Raadsvergadering op donderdag 7 juli 2022

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is donderdag 7 juli 2022. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar. U kunt deze vergadering fysiek bijwonen. De vergadering zal ook live te beluisteren zijn via ZwartewaterFM en/of worden gestreamd.

De bespreekpunten op 7 juli 2022 zijn:

Raadsvoorstel Indeling Begroting vanaf 2023
Door de verkiezingen van maart 2022 gaat de gemeenteraad en het college een nieuwe periode in. Doordat er nieuw coalitieprogramma ligt, past het om ook te kijken naar de programma-indeling in de begroting. Het college stelt voor in te stemmen met een programma-indeling vanaf de Programmabegroting 2023.

Raadsvoorstel Preventienota ‘Samen zijn we Zwartewaterland’ 2022-2028
In 2018 is het preventieplan ‘It takes a village to raise a child’ opgesteld. Dit plan richt zich op de leeftijdsgroep 0 – 18 jaar. Naar aanleiding van dit plan is bestuurlijk de wens uitgesproken om een preventienota 0 – 100 jaar op te stellen. Voordat uitvoering is gegeven aan deze wens, werd besloten eerst een overkoepelende visie op het Sociaal Domein te ontwikkelen. Het visiedocument ‘Schouder aan Schouder’ is eind 2020 vastgesteld. De nieuwe preventienota ‘Samen zijn we Zwartewaterland’ is een nadere concretisering van deze visie. Het college adviseert de gemeenteraad in te stemmen met het raadsvoorstel, zodat de kaders voor het preventieplan Sociaal Domein voor de periode 2022-2028 worden vastgesteld.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 05.07.22 | 09.11 UUR


advertentie