advertentie

Gemeenteraad stemt in met raadsvoorstel over Najaarsnota

'Najaarsnota Zwartewaterland positief van het lopende begrotingsjaar'

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 23 november 2023 stemde de gemeenteraad in met het raadsvoorstel over de Najaarsnota. Een ingediend amendement van het CDA kon op geen enkele medestander rekenen. De Najaarsnota geeft de gemeente Zwartewaterland tussentijds inzicht in het lopende begrotingsjaar. Eventuele problemen kunnen worden rechtgetrokken en verhelderende vragen kunnen worden gesteld, ook is het voor sommigen partijen een kans om ergens geld voor te reserveren.

LEES MEER... | VRIJDAG, 24.11.23
advertentie

Tweede Kamerverkiezingen 2023

PVV grootste in Zwartewaterland, fors verlies CDA en CU

De PVV ontving in Zwartewaterland tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november 2023, 3.378 van de stemmen. In 2021 ontving de PVV 1.331 stemmen. De Staatkundig Gereformeerde Partij, ontving 3.101 stemmen. In 2021 ontving de SGP, 3.041 stemmen. De nummer drie werd 'Nieuw Sociaal Contract' met 2.128 stemmen. De ChristenUnie volgt met 1.363 stemmen. Deze fractie ontving ruim twee jaar geleden nog 2.258 stemmen. BBB ontving 1.197 stemmen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 23.11.23
advertentie

Overzicht van stembureaus in Zwartewaterland

Inwoners naar stembus voor Tweede Kamerverkiezingen

Inwoners naar stembus voor Tweede Kamerverkiezingen

Inwoners naar stembus voor Tweede Kamerverkiezingen© DKN | HS

Op woensdag 22 november 2023 vindt de verkiezing plaats van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De Tweede Kamer vormt samen met de Eerste Kamer het Nederlandse parlement (in de Grondwet Staten-Generaal genoemd). De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden. De belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn: het controleren van de regering en het maken van nieuwe wetten. Na de Tweede Kamerverkiezing onderhandelen politieke partijen om een coalitie te vormen die de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer heeft. De stembureaus in Zwartewaterland zijn vandaag geopend, van 07.30 uur tot 21.00 uur.

LEES MEER... | WOENSDAG, 22.11.23
advertentie

Financiën op de lange termijn onder druk

Provincie Overijssel geeft klap op sluitende begroting

Provinciale Staten van Overijssel heeft ingestemd met de begroting voor de periode 2024-2027. De provinciale financiën zijn op orde. De sluitende begroting van 2024 heeft een omvang van €491,5 miljoen. Hier bovenop investeert de provincie de komende vier jaar in totaal €307 miljoen. Deze middelen zijn bedoeld om de ambities in het coalitieakkoord ‘Schouder aan schouder’ de komende jaren te realiseren. Een deel van die investeringsmiddelen (€46 miljoen) is al opgenomen in de meerjarenbegroting, voor bijvoorbeeld het leggen van de ruimtelijke puzzel, het tegengaan van invasieve exoten, nieuwe drinkwaterlocaties, het opvangen van inflatiekosten voor infrastructuurprojecten, sociale veiligheid op het spoor en het aanpakken van ondermijning. Provinciale Staten zal de komende maanden spreken over de voorstellen die nog volgen voor de resterende impuls.

LEES MEER... | MAANDAG, 13.11.23
advertentie

PvdA en CDA vragen ook om pilot van sociaal wijkteam in Hasselt en Genemuiden

Gemeenteraad Zwartewaterland eens over de programmabegroting 2024

Zonder slag of stoot werd donderdag 9 november 2023 de programmabegroting voor 2024 aangenomen. In dit document stelt het college de jaarlijkse begroting op met de daarbij behorende doelstellingen. Ook kijken ze alvast vooruit tot 2027. Vorige week waren alle partijen al positief, maar wilden een aantal fracties nog wat bedenktijd. Dat heeft verder niet geresulteerd in moties of amendementen, waardoor het raadsvoorstel over de begroting snel beklonken was. Vorige week was er met name vanuit het CDA nog enige tegenstribbeling. De tien procent stijging van de rioolheffing was een probleem. Zo vond Rudi van Zandwijk het ‘cru’ dat er geld op de algemene reserve wordt gestort en er tegelijkertijd een verhoging van de rioolheffing zal worden doorgevoerd.

LEES MEER... | VRIJDAG, 10.11.23
advertentie

Bekendmaking van resultaten binnen drie weken verwacht

'Geen verhoogt gezondheidsrisico door uitstoot Schagen Infra'

Volgens berekeningen van GGD IJsselland is er geen verhoogt gezondheidsrisico door de uitstoot van benzeen en PAK door Schagen Infra uit Hasselt. Wel zijn op woensdag 25 oktober 2023 nieuwe metingen naar benzeen en PAK gedaan. De resultaten worden binnen nu en drie weken verwacht, vertelt wethouder Van der Poel tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 november. Na eerdere mediaberichten wil de CU-fractie graag eens weten hoe het zit met de overschrijding van de uitstootnorm door de asfaltcentrale. “We onderkennen de maatschappelijke functie van het bedrijf, maar willen dat onze inwoners zich geen zorgen hoeven te maken”, vertelt Bernhard Aalbers.

LEES MEER... | VRIJDAG, 10.11.23
advertentie

Raad vraagt week bedenktijd

Gemeenteraad in grote lijnen positief over programmabegroting 2024-2027

Donderdag 2 november 2023 waren alle partijen het eens over de programmabegroting 2024-2027 van de gemeente Zwartewaterland. Desondanks is er geen definitieve klap op het geheel gegeven, omdat de stijgende rioolheffing voor enige debat zorgde. Het college kreeg van alle partijen complimenten over de ‘mooie’ begroting. Zo is Karst Kolk (SGP) blij dat er overschotten zijn in bijna alle jaarschijven. En dat de eventuele financiële risico’s kunnen worden gedekt, omdat de weerstandscapaciteit ‘uitstekend’ is. Ook vanuit de oppositie zijn positieve geluiden. Rudi van Zandwijk (CDA) geeft complimenten over het steeds meer verweven raken van visie, doelstellingen en concrete actiepunten. Ondanks die progressie storen zij zich nog altijd aan missende actiepunten en indicatoren om acties te meten. ‘Laten we maar zeggen dat het werk in de steigers staat’.

LEES MEER... | VRIJDAG, 03.11.23
advertentie

Raadsvergadering Zwartewaterland: donderdag 9 november 2023

Raadsvoorstel: 'Vaststellen Gemeentelijke belastingen en heffingen 2024'

De gemeenteraad van Zwartewaterland vergadert doorgaans om de twee weken op donderdag, vanaf 19.30 uur. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis (Telvorenstraat 2) en zijn openbaar: iedereen mag ze bijwonen. Inwoners, ondernemers, belangengroepen of andere betrokkenen kunnen aan het begin van de vergadering het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda staat. De volgende raadsvergadering is op donderdag 9 november 2023. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

LEES MEER... | WOENSDAG, 01.11.23

Raadsverslaggever doet vanaf donderdag 2 november 2023 verslag

Zwartewaterland huurt onafhankelijke journalist in bij gemeenteraadsvergaderingen

De gemeenteraad van Zwartewaterland wil de inwoners goed informeren over de lokale politiek. Daarom huurt de raad een raadsverslaggever in. Deze doet vanaf donderdag 2 november 2023 verslag van de gemeenteraadsvergaderingen. De raad van de gemeente Zwartewaterland vindt het belangrijk om inwoners bij het democratische proces en de politiek te betrekken. De raad wil graag dat de inwoners goed, maar ook onpartijdig worden geïnformeerd over de politieke besluitvorming. De raad heeft daarom besloten voor een proefperiode van vijf maanden een raadsverslaggever in te huren.

LEES MEER... | WOENSDAG, 01.11.23

Afscheid van Koen Kerssies in raadsvergadering van 19 oktober 2023

Marco van der Vegte voor CDA in de gemeenteraad

Na het vertrek van Koen Kerssies komt Marco van der Vegte (58) uit Mastenbroek voor het CDA in de gemeenteraad. Eerder was Marco al statenlid voor het CDA in Overijssel. “Marco ondersteunt de fractie al enkele jaren in de steunfractie. Mooi dat hij bereid is om het stokje van Koen over te nemen.” aldus fractievoorzitter Rudi van Zandwijk.

LEES MEER... | MAANDAG, 09.10.23

TEKSTADVERTENTIES