst. Dit alles om ervoor te zorgen dat het water langer in het gebied kan blijven. Een goede waterhuishouding zorgt voor gunstige omstandigheden voor de kievitsbloem en andere bijzondere planten en moerasvogels in het gebied.

Bij Genne-Overwaters, het gebied ten zuiden van Hasselt, werken provincie en Rijkswaterstaat nog samen aan onder andere een nevengeul. Vrijkomende grond bij het ene project kan weer gebruikt worden in het andere project. Waarschijnlijk starten deze werkzaamheden na de zomer van 2022.

Gevolgen voor agrariërs
Deze natuurmaatregelen zijn vaak van invloed op de agrarische bedrijfsvoering in het gebied. “Daarom maken we afspraken met de betreffende grondeigenaren om grond te kopen en te ruilen”, aldus gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. “In het gebied Genne is bijvoorbeeld een bedrijf verplaatst. Hiermee is deze ondernemer in staat gesteld om zijn bedrijfsvoering elders voort te zetten en is daardoor weer ruilgrond verworven die gebruikt is om andere bedrijven compensatie te bieden. Door een kavelruil van 160 hectare (Jutjesriet bij Hasselt) hebben we ervoor gezorgd dat gronden van boeren in de uiterwaarden dichter bij de bedrijven komen te liggen. Zo verbeteren we zowel de situatie van de landbouw en de natuur. Voor het natuurbeheer schakelen we straks weer agrariërs in, want kievitsbloemhooilanden moet je blijven hooien. We hebben elkaar dus ook gewoon hard nodig.”

Kwetsbare natuur
De kievitsbloemhooilanden in de uiterwaarden van het Zwarte Water moeten regelmatig overstromen, willen we ze behouden. Bij een tijdelijke overstroming komt er een dun laagje voedselrijk slib op de kievitsbloemhooilanden te liggen. Dit is goed voor de ontwikkeling van de kievitsbloemen. De bodem mag niet verzuren en uitdrogen. Het verzuren kunnen we voorkomen door de grondwaterstanden te verhogen. Daarnaast is het verhogen van de waterstand goed voor weidevogels en andere vogels. Land dat deels onder water staat is voor deze vogels voedselrijk gebied. Gert Harm ten Bolscher: “Daar waar de natuurwaarden het toelaten realiseren we laarzenpaden, zoals het ommetje in de Brommert dat we nu symbolisch geopend hebben. Zo kunnen we ook blijven genieten van al het moois dat onze natuur te bieden heeft.”

Natura 2000
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is één van de 24 natuurgebieden in Overijssel die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de bijzondere natuur. Nu en de komende jaren zijn we aan de slag om de natuur in deze gebieden sterker te maken en te herstellen. De provincie Overijssel is opdrachtgever, maar doet dit samen met gemeente Zwartewaterland, gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat, Landschap Overijssel, LTO-Noord, Staatsbosbeheer en het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Meer informatie over het Natura 2000-programma vindt u op: www.overijssel.nl/natura2000

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 14.04.22 | 15.30 UUR


advertentie