advertentie

Gemeenteraadsvergadering op donderdag 18 april 2024

BGZ maakte dankbaar gebruik van het vragenhalfuur

Tijdens het vragenhalfuur aan het begin van de gemeenteraadsvergadering krijgen raadsleden de kans om vragen op het college af te vuren. BGZ maakte daar donderdag 18 april 2024 dankbaar gebruik van door met een heel lijstje vragen op de proppen te komen. De belangrijkste punten waren de botenhelling in Zwartsluis, de valtegels in speeltuinen en de contractonderhandelingen met de pont.

LEES MEER... | VRIJDAG, 19.04.24
advertentie

AHOED (Apotheken en Huisartsen Onder Eén Dak)

Apotheken en huisartsen onder één dak in Hasselt

Apotheken en huisartsen onder één dak in Hasselt

Apotheken en huisartsen onder één dak in Hasselt© Van den Berg Architecten

De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft ingestemd met de bouw van een AHOED (Apotheken en Huisartsen Onder Eén Dak) en aanverwante voorzieningen. Dit betekent dat er gebouwd gaat worden aan de Prinsenstraat. Op de agenda stond de vraag of de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen wilde afgeven over dit onderwerp, aangezien de omgevingsvergunning in strijd is met het bestemmingsplan. Om de AHOED te kunnen realiseren is dus een verklaring van de gemeenteraad nodig. Wilhelm Bisschop (SGP) vatte het gesprek over dit onderwerp goed samen: “Wij hebben geen bedenkingen tegen de verklaring van geen bedenkingen.” Alle partijen waren in zekere zin enthousiast over het voorstel.

LEES MEER... | VRIJDAG, 19.04.24
advertentie

Stukken voor vergadering digitaal beschikbaar

Raadsvergadering Zwartewaterland op 18 april 2024

De gemeenteraad van Zwartewaterland vergadert doorgaans om de twee weken op donderdag, vanaf 19.30 uur. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis (Telvorenstraat 2, Hasselt), en zijn openbaar: iedereen mag ze bijwonen. Inwoners, ondernemers, belangengroepen of andere betrokkenen kunnen aan het begin van de vergadering het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda staat. De volgende raadsvergadering is op donderdag 18 april 2024. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

LEES MEER... | MAANDAG, 15.04.24
advertentie

Partijen: 'Niet wachten, maar aan de slag!'

Raad stelt bestemmingsplan 'basisschool Trekschuit' vast

De gemeenteraadsvergadering van donderdag 4 april 2024 valt onder de noemer: kort maar krachtig. De gemeenteraad stemde in met het bestemmingsplan van de Burgemeester Malcorpslaan 99 in Hasselt (de voormalige locatie van basisschool Trekschuit), wat wil zeggen dat er twintig sociale huurwoningen voor begeleid wonen en twintig appartementen voor starters en senioren gerealiseerd gaan worden. De gemeenteraad hamerde erop dat er nog meer 'groen' aan het plan moest worden toegevoegd, maar was verder voor het voorstel.

LEES MEER... | VRIJDAG, 05.04.24
advertentie

Nationaal Jeugddebat op maandag 15 april 2024

Overijsselse jongeren nemen het woord in de Tweede Kamer

Op maandag 15 april 2024 nemen jongeren de Tweede Kamer weer over. NJR (Nationale Jeugdraad) organiseert dan voor de 29e keer het Nationaal Jeugddebat. Ruim 130 jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud uit heel Nederland gaan in debat met politici als Carola Schouten, Steven van Weyenberg, Maarten van Ooijen en Alexandra van Huffelen over onder meer de invloed van social media op mentale gezondheid en risicovolle omgang met geld.

LEES MEER... | WOENSDAG, 03.04.24
advertentie

Stukken voor vergadering digitaal beschikbaar

Raadsvergadering Zwartewaterland op 4 april 2024

De gemeenteraad van Zwartewaterland vergadert doorgaans om de twee weken op donderdag, vanaf 19.30 uur. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis (Telvorenstraat 2, Hasselt), en zijn openbaar: iedereen mag ze bijwonen. Inwoners, ondernemers, belangengroepen of andere betrokkenen kunnen aan het begin van de vergadering het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda staat. De volgende raadsvergadering is op donderdag 4 april 2024. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

LEES MEER... | DINSDAG, 02.04.24
advertentie

Heidema beschikbaar voor een tweede ambtstermijn van zes jaar

Provinciale Staten wil verder met Commissaris van de Koning Andries Heidema

Provinciale Staten van Overijssel hebben een positieve aanbeveling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gegeven om de heer Andries Heidema opnieuw te benoemen in zijn functie van Commissaris van de Koning (CdK) in Overijssel. Provinciale Staten (PS) hebben hierover op woensdag 27 maart 2024 in een besloten vergadering gestemd.

LEES MEER... | DONDERDAG, 28.03.24
advertentie

Partijen kunnen voorstel niet steunen

'Géén zonnepark in buitengebied van Hasselt'

Het was een bijzonder lang proces, maar de gemeenteraad heeft besloten dat er geen zonnepark nabij Verkavelingsweg 4a in Hasselt mag komen. Een proces dat al sinds juni 2019 bezig is, komt daarmee tot een einde. Mede door veranderend beleid en een andere inzet van de Rijksoverheid kwam de gemeente Zwartewaterland unaniem tot dit besluit.

LEES MEER... | MAANDAG, 25.03.24

Stukken voor vergadering digitaal beschikbaar

Raadsvergadering Zwartewaterland op 21 maart 2024

De gemeenteraad van Zwartewaterland vergadert doorgaans om de twee weken op donderdag, vanaf 19.30 uur. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis (Telvorenstraat 2, Hasselt), en zijn openbaar: iedereen mag ze bijwonen. Inwoners, ondernemers, belangengroepen of andere betrokkenen kunnen aan het begin van de vergadering het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda staat. De volgende raadsvergadering is op donderdag 21 maart 2024. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

LEES MEER... | MAANDAG, 18.03.24

Unanieme steun voor zienswijze

Gemeenteraad Zwartewaterland: Géén windturbines in polder Mastenbroek

De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft donderdag 7 maart 2024 unaniem ingestemd met de zienswijze om de polder Mastenbroek aan te wijzen als uitsluitingsgebied voor windenergie. Die zienswijze is ingeleverd bij de provincie Overijssel.

LEES MEER... | VRIJDAG, 08.03.24

TEKSTADVERTENTIES