Dinsdag 07.04.20 | 19.32 uur


advertentie

Update 7 april: Coronavirus (COVID-19)

Burgemeester Bilder: Wederom sterfgeval in Zwartewaterland als gevolg coronavirus

Burgemeester Bilder heeft dinsdag wederom het trieste bericht ontvangen van één melding van overlijden, hoogstwaarschijnlijk ten gevolge van het coronavirus (COVID-19). 'Een inwoner die door het virus komt te sterven, waarbij een familie in rouw wordt gedompeld. Het geeft ook aan dat er nog steeds een zorgelijke situatie in onze gemeente is. Dat geldt ook voor het aantal aantal mensen dat in een ziekenhuis is opgenomen (geweest), tot aan vandaag, achtentwintig personen. Het zijn de (gezamenlijke) actuele cijfers van RIVM en huisartsen in Zwartewaterland.' Dat heeft burgemeester Bilder dinsdag in een telefonisch interview bij de lokale omroep, Zwartewater FM bekendgemaakt.

LEES MEER... | DINSDAG, 07.04.20 | 19.32 UUR


advertentie

Update 7 april: Coronavirus (COVID-19)

Eerste Kamer akkoord met digitale besluitvorming

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden straks tijdelijk via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. In eerste instantie geldt de wet tot 1 september dit jaar met de mogelijkheid om te verlengen.

LEES MEER... | DINSDAG, 07.04.20 | 17.55 UUR


advertentie

Update 7 april: Coronavirus (COVID-19)

Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen heeft het spoedwetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten naar de Tweede Kamer gestuurd. Tijdelijke huurcontracten kunnen straks voor een tijdelijke periode verlengd worden gedurende de coronacrisis. De wet biedt een oplossing voor verhuurders en huurders waarvan het tijdelijke huurcontract afloopt tijdens deze coronacrisis.

LEES MEER... | DINSDAG, 07.04.20 | 15.09 UUR


advertentie

Update 7 april: Coronavirus (COVID-19)

Brengdag gratis grof tuinafval in Hasselt geannuleerd

Nadat eerder al was besloten de compostdag te annuleren is nu ook besloten om de inlevering van gratis grof tuinafval voor een tweede maal (zaterdag 11 april 2020, red.) bij Wolfshagen in Hasselt te annuleren. 'We vragen hiervoor uw begrip. Alleen samen kunnen we verspreiding van het coronavirus tegen gaan.'

LEES MEER... | DINSDAG, 07.04.20 | 14.41 UUR


advertentie

Update 6 april: Coronavirus (COVID-19)

Burgemeester Bilder: Enorm aantal sterfgevallen in Zwartewaterland als gevolg coronavirus

Het is maandag 6 april 2020 een inktzwarte dag voor de gemeente Zwartewaterland. Burgemeester Bilder meldde vandaag tien meldingen van overlijden. waarbij bij zeven personen het coronavirus (COVID-19) met zekerheid is vastgesteld. Zeven inwoners van Hasselt, drie inwoners van Genemuiden. 'Een enorm aantal in een weekend. Heel droevig nieuws. Ik wil langs deze weg mijn medeleven betuigen aan alle in rouw gedompelde families die in deze onwezenlijke omstandigheden afscheid hebben moeten nemen van hun dierbaren. Het is onvoorstelbaar. Wat een nachtmerrie', aldus een geëmotioneerde burgemeester Bilder maandag in een telefonisch interview bij de lokale omroep, Zwartewater FM.

LEES MEER... | MAANDAG, 06.04.20 | 19.38 UUR


advertentie

Update 6 april: Coronavirus (COVID-19)

Sirenes loeien ook op 6 april 2020

Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur loeien alle sirenes (WAS) in Nederland. Ook tijdens deze coronavirus (COVID-19) zullen de sirenes afgaan op maandag 6 april om 12.00 uur. Dat hebben de directeuren van de veiligheidsregio’s in Nederland vorige week besloten. De sirenes loeien op iedere eerste maandag van de maand, zodat iedereen de sirene herkent bij een ramp of zwaar ongeval. Het loeien van de sirenes duurt 1 minuut en 26 seconden.

LEES MEER... | MAANDAG, 06.04.20 | 10.39 UUR


advertentie

Update 4 april: Coronavirus (COVID-19)

Coördinatiepunt Corona voor ondernemers in vrijetijdssector Overijssel van start

‘Wat doe ik met annuleringen van boekingen? Waar kan ik terecht voor ondersteunende maatregelen?’ Ondernemers uit de vrijetijdssector, zoals evenementenorganisatoren, verblijfsaccommodaties, musea, horeca en meer kunnen met hun vragen over hun bedrijfsvoering in deze tijd van de coronacrisis, terecht bij een speciaal coördinatiepunt. Deze wordt met ingang van vandaag gestart en is een initiatief van Taskforce Gastvrij Overijssel waarin Overijsselse overheden, branche- en natuurorganisaties en MarketingOost samenwerken.

LEES MEER... | ZATERDAG, 04.04.20 | 12.49 UUR


advertentie

Update 3 april: Coronavirus (COVID-19)

Burgemeester Bilder: Zwartewaterland in rouw gedompeld

Burgemeester Bilder heeft vrijdag 3 april wederom het trieste bericht ontvangen van één melding van overlijden waarbij het coronavirus (COVID-19) met zekerheid is vastgesteld. 'In totaal zijn nu in gemeente Zwartewaterland voor zover bekend 18 mensen overleden aan het coronavirus (COVID-19). Het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen (geweest), is tot aan vandaag, zevenentwintig. Vrijdag (vandaag) zijn er wederom vier inwoners van Zwartewaterland (twee inwoners van Genemuiden, twee inwoners van Hasselt) opgenomen op de afdeling Intensive care (IC). Het zijn de (gezamenlijke) actuele cijfers van RIVM en huisartsen in Zwartewaterland.' Dat heeft burgemeester Bilder vrijdagavond in een telefonisch interview bij de lokale omroep, Zwartewater FM bekendgemaakt.

LEES MEER... | VRIJDAG, 03.04.20 | 19.36 UUR

Update 3 april: Coronavirus (COVID-19)

Politie deelt bekeuringen uit aan jongeren vanwege groepsvorming

In Zwartewaterland worden de regels bij groepsvorming (3 of meer) bijna overal netjes opgevolgd. Maar ondanks alle coronawaarschuwingen, constateerde wijkagent Jochem Schreurs, dat er in Genemuiden toch nog een grote groep jeugd aan het voetballen was. Op Twitter laat hij weten: ‘Ondanks alle coronawaarschuwingen werd er toch nog 'vrolijk' door een grote groep jeugd gevoetbald op het voetbalpleintje bij de Fazant te Genemuiden.’ Het resultaat was zes bekeuringen voor de aanwezigen boven de 12 jaar. ‘Een trieste constatering dat dit in Genemuiden moet', aldus de wijkagent.

LEES MEER... | VRIJDAG, 03.04.20 | 15.42 UUR

Update 3 april: Coronavirus (COVID-19)

Dorpshuizen en wijkcentra getroffen door maatregelen coronavirus

De maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen ter bestrijding van het Corona-virus hebben grote gevolgen voor de dorps- en wijkgemeenschappen in het land. "Het heeft ons, belangenbehartigers van het burgerinitiatief, zeer verbaasd dat de dorpshuizen en wijkcentra tot op heden uitgesloten zijn van de ‘Tegemoetkoming schade COVID-19’. Aan de lijst met SBI-codes die voor de tegemoetkoming in aanmerking komen, moet zeer snel die van de dorps- en buurthuizen worden toegevoegd. Voor de toekomst van deze belangrijke voorzieningen voor dorpen en wijken is deze verruiming noodzakelijk", aldus de OVKK, LVKK en LSA Bewoners.

LEES MEER... | VRIJDAG, 03.04.20 | 13.00 UUR

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)

Waterschap ruimt drijfafval op na hoogwater

Waterschap ruimt drijfafval op na hoogwater

Waterschap ruimt drijfafval op na hoogwater © WDODelta

Nu het hoge water op de rivieren is gezakt, ruimt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) het achtergebleven drijfvuil op. Dit bestaat naast takken, boomstammen, gras en riet, ook uit afval, zoals jerrycans, pallets, blikjes, flessen, plastic, laarzen en zelfs deuren. Door het hoogwater is dit allemaal naar de dijk gespoeld en verstikt het de grasmat als het blijft liggen. Het waterschap voert de opruimwerkzaamheden uit langs de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water, het Zwarte Meer en het Ganzendiep.

LEES MEER... | VRIJDAG, 03.04.20 | 12.21 UUR

Update 3 april: Coronavirus (COVID-19)

Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst

Ondernemers en zzp’ers die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen vragen om uitstel van betaling. Deze uitstelaanvraag wordt nu verder versoepeld: het aanvragen voor alle ondernemers wordt eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Ook wordt er een regeling getroffen voor bedrijven die een zogenaamde g-rekening hebben, waarvan in de bouw of uitzendbranche vaak gebruik gemaakt wordt. Hiermee wil het kabinet voor zoveel mogelijk ondernemers zorgen dat zij het met hun bedrijf kunnen volhouden.

LEES MEER... | VRIJDAG, 03.04.20 | 09.53 UUR

Update 2 april: Coronavirus (COVID-19)

Burgemeester Bilder: 'Alle inwoners moeten coronamaatregelen secuur opvolgen'

Bilder heeft dagelijks contact met de huisartsen in Zwartewaterland en volgens hem zijn de cijfers van deze huisartsen actueler dan de cijfers van het RIVM. 'Er zijn veel mensen die corona-verschijnselen hebben en na telefonisch advies van de huisarts binnen blijven met het gezin om het uit te zieken, maar er zijn ook mensen waarbij het toch nodig is om zich bij de dokter te melden.' Dat zei de burgemeester donderdagavond in een telefonisch interview tegen de lokale omroep.

LEES MEER... | DONDERDAG, 02.04.20 | 20.09 UUR

Update 2 april: Coronavirus (COVID-19)

Burgemeester Bilder: Twee sterfgevallen in Zwartewaterland als gevolg coronavirus

Burgemeester Bilder heeft donderdag 2 april het trieste bericht ontvangen van twee meldingen van overlijden waarbij het coronavirus (COVID-19) met zekerheid is vastgesteld. 'Het concrete aantal besmettingen in Zwartewaterland is niet geheel duidelijk. Sinds begin deze week doet het RIVM alleen nog uitspraak over het totaal aantal inwoners van een gemeente die in het ziekenhuis ligt of heeft gelegen. Dat aantal staat voor onze gemeente op drieëntwintig, want vandaag zijn er wederom twee inwoners van Zwartewaterland opgenomen op de afdeling Intensive care (IC). Het zijn de (gezamenlijke) actuele cijfers van RIVM en huisartsen in Zwartewaterland.' Dat heeft burgemeester Bilder donderdag in een telefonisch interview bij de lokale omroep, Zwartewater FM bekendgemaakt.

LEES MEER... | DONDERDAG, 02.04.20 | 19.28 UUR

Update 2 april: Coronavirus (COVID-19)

Versterking binnensteden en stedelijk gebied in Overijssel

De Stadsbeweging van de provincie Overijssel stelt de aanvraag voor stadsarrangementen open, speciaal voor gemeenten die tijdens deze coronacrisis samenwerkingsacties in het centrum willen opzetten of versnellen. Bijvoorbeeld voor het opzetten van digitale platforms en bezorgdiensten, extra inzet op binnenstadsmanagement of heropeningsacties na de crisis. In drie stappen kunnen gemeenten hun aanvraag bij de provincie indienen. De provincie heeft hiervoor 500.000 euro beschikbaar gesteld.

LEES MEER... | DONDERDAG, 02.04.20 | 13.19 UUR
Vandaag:
23° | 6°
Meer weer...
Morgen:
19° | 7°


AGENDA
  • Woensdag 08.04.20
  • Donderdag 09.04.20
  • Vrijdag 10.04.20
  • Zaterdag 11.04.20
  • Zondag 12.04.20
  • Maandag 13.04.20
  • Dinsdag 14.04.20
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.65149 s