Woensdag 08.07.20 | 06.56 uur

Welverdiend muziekdiploma voor vijftal

Irene Hasselt verwelkomt nieuwe muzikanten

Irene Hasselt verwelkomt nieuwe muzikanten

Irene Hasselt verwelkomt nieuwe muzikanten© Christelijk Fanfarekorps Irene

Leerlingen van het Christelijk Fanfarekorps Irene hebben onlangs het praktijkexamen afgelegd. De examens voor speeltechniek, improvisatie en maatgevoel zijn afgelegd in Elburg.

LEES MEER... | DINSDAG, 07.07.20 | 14.36 UUR


advertentie

Update 7 juli: Coronavirus (COVID-19)

Corona Mobiliteitsprotocol voor werkgevers

Voor werkgevers in Overijssel die maatregelen willen nemen om hun mobiliteitsbeleid te verbeteren, heeft de provincie Overijssel dit jaar een kwart miljoen euro subsidie beschikbaar. Hiermee wil de provincie werkgevers ondersteunen die door onder andere de coronacrisis maatregelen willen uitvoeren om hun mobiliteitsbeleid aan te scherpen.

LEES MEER... | DINSDAG, 07.07.20 | 11.33 UUR


advertentie

Update 7 juli: Coronavirus (COVID-19)

Tijdelijke huurverlaging voor meer financiële ruimte

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt het mogelijk om huren tijdelijk te verlagen. Daarnaast neemt de minister maatregelen om starters, lage- en middeninkomens meer kans te geven op een woning binnen hun financiële mogelijkheden. De minister heeft de wetsvoorstellen tijdelijke huurkorting en huur en inkomensgrenzen naar de Tweede Kamer gestuurd.

LEES MEER... | DINSDAG, 07.07.20 | 10.46 UUR


advertentie

Raamdisplay over Pereginus van Barmentlo nabij Hoogstraat-Meestersteeg

Onthulling eerste onderdeel Bedevaartspad Hasselt

Onthulling eerste onderdeel Bedevaartspad Hasselt

Onthulling eerste onderdeel Bedevaartspad Hasselt© DKN | HS

Burgemeester Bilder heeft maandag 6 juli, op de hoek Hoogstraat-Meestersteeg het eerste onderdeel van het Bedevaartspad in Hasselt onthuld. Deze route maakt onderdeel uit van het project Hanze & Bedevaart, waarvoor de gemeente een Europese Leader-subsidie heeft ontvangen. De route vertelt het unieke verhaal over Hasselt als Hanzestad en Bedevaartsoord. De route leidt inwoners en toeristen aan de hand van informatiepalen, verhaalpalen, afbeeldingen en een app langs acht locaties. Zeven van deze locaties bevinden zich in het centrum van Hasselt en de achtste locatie is het Zwartewaterklooster.

LEES MEER... | MAANDAG, 06.07.20 | 15.10 UUR


advertentie

Gerrald Beens: Goed voor de saamhorigheid!

Drumband Hasselts Fanfare na weken weer bijeen voor studiedag

Drumband Hasselts Fanfare houdt studiedag

Drumband Hasselts Fanfare houdt studiedag© Drumband Hasselts Fanfare

De slagwerkers van Hasselts Fanfare waren voornemens om evenals vorig jaar af te reizen naar Duitsland voor deelname aan de Europese Kampioenschappen in Rastede. Ook dit evenement werd in verband met de risico’s van Covid-19 afgelast. De drumbandleden gingen niet bij de pakken neerzitten en hebben de geplande dag ingezet als studiedag.

LEES MEER... | MAANDAG, 06.07.20 | 08.20 UUR


advertentie

MS collecteweek: 16-21 november 2020

Collectanten gezocht in Zwartewaterland

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. De organisatie is hard op zoek naar collectanten in de gemeente Zwartewaterland.

LEES MEER... | MAANDAG, 06.07.20 | 07.00 UUR


advertentie

Voetbalvereniging prijst zich gelukkig met achterban

Alle tribunestoeltjes Olympia'28 gesponsord

Olympia’28

Olympia’28 © Agriluchtfoto

De plaatsing van tribunestoeltjes bij Vv Olympia'28 in Hasselt kan beginnen! Op 30 juni 2020 kregen ook de laatste stoeltjes een sponsor. De vervanging van alle 240 stoeltjes wordt zo volledig - via sponsoring - gefinancierd. "De meerderheid is particulier afgenomen door leden en andere betrokkenen. Ook (bestaande) sponsors namen een deel van de stoeltjes voor hun rekening. Olympia’28 is alle stoelsponsoren zeer dankbaar voor hun steun! Extra bijzonder is dat deze stoeltjesactie is voltooid in een voetbalvrije periode", aldus VV Olympia'28.

LEES MEER... | ZATERDAG, 04.07.20 | 16.40 UUR


advertentie

Knol: 'Goed om te zien dat zoveel inwoners deze mooie kans benutten'

Gratis cursusaanbod Zwartewaterland is een succes!

Gemeente Zwartewaterland geeft inwoners sinds vrijdag 26 juni de kans om gratis gebruik te maken van het cursusaanbod van RegioOpleiders. Op deze manier kunnen inwoners werken aan hun eigen ontwikkeling en toekomst. Inmiddels heeft de gemeente al bijna veertig aanmeldingen ontvangen.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | VRIJDAG, 03.07.20 | 13.31 UUR


advertentie

'CBS Het Anker en Jaap waren samen één...'

Afscheid meester Jaap Oudenampsen van CBS Het Anker

Afscheid meester Jaap Oudenampsen van Het Anker

Afscheid meester Jaap Oudenampsen van Het Anker© CBS Het Anker | Sytske de Haan

Donderdag 2 juli 2020 was het groot feest op CBS Het Anker in Hasselt. Een feest met een lach en een traan, want meester Jaap Oudenampsen nam na 21 jaar afscheid van de school. In 1999 kwam Jaap op Het Anker voor de klas en vanaf 2012 was hij de locatieleider. Meester Jaap was in Hasselt het gezicht van de school. Het Anker en hij waren samen één.

LEES MEER... | DONDERDAG, 02.07.20 | 23.38 UUR

‘We zoeken vooral praktische oplossingen en leren van elkaar’

Regio Zwolle start met de opgave Energie

Regio Zwolle is formeel gestart met de laatste van de vijf opgaven van Regio Zwolle: energie. Vijf wethouders uit vijf verschillende zogeheten RES-gebieden ontmoetten elkaar op woensdag 18 juni aan de bestuurlijke tafel Energie. Vanuit de Regiegroep Regio Zwolle heeft de tafel Energie de opdracht gekregen verbindingen te leggen over de grenzen van de RES-gebieden om zo kansen en bedreigingen te signaleren. Ook het initiëren van acties is een belangrijke taak, met name daar waar de transitie op het gebied van energie grote impact kan opleveren voor de andere opgaven van Regio Zwolle: Economie, Leefomgeving, Bereikbaarheid en Menselijk kapitaal. Alle ontwikkelingen vanuit de tafel Energie gaan uiteraard in overleg en afstemming met netwerkpartners die bij deze andere regionale opgaven betrokken zijn.

LEES MEER... | DONDERDAG, 02.07.20 | 17.04 UUR

Uitgangspunten uitbreidingen bedrijventerrein Zevenhont

Voortgezette vergadering gemeenteraad op 2 juli

De raad heeft besloten de vergadering van 25 juni jl. op donderdag 2 juli voort te zetten, waarbij alleen de afronding van de eerste termijn van het volgende bespreekpunt behandeld zal worden: Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten uitbreidingen bedrijventerrein Zevenhont. De raadsvergadering zal te beluisteren zijn via ZwartewaterFM.

LEES MEER... | DONDERDAG, 02.07.20 | 14.13 UUR

Programma traditionele diploma-uitreiking blijft op de plank

Bijzondere diploma-uitreiking op het Agnieten College

Het is een gekke tijd waarin we leven, veel gaat anders dan hoe we het gewend zijn. Zo is het op veel scholen onmogelijk om een traditionele diploma-uitreiking te houden met anderhalve meter afstand. Om de veiligheid van de examenleerlingen en hun naasten te garanderen bedacht het Agnieten College in Zwartsluis een mooi alternatief op de diploma-uitreiking. Het draaiboek van de bekende diploma-uitreiking werd daarvoor even in de kast gezet.

LEES MEER... | DONDERDAG, 02.07.20 | 11.00 UUR

Maatschappelijk en politiek meer aandacht voor thema

Reddingsbrigade Nederland verheugd over flinke daling aantal verdrinkingen in 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bericht dat in 2019 76 inwoners van Nederland zijn verdronken, 36 minder dan in 2018 en ook minder dan het twintigjarig gemiddelde (87). Daarnaast verdronken 26 niet-inwoners van Nederland, evenveel als in 2018. Reddingsbrigade Nederland is blij met deze daling van het aantal verdrinkingen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 02.07.20 | 10.43 UUR

Voor inwoners van Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Informatieavonden glasvezel in Zwartewaterland

De glasvezelcampagne in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis is in volle gang. Als 35% van de inwoners, per kern, ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk en vóór 21 september 2020 een abonnement afsluit bij één van de telecomaanbieders komt er glasvezel. Dat heeft DELTA Fiber Netwerk bekendgemaakt.

LEES MEER... | WOENSDAG, 01.07.20 | 09.29 UUR

Man uit Hasselt weer terecht

Burgernetactie vermissing Hasselter afgesloten

De burgernetactie omtrent de vermissing van een man uit Hasselt is afgerond. De man is zojuist weer veilig thuisgekomen. Dat meldt Politie Zwartewaterland.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | DINSDAG, 30.06.20 | 21.08 UUR
Vandaag:
20° | 13°
Meer weer...
Morgen:
21° | 11°


AGENDA
  • Woensdag 08.07.20
  • Donderdag 09.07.20
  • Vrijdag 10.07.20
  • Zaterdag 11.07.20
  • Zondag 12.07.20
  • Maandag 13.07.20
  • Dinsdag 14.07.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

MEEST GELEZEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.49149 s