Verpleegkundigen en verzorgenden in Verpleegkundige Adviesraad (VAR)

IJsselheem heeft sinds deze week een eigen ‘VAR’

Deze week is de medezeggenschap binnen IJsselheem officieel verrijkt met een Verpleegkundige Adviesraad (VAR). Met hun handtekening bekrachtigden Ivonne Huijsman, voorzitter VAR, en Karin Leferink, raad van bestuur van IJsselheem, het ‘Reglement Verpleegkundige Adviesraad IJsselheem’.

Verpleegkundigen hebben een belangrijke en veelzijdige rol binnen IJsselheem. Met hun kennis van de praktijk kunnen zij waardevolle adviezen geven. Daarom is er een VAR in het leven geroepen. In de VAR zitten verpleegkundigen en verzorgenden die spreken en adviseren namens alle zorgmedewerkers werkzaam binnen IJsselheem. Zij geven via de VAR input vanuit het verpleegkundige zorgdomein, zodat kwaliteit van zorg čn werken blijvend aandacht krijgt en gestimuleerd wordt.

Ivonne Huijsman: “De verpleegkundigen en verzorgenden hebben veel vakkennis en kunnen waardevolle adviezen geven. De VAR geeft een stem aan alle zorgmedewerkers van IJsselheem en spreekt met de raad van bestuur om gevraagd en ongevraagd te adviseren en de kwaliteit van zorg te verbeteren”.

Ook Karin Leferink toonde zich een opgetogen bestuurder. “Een VAR is van belang omdat met hun inzet de blik vanuit het zorgdomein goed meekijkt naar beleidsontwikkelingen die we bij IJsselheem voorstaan. Naast meedenken over thema’s die binnen IJsselheem al spelen verwacht ik ook dat deze VAR thema’s zal agenderen die nu nog geen aandacht krijgen. Hiermee komt de stem van verpleegkundigen sterker aan tafel, het helpt besluiten in de organisatie te verrijken.”

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | ZATERDAG, 11.03.23 | 07.36 UUR


advertentie