Zaterdag 06.06.20 | 08.06 uur


advertentie

Voor besturen van Overijsselse ontmoetingscentra

OVKK organiseert webinar 'FinanciŽn op orde'

De OVKK werkt in opdracht van de provincie Overijssel aan een project om de ontmoetingscentra in Overijssel te ondersteunen in deze lastige tijd. Op 10 juni om 19:30 uur staat er weer een nieuw webinar op de planning om ontmoetingscentra te helpen. Deze keer met het thema 'De financiŽn op orde'. Na afloop van het webinar hebben deelnemers meer financiŽle inzichten en kunnen zij betere keuzes maken voor de toekomst.

LEES MEER... | ZATERDAG, 06.06.20 | 07.00 UUR


advertentie

Klanten en medewerkers blij met heropening

Heropening van drie samenwerkende Bibliotheken

Met man en macht werd er de afgelopen weken gewerkt om de samenwerkende bibliotheken in de Kop van Overijssel, Zwartewaterland en Staphorst klaar te maken voor de heropening. "Stapels nieuwe winkelmandjes, tientallen meters stickers voor op de vloeren, de noodzakelijke mondkapjes, handschoenen, gezichtskappen en veiligheidshesjes, en liters ontsmettende handgel en schoonmaakmiddel; er was heel wat voor nodig om aan alle protocollen en regels te voldoen. Maar het is gelukt; de meeste bibliotheken hebben hun deuren weer geopend", aldus de drie samenwerkende Bibliotheken Kop van Overijssel, Zwartewaterland en Staphorst.

LEES MEER... | VRIJDAG, 05.06.20 | 18.13 UUR


advertentie

Update 5 juni: Coronavirus (COVID-19)

Rijksoverheid: Proefversie coronadashboard gereed

Vandaag is een eerste versie van het coronadashboard gepubliceerd. Dit dashboard brengt verschillende gegevens over het coronavirus samen, zoals het aantal ic-opnames, positieve testuitslagen en een schatting van het aantal besmettelijke mensen. Iedereen in Nederland kan straks in ťťn oogopslag zien wat de stand van zaken is rond de verspreiding van het coronavirus.

LEES MEER... | VRIJDAG, 05.06.20 | 14.26 UUR


advertentie

Update 5 juni: Coronavirus (COVID-19)

WDODelta: Druk op dijken door recreatie

Recreanten, zoals wandelaars en fietsers, zoeken steeds meer hun ontspanning op de dijken in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Vooral bij mooi weer en door het zoeken naar ruimte om zich te houden aan de maatregelen van het RIVM neemt het aantal recreanten toe. Niet iedereen blijft hierbij op de gebaande paden, Samen met andere eigenaren en pachters van dijken roept het waterschap op om op de daarvoor bestemde routes te blijven.

LEES MEER... | VRIJDAG, 05.06.20 | 14.12 UUR


advertentie

Kinderen van 6 jaar t/m 12 jaar zijn welkom!

Zwartsluis organiseert Buitenspeeldag

Woensdag 10 juni 2020 staat Zwartsluis in het teken van dť Buitenspeeldag. Jongerenwerkers, buurtsportcoaches, Buurtvereniging de Moerasvogel en Oranjevereniging Zwartsluis staan klaar om alles in goede banen te leiden. Kinderen van 6 jaar t/m 12 jaar zijn welkom!

LEES MEER... | VRIJDAG, 05.06.20 | 14.08 UUR


advertentie

'Leefbaar Platteland is een duwtje in de rug'

Overijssel investeert 3,75 miljoen in leefbaarheid op het platteland

Op 3 juni 2020 hebben Provinciale Staten van Overijssel unaniem besloten 3,75 miljoen euro te investeren in de leefbaarheid van het platteland. De provincie Overijssel gaat hiervoor samen met inwoners en (agrarische) ondernemers het plan ĎLeefbaar Plattelandí ontwikkelen. Dit plan bestaat uit een plattelandsagenda, een netwerk met kennispartners en een subsidieregeling.

LEES MEER... | VRIJDAG, 05.06.20 | 13.16 UUR


advertentie

Boek online reserveren via Bibliotheekzwartewaterland.nl

Bibliotheek Genemuiden en Hasselt verruimen de openingstijden!

Bibliotheek Genemuiden is vanaf komende week ook open op de woensdagmiddag en Bibliotheek Hasselt heeft sinds deze week de woensdag- en donderdagmiddag er bij gekregen. 'In de aantal weken dat we beperkt open zijn met regels en maatregelen hebben we de nodige ervaring opgedaan. Ook beginnen onze bezoekers, medewerkers en vrijwilligers te wennen aan de situatie in de Bibliotheken en dat betekent dat we de openingstijden van Bibliotheek Genemuiden en Hasselt kunnen uitbreiden', aldus Bibliotheek Zwartewaterland.

LEES MEER... | VRIJDAG, 05.06.20 | 12.00 UUR


advertentie

Gratis webinar over ecologische paniek en politieke ethiek.

CU houdt online presentatie met Roel Kuiper

De komst van het coronavirus en de grote, verdrietige impact van het virus op onze samenleving veranderen onze leefwereld en de politiek. De ChristenUnie Zwartewaterland organiseert daarom een gratis webinar op dinsdag 9 juni aanstaande. Tijdens deze avond staat centraal het boek 'De wereld liefhebben'. 'Een boek over ecologische paniek en politieke ethiek. Voormalig CU-politicus Roel Kuiper en tevens auteur is uitgenodigd voor deze online vergadering', aldus CU.

LEES MEER... | VRIJDAG, 05.06.20 | 10.25 UUR


advertentie

Publiek tijdens raadsvergadering niet toegestaan

Raadsvergadering Zwartewaterland op 11 juni 2020

De gemeenteraad vergadert tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 11 juni 2020. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar. De gemeenteraad streeft er naar om deze raadsvergadering fysiek te houden in de raadszaal van de gemeente Zwartewaterland. In verband met de coronamaatregelen en de maximaal toegestane aanwezigen bij bijeenkomsten, is fysieke aanwezigheid van publiek tijdens deze vergadering niet mogelijk.

LEES MEER... | VRIJDAG, 05.06.20 | 09.29 UUR

Update 4 juni: Coronavirus (COVID-19)

Burgemeester Bilder: Twee sterfgevallen in Zwartewaterland als gevolg coronavirus

Het aantal inwoners van de gemeente Zwartewaterland dat is overleden aan de gevolgen van een besmetting met het nieuwe coronavirus is met twee gestegen naar 53 personen. Twee inwoners zijn de afgelopen week overleden aan de gevolgen van COVID-19. Burgemeester Bilder maakte ook melding dat twee nieuwe gevallen van het coronavirus zijn vastgesteld. Deze personen, waarbij het virus is bevestigd, zijn woonachtig in Genemuiden.

LEES MEER... | DONDERDAG, 04.06.20 | 19.24 UUR

Elektrisch rijden dichterbij voor betaalbare elektrische autoís

Subsidieregeling elektrisch rijden definitief; aanvragen vanaf 1 juli

Particulieren komen vanaf vandaag bij lease of aanschaf van een nieuwe elektrische auto in aanmerking voor een subsidie van 4000 euro. Voor een gebruikte auto is dat 2000 euro. Zij kunnen vanaf 1 juli hun aanvraag indienen. De subsidieregeling voor elektrische personenautoís is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant, en daarmee definitief. Het kabinet wil hiermee schoon vervoer stimuleren en op termijn toegankelijk maken voor iedereen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 04.06.20 | 17.20 UUR

Gedeputeerde Boerman: Nieuw beleid biedt mogelijkheden voor gemeenten

Meer mogelijkheden voor recreatieparken in Overijssel

Provinciale Staten hebben woensdag 3 juni nieuw beleid voor verblijfsrecreatie vastgesteld om minder vitale vakantieparken meer toekomstperspectief te bieden. Met dit beleid ontstaat meer vrijheid voor gemeenten om de kwaliteit aan de onderkant van de recreatiesector te verbeteren en om de woningbouwopgave te stimuleren.

LEES MEER... | DONDERDAG, 04.06.20 | 12.00 UUR

'Alle kinderen hebben recht op een veilige thuishaven'

Zwartewaterland sluit zich aan bij de ĎCoalition of the Willingí

De gemeente Zwartewaterland sluit zich aan bij de ĎCoalition of the Willingí en toont zich solidair met vluchtelingen en asielzoekers in de vluchtelingenkampen. Het college geeft hiermee gehoor aan de oproep van een raadsmeerderheid bestaande uit de fracties van CU, SGP, PvdA en CDA.

LEES MEER... | DONDERDAG, 04.06.20 | 11.00 UUR

Waterschap houdt weersverwachting nauwlettend in de gaten

WDODelta: Waterpeilen boven maximum om kostbaar water niet te verliezen

Als extra maatregel vanwege de droogte zet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen op tot boven het normale maximumpeil. Hiermee wordt extra water vastgehouden en bouwt het waterschap een buffer op om bij aanhoudende droogte zolang mogelijk aan de watervraag te kunnen voldoen. Het hoger opzetten van de waterpeilen geldt op dit moment alleen voor landelijk gebied en voor die regioís waar de droogte merkbaar wordt.

LEES MEER... | DONDERDAG, 04.06.20 | 10.14 UUR

Uitgaven Sociaal Domein en financiŽle gevolgen corona-crisis reden tot zorg

Zwartewaterland sluit 2019 financieel positief af

De gemeente Zwartewaterland sluit het boekjaar 2019 af met een positief resultaat van Ä 1.027 miljoen. Toch is dit geen reden tot optimisme. De financiŽle marges worden steeds krapper. De uitkering van het Rijk loopt niet in de pas met de grote maatschappelijke opgaven op het gebied van de zorg, het in stand houden van voorzieningen, leefbaarheid en het inspelen op de klimaatverandering. In de Zomernota 2020 verwacht de gemeente dan ook een incidenteel tekort van Ä 394.000. Hierin zijn de gevolgen van de corona-crisis nog niet meegenomen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 04.06.20 | 09.52 UUR
Vandaag:
14° | 3°
Meer weer...
Morgen:
17° | 3°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.47182 s