Dinsdag 19.01.21 | 11.08 uur

Gratis advies over energiebesparende maatregelen

Zwartewaterland organiseert webinar over duurzaam wonen en energiebesparing

Op dinsdag 2 februari 2021 organiseren de gemeente, duurzaamheidscombinatie DCZ en Energiek Zwartewaterland een online informatiebijeenkomst over de mogelijkheden om energie te besparen in huis. Wethouder Rietman: ‘De webinars over het verduurzamen van de eigen woning blijken in een behoefte te voorzien. Al driehonderd Zwartewaterlanders hebben in 2020 aan zo’n webinar meegedaan. Uit de evaluaties blijkt dat ze dit hoog waarderen en ook daadwerkelijk stappen nemen om hun woning te verduurzamen.’

LEES MEER... | DINSDAG, 19.01.21 | 10.52 UUR


advertentie

Update 19 januari: Coronavirus (COVID-19)

'Zes op de tien Overijsselaars vinden CoronaMelder nuttig'

Zes op de tien Overijsselaars vinden de CoronaMelder nuttig, omdat de app ervoor zorgt dat het coronavirus zich minder verspreidt. Dit blijkt uit doorlopend onderzoek van de Tilburg universiteit. De GGD’en in Overijssel hebben als gevolg van meldingen in de app tot eind november 7.136 coronatesten gedaan. De meeste mensen die een melding in CoronaMelder kregen, kwamen zo sneller in beeld voor het bron- en contactonderzoek. “De cijfers laten zien dat CoronaMelder erin slaagt om meer én sneller mensen te bereiken”, zegt prof. dr. Wolfgang Ebbers die het onderzoek leidt naar de werking en het gebruik van de app.

LEES MEER... | DINSDAG, 19.01.21 | 09.03 UUR


advertentie

Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Opkoopregeling LNV tot eind februari opengesteld

Veehouderijbedrijven in Overijssel met een hoge stikstofuitstoot, die nabij natuurgebieden zijn gelegen en willen stoppen, kunnen zich melden bij de provincie Overijssel. Vanaf 19 januari tot en met 28 februari 2021 staat de inschrijving voor de eerste tranche van de Rijksregeling open. Het gaat om de uitvoering van de 'Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden' die op 3 november 2020 door het Ministerie van LNV is gepubliceerd.

LEES MEER... | MAANDAG, 18.01.21 | 12.29 UUR


advertentie

Update 18 januari: Coronavirus (COVID-19)

'Sneltesten in onderwijs van start'

Vandaag 18 januari starten de eerste pilots met sneltesten in het onderwijs. Op zo’n 20 middelbare scholen worden sneltesten gebruikt voor leraren en klasgenoten van een leerling die het coronavirus blijkt te hebben. Het gaat daarbij om leerlingen die op dat moment fysiek naar school kunnen, zoals examen- en kwetsbare leerlingen. Bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanze Hogeschool worden studenten getest voordat ze aan hun tentamen gaan beginnen. De testen moeten ervoor zorgen dat studenten vaker fysiek onderwijs krijgen.

LEES MEER... | MAANDAG, 18.01.21 | 09.37 UUR


advertentie

Inzameling Douwe Egberts-waardepunten

Honderden pakken koffie voor Voedselbank Zwartewaterland

De inzameling van Douwe Egberts-waardepunten door de Voedselbank Zwartewaterland heeft in totaal 330.000 punten opgeleverd. In de maand december 2020 werd onder auspiciën van de Lionsclub Voorburg de negende landelijke Douwe Egberts-waardepuntenactie georganiseerd, waarbij Lionsclubs en Voedselbanken in het hele land punten inzamelden. De in de gemeente Zwartewaterland ingezamelde punten komen ook ten goede aan de Voedselbank Zwartewaterland.

LEES MEER... | MAANDAG, 18.01.21 | 09.29 UUR


advertentie

'Testen, testen en nog eens testen: Ook mensen zonder klachten'

Cijfermatige terugblik 2020: GGD IJsselland in coronatijd

Aantal besmettingen in 2020, per week

Aantal besmettingen in 2020, per week© GGD IJsselland

'Het jaar 2020 is voor iedereen een jaar dat we niet snel zullen vergeten. De hele wereld is in de ban van een pandemie. Dat geldt ook voor de coronacrisis in het werkgebied van GGD IJsselland. 'Het is er één van ongekende omvang.' Dat meldt GGD IJsselland die de publieke gezondheid van deze regio over het afgelopen jaar middels data-analyse - grondig en zorgvuldig - heeft verzameld. De 25 GGD’en in Nederland hebben vanuit hun wettelijke taak op het gebied van infectieziektebestrijding een belangrijke rol in de bestrijding van corona. 'Testen, testen en nog eens testen: Ook mensen zonder klachten', benadrukt GGD IJsselland tegenover De Zwartewaterkrant na de presentatie van de factsheet 'GGD IJsselland in coronatijd'. In deze factsheet presenteert de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voor 11 gemeenten van de regio IJsselland de cijfers van 2020. Een terugblik.

LEES MEER... | ZATERDAG, 16.01.21 | 07.21 UUR


advertentie

Gedeputeerde Ten Bolscher: Tijd voor een eerlijk verdienmodel

'Een beter toekomstperspectief voor Overijsselse boeren'

De provincie Overijssel wil in 2021 concrete stappen zetten voor een eerlijker en groener verdienmodel voor agrarische ondernemers. Gedeputeerde Ten Bolscher (landbouw en natuur) constateert in een opiniestuk dat dit geen overbodige luxe is. “Veel boeren hebben in hun beleving het plafond van hun mogelijkheden bereikt, terwijl de samenleving steeds hogere eisen stelt. De stikstofcrisis maakte de bedrijfsvoering al ingewikkeld. De coronacrisis kwam daar nog overheen.”

LEES MEER... | VRIJDAG, 15.01.21 | 14.15 UUR

Hoe werkt het?

WDODelta: Van rioolzand tot asfalt

Vanaf januari 2021 heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een nieuwe samenwerking voor het transport en verwerking van zand dat terecht komt op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het waterschap heeft afgelopen jaar 860.000 kilo aan ‘rioolzand’ afgevoerd. Ongeveer 80% hiervan is bruikbaar en wordt in de wegenbouw, onder het asfalt, verwerkt.

LEES MEER... | VRIJDAG, 15.01.21 | 11.17 UUR

Update 15 januari: Coronavirus (COVID-19)

Gerlinde van Carinova krijgt coronavaccin als eerste verpleeghuismedewerker in IJsselland

Gerlinde krijgt coronavaccin als eerste verpleeghuismedewerker

Gerlinde krijgt coronavaccin als eerste verpleeghuismedewerker© Pedro Sluiter

Gerlinde, verpleegkundige van Carinova, kreeg vrijdagochtend 15 januari als eerste verpleeghuismedewerker in de regio IJsselland haar coronavaccinatie in de IJsselhallen in Zwolle. GGD IJsselland opende daarmee de deuren van de vaccinatielocatie. De komende tijd krijgen duizenden medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en wijkverpleging hier hun coronavaccinatie.

LEES MEER... | VRIJDAG, 15.01.21 | 09.41 UUR

Update 14 januari: Coronavirus (COVID-19)

Aangiftes naar aanleiding van misbruik bij TVL regeling

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie vanwege vermoedens van misbruik bij de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. Het gaat om 70 aangiftes. De TVL regeling is bedoeld voor MKB bedrijven die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Deze regeling is onderdeel van het uitgebreide steun- en herstelpakket en wordt uitgevoerd door de RVO. De RVO heeft serieuze signalen ontvangen dat er sprake is van misbruik van de TVL regeling.

LEES MEER... | DONDERDAG, 14.01.21 | 20.52 UUR

Update 14 januari: Coronavirus (COVID-19)

'CoronaMelder effectief in strijd tegen besmettingen'

In de drie maanden sinds de lancering heeft CoronaMelder zijn nut bewezen. De app blijkt effectief. “De cijfers laten zien dat CoronaMelder erin slaagt om meer én sneller mensen te bereiken”, zegt prof. dr. Wolfgang Ebbers, die het doorlopende onderzoek leidt naar het effect en de adoptie van de app. Het primaire doel van CoronaMelder is het ondersteunen van de GGD’en in het bron- en contactonderzoek (BCO) door sneller een groter aantal mensen te ‘vinden’ en bereiken. Eerder onderzoek uit november vorig jaar liet zien dat een grote meerderheid van de mensen, die een notificatie kreeg, nog niet benaderd was door de GGD vanuit het BCO. Dit toonde al aan dat de app mensen sneller bereikt.

LEES MEER... | DONDERDAG, 14.01.21 | 13.18 UUR

Toename adoptie beveiligingsstandaarden zorgt voor veiliger .nl-domein

SIDN: Bijna 1 miljoen nieuwe .nl-domeinnamen geregistreerd in 2020

Het afgelopen jaar zijn er 995.000 nieuwe .nl-domeinnamen geregistreerd. Een stijging van 20% in vergelijking met 2019, toen er 827.000 nieuwe .nl-domeinnamen werden geregistreerd. Het totaal aantal .nl-domeinnamen kwam op 1 januari 2021 uit op 6,1 miljoen. Dat blijkt uit een analyse door SIDN, het bedrijf achter het nl-domein. Ook de adoptie van internetbeveiligingsstandaarden vertoonde het afgelopen jaar een stijgende lijn.

LEES MEER... | DONDERDAG, 14.01.21 | 11.30 UUR

Update 13 januari: Coronavirus (COVID-19)

'Noodopvang voor de kinderopvang verlengd'

Het kabinet heeft dinsdagavond 12 januari bekend gemaakt dat de kinderopvang (dagopvang en BSO) en het basisonderwijs gesloten blijven tot en met 7 februari 2021. Er wordt voor de kinderopvang en het basisonderwijs onderzocht of zij wellicht eerder weer geheel open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari. Het is van belang dat ouders met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor de kinderen een veilige en vertrouwde plek is. Kinderen in een kwetsbare positie en kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen daarom ook de komende weken terecht in de noodopvang van het basisonderwijs of de kinderopvang. Zij kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang.

LEES MEER... | WOENSDAG, 13.01.21 | 16.07 UUR

'Bedreiging beheerder ontoelaatbaar'

Stichting ‘t Olde Staduus doet aangifte van vernielingen

Het bestuur van de Stichting ‘t Olde Staduus heeft eind vorige week aangifte gedaan bij de politie van de vernielingen die op Oudejaarsdag zijn aangebracht aan ‘t Olde Staduus in Genemuiden. 'Tijdens het carbidschieten kwamen jongeren het bordes op en wilden zij daarvandaan gaan schieten. Daarbij negeerden zij de afzetting. De beheerder die dit wilde voorkomen, werd bedreigd. Op een later tijdstip werd een dranghek tegen de toegangsdeuren op de begane grond van het pand gegooid, zodat de deur ernstig beschadigd is en het slot onbruikbaar werd.' Dat meldt het bestuur van de Stichting 't Olde Staduus.

LEES MEER... | WOENSDAG, 13.01.21 | 12.20 UUR

Update 13 januari: Coronavirus (COVID-19)

Provincie wil succesvolle coronamaatregelen verlengen

De provincie Overijssel wil twee coronamaatregelen verlengen die in het afgelopen jaar succesvol bleken. Het gaat om de regeling Digitalisering MKB, culturele en maatschappelijke organisaties en om de regeling Vitale en Gezonde samenleving. Beide regelingen hebben tot doel om de economie en de samenleving te laten herstellen uit de coronacrisis, en om noodzakelijke toekomstgerichte verbeteringen door te voeren in de bedrijfsvoering. Voor het verlengen van de maatregelen in 2021 wordt 1,3 miljoen euro uitgetrokken. Provinciale Staten moeten nog instemmen met deze verlenging.

LEES MEER... | WOENSDAG, 13.01.21 | 12.12 UUR
Vandaag:
7° | 3°
Meer weer...
Morgen:
9° | 6°


AGENDA
  • Dinsdag 19.01.21
  • Woensdag 20.01.21
  • Donderdag 21.01.21
  • Vrijdag 22.01.21
  • Zaterdag 23.01.21
  • Zondag 24.01.21
  • Maandag 25.01.21
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.54357 s