Bijzondere lezing in d'Olde Skoele van Rouveen

Mees te Velde over het ontstaan van Zwartewatersklooster

De Stichting Erfgoed Zwartewatersklooster houdt op dinsdag 24 mei 2022, aanvang 20.00 uur in d'Olde Skoele te Rouveen een lezing over het ontstaan en de historie van het Zwartewatersklooster. Prof. dr. Mees te Velde uit Hasselt verzorgt de lezing. Centraal staat 'Ridders en nonnen in het veen; het verhaal van erfgoed Zwartewatersklooster'.

Ridders
Mees te Velde gaat in zijn lezing terug naar 27 juli 1227: bij Ane (tussen Gramsbergen en Coevorden ) vond een veldslag plaats tussen een groot bisschoppelijk leger en en Drents leger van ridders en boeren. De bisschop en meer dan 400 van zijn ridders en soldaten kwamen om het leven. Het verhaal gaat al jaren rond: in Zwartewatersklooster schijnen 145 van deze ridders begraven te liggen.

Klooster
Ook belicht hij het leven in het Benedictijns klooster Mons Sanctae Mariae dat in Zwartewatersklooster stond in de periode 1233 – 1580. Hier leefden zo’n 20 kloosterzusters uit de Overstichtse adel en aanzienlijke families. Hun eerste taak was: gedachtenis en gebed voor de gesneuvelden in de Slag bij Ane (1227) die hier dichtbij begraven waren. Het werken bestond vooral uit spinnen, weven, borduren, lezen en huishoudelijke taken. De jongere nonnen kregen onderwijs, vooral in lezen en schrijven en in de Bijbel. In het klooster heerste stilte. Alleen het noodzakelijkste mocht gezegd worden. Eten en drinken waren sober en de nonnen mochten het klooster niet verlaten.

Het klooster had bezittingen in heel de noordelijke helft van Overijssel: boerenerven, huizen, en stukken land waaruit pacht en rente werd betaald. Ook stonden zeven parochiekerken en hun pastoors onder het gezag van het klooster. Met Rouveen waren er de nauwste verbindingen. Daarom op 24 mei in d’Olde Skoele een kloosterlezing in Rouveen.

De kosten voor het bijwonen van de lezing bedragen 6,00 euro inclusief kop koffie/thee. Aanmelden via zwartewatersklooster@ziggo.nl

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 12.05.22 | 14.04 UUR


advertentie