advertentie

’Gebiedsvisie in wording’

Inloopavond Gebiedsvisie Zwolle-Staphorst-Dalfsen-Zwartewaterland

Op dinsdag 12 december 2023 houden de vertegenwoordigers van de bewoners- en belangenorganisaties en samenwerkende overheden een inloopavond over de ‘Gebiedsvisie in wording’ voor het landelijk gebied tussen Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Hasselt en het gebied rond Hessenpoort, ten noorden van de Vecht. De locatie is Hotel Restaurant Het Roode Hert, Hessenweg 41 (N340), 7722 PJ in Dalfsen. Vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur is er een informatiemarkt. Ieder halfuur (van 19.30 uur tot 21.00 uur) wordt in een aparte ruimte een korte presentatie gegeven over de gebiedsvisie in wording.

LEES MEER... | DONDERDAG, 30.11.23
advertentie

'Het blijft nat, nat, nat in het werkgebied'

Hogere waterstanden op het IJsselmeer zorgen voor extra alertheid

Na een zeer natte maand oktober met bijna twee keer de normale neerslaghoeveelheid geldt dit ook voor november, waarbij de teller inmiddels op gemiddeld 140 mm staat. "Over het algemeen kunnen we zeggen: de maand januari komt nu al voorbij. Door de grote hoeveelheid neerslag in oktober en november zijn de grondwaterstanden erg hoog voor de tijd van het jaar. Zelfs voor de hoge gronden in ons gebied (Drenthe en Salland) zien we nu al grondwaterstanden die gemiddeld pas in januari worden bereikt." Dat schrijft Waterschap Drents Overijsselse Delta over het actueel waterbeeld in haar werkgebied dat zich uitstrekt van Deventer tot en met Assen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 30.11.23
advertentie

Controledatum 15 november 2023 blijkt niet reëel

'Controle schoonmaak sloten uitgesteld door vele regen'

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ontvangt veel meldingen dat het door de zeer natte omstandigheden niet mogelijk is om met zwaar materiaal het land op te gaan om sloten schoon te maken. Daarom heeft het waterschap de zogeheten slootschouw tot nadere orde uitgesteld. Normaal gesproken moeten eigenaren van sloten, zoals agrariërs en gemeenten, het onderhoud voor 15 november hebben afgerond. Daarna controleert het waterschap of het onderhoud goed is uitgevoerd, zoals het verwijderen van bladeren, takken en riet. Dit is belangrijk voor een goede aan- en afvoer van water.

LEES MEER... | DONDERDAG, 16.11.23
advertentie

Ook de komende week veel neerslag!

WDODelta: Regen lanceert grondwaterpeilen naar grote hoogte

In oktober en de eerste helft van november is er veel regen gevallen. De eerste twee weken van november viel er net zoveel als normaal in heel november. Door de grote hoeveelheid neerslag zijn de grondwaterpeilen in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heel hoog voor de tijd van het jaar. De regen die nu valt of nog gaat vallen, kan daardoor niet meer in de bodem zakken. Daarom voert het waterschap overtollig water af en is het alert om wateroverlast te voorkomen.

LEES MEER... | WOENSDAG, 15.11.23
advertentie

Bijna 68.000 bomen erbij in Overijssel

Boomdeeldag in Zwartewaterland op 20 januari 2024

Het landschap in Overijssel is bijna 68.000 bomen rijker. Deze bomen zijn eerder dit jaar door Overijsselaars aangevraagd en worden dit najaar uitgedeeld tijdens de Boomdeeldagen in twintig gemeenten. Ons programma Natuur voor Elkaar gaf inwoners voor de zomer de kans om tegen een kleine vergoeding bomen en bosplantsoenplanten aan te vragen. De provincie organiseert deze actie samen met Landschap Overijssel en twintig deelnemende gemeenten.

LEES MEER... | WOENSDAG, 15.11.23
advertentie

Digitale schouw op watergangen en waterkeringen

WDODelta: 'Met satellietbeelden kunnen we veel controleren'

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) controleert met satellietbeelden of sloten goed zijn onderhouden en schoongemaakt door eigenaren, zoals agrariërs en gemeenten: de zogeheten schouw in historisch vakjargon. Ieder jaar moet dit gebeuren voor een goede aan- en afvoer van water.

LEES MEER... | WOENSDAG, 01.11.23
advertentie

Belevingsroute bij natuur-, en cultuur educatiecentrum de Veldschuur

Beleef de Nacht van de Nacht bij de Veldschuur

Op zaterdag 28 oktober 2023 is alweer de 19e editie van de landelijke Nacht van de Nacht. 'Het is ’s nachts al lang niet meer écht donker. In veel gebouwen, maar ook in de buitenruimte, staat het licht onnodig aan.' In het kader van de Nacht van de Nacht worden in heel Overijssel activiteiten georganiseerd waarbij de beleving van de nacht centraal staat. Ga bijvoorbeeld samen met de boswachter op zoek naar nachtdieren, kijk met een telescoop naar de sterren of bezoek een theatervoorstelling of festival in het donker.

LEES MEER... | WOENSDAG, 25.10.23
advertentie

In het voorjaar 2024 keren de dieren terug

WDODelta: Geen schapen op de dijk tijdens stormseizoen

Het stormseizoen is begonnen en daarmee is het beweidingsseizoen voor schapen op dijken in het werkgebied van waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) afgelopen. Dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Vee, met name schapen, mogen tot het voorjaar niet meer op dijken grazen. Zo blijft de grasmat van de dijk beschermd.

LEES MEER... | DONDERDAG, 19.10.23

Meer voedsel en schuilgelegenheid voor insecten

Waardevolle informatie bij monitoring maaiproef in Zwartewaterland

Een betere biodiversiteit en een veranderend weerbeeld gaan goed samen in de pilot ‘Anders maaien’ in Zwartewaterland. Dat werd duidelijk tijdens de laatste monitoring van de proef van dit jaar. Met de pilot ‘Anders maaien’ werken de gemeente Zwartewaterland en ROVA intensief samen om de biodiversiteit in de gemeente te verbeteren. ROVA maait op acht verschillende plekken in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis anders dan gebruikelijk. Daarmee wordt het effect van het maaien op de biodiversiteit in kaart gebracht. De voortgang van de proef wordt 3 keer per jaar gemeten. De laatste monitoring leverde opnieuw waardevolle informatie op. Wethouder Maarten Slingerland was samen met groenregisseur Eline ten Kate bij de monitoring aanwezig: “Dit jaar zijn kruiden minder overgroeid met grassen. De zaden hebben daardoor de kans gekregen om zich te verspreiden. We zien daarbij dat door de langere warmere perioden kruiden langer blijven bloeien. Daardoor is er meer voedsel en schuilgelegenheid voor insecten.”

LEES MEER... | WOENSDAG, 18.10.23

Vaststellen nieuwe tarieven dit najaar alsnog bekend

WDODelta: Kosten waterbeheer anders verdeeld over belastingbetalers

De kosten van het watersysteembeheer worden in 2024 anders verdeeld over de belastingcategorieën. Dat besloot het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Binnen de nieuwe verdeling blijft het aandeel van inwoners ongewijzigd. De verschuiving van lasten vindt plaats tussen de categorieën gebouwd, ongebouwd en natuur. Dagelijks bestuurslid Hans Pereboom licht het besluit toe: “Met dit besluit van het algemeen bestuur herstellen we de balans in de verdeling van de kosten. In de afgelopen jaren is de waarde van gebouwd sneller omhoog gegaan dan van ongebouwd.”

LEES MEER... | WOENSDAG, 18.10.23

TEKSTADVERTENTIES