Woensdag 10.02.16 | 09.07 uur


advertentie

Participatietraject werpt vruchten af

Camperplaats levert Genemuiden veel promotie op

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het definitieve ontwerp voor de aanleg van een Groene Entree bij de Koppel in Genemuiden. Bij de Koppel komt parkeergelegenheid met 77 parkeerplaatsen in een groene omgeving. Dit terrein kan ook voor evenementen gebruikt. Ook wordt het mogelijk om met een camper te overnachten. In mei 2016 zijn de werkzaamheden afgerond. Dit ontwerp is door inwonersparticipatie tot stand gekomen. Bij de aanleg wordt rekening gehouden met de uitbreiding van de begraafplaats ter hoogte van de huidige ingang van de begraafplaats. De aanleg van de Groene entree is een onderdeel van het Centrumplan Genemuiden.

LEES MEER... | WOENSDAG, 10.02.16 | 08.41 UUR


advertentie

Gemeente zet beleid in 2016 voort

Jongeren Zwartewaterland kunnen veilig opgroeien

Begin vorig jaar heeft de gemeenteraad het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol vastgesteld. Aan de hand van het coalitieakkoord en de GGD Gezondheidsmonitor Jongeren zijn de doelstellingen en resultaten in dit plan voor de beleidsperiode 2015 – 2018 uitgewerkt. Conform dit plan stelt de gemeente elk jaar tot 2018 een uitvoeringsplan op. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in gezinnen een stevige basis moet worden gelegd voor een goed functioneren in de maatschappij. Zo wordt een positieve bijdrage geleverd aan het uitgangspunt dat jongeren in de gemeente Zwartewaterland gezond en veilig kunnen opgroeien.

LEES MEER... | WOENSDAG, 10.02.16 | 08.37 UUR


advertentie

Sluziger 'Bleistarte van het Jaar 2016!'

Freddy Weijs bezit meeste kennis over Zwartsluis

Bleistarte Quiz in de Sluuspoort

Bleistarte Quiz in de Sluuspoort© DKN | Robert Wessel Jansema

Dinsdagavond 9 februari 2016 was de tweede kennisquiz over Zwartsluis. Gedurende deze tweede drukbezochte bijeenkomst in de Sluuspoort kwamen vele herinneringen naar boven bij de enthousiaste deelnemers. In november 2015 stond de eerste Bleistarte Quiz op het programma, en was het Freddy Weijs die de meeste kennis had. Niemand wist zijn score van bijna 85 procent te verbeteren en daarmee is Weijs 'Bleistarte van het jaar 2016'. De quiz was op initiatief van de Historische Vereniging Zwartsluis en de Sluuspoort.

LEES MEER... | DINSDAG, 09.02.16 | 23.31 UUR


advertentie

Uitbreiding de Greente Genemuiden in combinatie met aanleg Groene Entree

College stemt in met uitbreiding begraafplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de uitbreiding van de begraafplaatsen de Greente in Genemuiden en Sandvoirt te Hasselt. De uitbreiding van de Greente bij de ingang van de begraafplaats kan gecombineerd worden met de herinrichting van de Koppel. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op. Bijkomend voordeel is, dat de toegangsweg naar de begraafplaats kan worden verbreed. Op donderdag 25 februari wordt het voorstel in de gemeenteraad besproken.

LEES MEER... | DINSDAG, 09.02.16 | 20.17 UUR


advertentie

Regels handhaving en preventie alcoholgebruik in keten aangescherpt

Gedoogbesluit jeugdketen voor eigenaren van percelen

Het college van B&W heeft met ingang van 2 februari 2016 de Beleidsregels Ketenbeleid vastgesteld. Belangrijk verschil met voorheen is dat de perceeleigenaren waar de keet staat, naast een bedrijfspand of agrarische bedrijf, bij de gemeente jaarlijks een gedoogbesluit moeten aanvragen. In dit gedoogbesluit zijn de Beleidsregels vastgelegd waaraan de aanvrager, de perceeleigenaar, moet voldoen.

LEES MEER... | DINSDAG, 09.02.16 | 19.00 UUR


advertentie

In de vorm van een erepenning en jeugdlintje

Zwartewaterland lanceert lokale waarderingstekens

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland wil meer mogelijkheden creëren om personen die zich op een bijzondere manier belangeloos inzetten voor de Zwartewaterlandse samenleving in het zonnetje te zetten. Het college stelt de gemeenteraad voor om een gemeentelijke erepenning en een gemeentelijk jeugdlintje in te stellen. Tot nu toe kent de gemeente Zwartewaterland geen lokale waarderingstekens. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel op donderdag 25 februari 2016.

LEES MEER... | DINSDAG, 09.02.16 | 18.30 UUR

Lever lege batterijen in en scoor voor het milieu!

Fijnvandraat uit Hasselt in de prijzen bij Stibat

De familie Fijnvandraat uit Hasselt verdient een Pluim. De familie viel onlangs in de prijzen door mee te doen aan de landelijke campagne 'Lege batterijen? Lever ze in en WIN!' van Stibat (Stichting Batterijen). Met de deelname bewijst de familie zichzelf en het milieu een uitstekende dienst.

LEES MEER... | DINSDAG, 09.02.16 | 17.10 UUR

Dagbestedingslocatie in Zwartsluis blij met gift

Frion De Ontmoeting breidt uit met een naaiatelier

Op woensdag 10 februari 2016 start De Ontmoeting, de dagbestedingslocatie van Frion aan de Fortresselaan in Zwartsluis, officieel met een naaiatelier. Mede mogelijk gemaakt dankzij een gift van de stichting voor mensen met een beperking in Zwartsluis. Frion ontving hiervoor een bedrag van 250,00 euro. De Ontmoeting kon met dit bedrag een naaimachine aanschaffen die door mensen met een lichamelijke beperking kan worden bediend.

LEES MEER... | DINSDAG, 09.02.16 | 14.48 UUR

Wilt u ook meedoen en denken?

Buurtmiddag in en rondom de Hazelaar in Hasselt

Als sinds februari 2014 kent Hasselt de Buurtmiddag, een groot succes! Het team welzijn in de Hazelaar, één van de locaties van IJsselheem, nam dit initiatief. Doel van de buurtmiddag is eenzaamheid voorkomen en ouderen een plek bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten. De Hazelaar wil de volgende Buurtmiddagen graag voor en door de buurt laten organiseren, met professionele ondersteuning. Daarvoor krijgt de Hazelaar een subsidie van 6.000,00 euro van het Oranje Fonds. Doet u mee?

LEES MEER... | DINSDAG, 09.02.16 | 13.26 UUR
Vandaag:
7° | 0°
Meer weer...
Morgen:
7° | 0°
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie

advertentie
advertentie