advertentie

Folklore | Zwartewaterland

Op deze pagina treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit betekent niet noodzakelijk dat wij deze websites aanbevelen, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerken. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door de websites van die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt of neem rechtstreeks contact op met deze organisaties en vraag indien zij cookies plaatsen, welke én wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. U kunt dan echter mogelijk niet van alle mogelijkheden van de websites gebruikmaken.

’t Euifeest Hasselt

Elk jaar in de maand augustus wordt 't Euifeest in Hasselt gevierd. Tijdens de gehele feestweek is er een kermis, braderie en grote allegorische optocht. In de avond vinden er verschillende activiteiten plaats, zoals optredens van nationale en internationale artiesten in de feesttent. De grachten en straten zijn feestelijk verlicht en er is een wedstrijd wie de mooiste straatverlichting heeft. 't Euifeest werd oorspronkelijk gevierd nadat het eui (hooi) binnengehaald was.

Foekkepotterij Hasselt
Ieder jaar op 10 november (de dag voor Sint Maarten), trekt de Hasseltse jeugd er op uit. De van deur tot deur gaande festiviteiten gaan vergezeld van een liedje, met als dank snoep! Foekepotten is van oorsprong een Germaans-Keltische traditie. De opzet daarvan was, dat mensen in de middeleeuwen elkaar bijstonden en keken of de schuren vol waren met voedsel om de winter door te komen. Zo niet, dan gaven ze elkaar wat ze nodig hadden. Zo liep men langs de deuren om te delen van de oogst aan de mensen die minder hadden.

Hassailt 2027
Hassailt is elke vijf jaar in samenwerking met de Landelijke Vereniging Tot Behoud Van Het Historisch Bedrijfvaartuig (LVBHB) en de Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw (VBZ). De zevende editie van het nautische evenement Hassailt staat voor het jaar 2027 geprogrammeerd. 

De Nationale Sleepbootdagen Zwartsluis
Een nationaal feest van internationale allure waarbij de gehele sleepbootvloot drie dagen lang in Zwartsluis aanmeert. De Sleepbootdagen, worden om en om georgansieerd in samenspraak met Vianen en Zwartsluis.

Zwartsluis onder Zeil Zwartsluis
Zwartsluis onder Zeil is dé tweejaarlijkse tegenhanger van De Nationale Sleepbootdagen tijdens het Hemelvaartweekend. Zwartsluis onder Zeil is een knipoog naar het verleden, waarin schippers zeilend hun brood verdienden met transport over water en in Zwartsluis hun goederen opsloegen of verhandelden. De Staphorstersluis en de Kolksluis waren destijds dan ook van uitzonderlijk belang voor het vervoer vanuit de binnenwateren naar het open water van de Zuiderzee.

Biestemerk Genemuiden
De Biestemerk (beestenmarkt) is een groot feest. Inwoners van de gemeente Zwartewaterland en ver daarbuiten komen bijna elk jaar terug om een kijkje te nemen in de tapijtstad. Biestemerk staat bekend om haar braderie, kermis, optredens, snert en markt door de stad heen. Om alvast in stemming te komen is er voor Biestemerk, 't traditionele eumpien. Traditiegetrouw wordt de Biestemerk op de derde dinsdag in oktober gehouden.

Luiemotte Genemuiden
Luiemotte wordt, voor zover bekend, alleen in Genemuiden gevierd. In de vroege morgen van 1 mei lopen kinderen met een door veldbloemen versierde ladder door Genemuiden. Van oorsprong werd een langslaper gezocht, die in nachtgewaad en op blote voeten op de Luiemotte moest plaatsnemen en op deze manier door Genemuiden werd gedragen. Nu wordt een klein kind of een pop op de Luiemotte geplaatst. Volgen sommigen ligt het ontstaan van de Luiemotte in vroegere tijden waarin, met de hoop op een goede oogst, meiprocessies werden gehouden en waarbij in versierde tempels de dikwijls onzichtbare godheid als beschermengel van de vruchtbaarheid werd rondgevoerd.

Brommerrijden in Zwartewaterland
Elk jaar in de nacht naar Koningsdag, op 27 april vind het brommerrijden plaats in de drie kernen van Zwartewaterland, Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis. Met het demonteren van de uitlaten wordt de bevolking luidruchtig gewekt bij het krieken van de dag/nacht.

Melkbusschieten in Zwartewaterland
Op Oudsjaarsdag wordt het traditionele carbidschieten gehouden. Een traditie die in ere wordt gehouden. Zwartewaterland schiet hiermee het jaar traditioneel uit.

Vragen
Indien u nog specifieke vragen heeft over het 'Register van Erkende Organisaties' dan kunt u deze e-mailen naar register@zwartewaterkrant.nl of sturen naar De Zwartewaterkrant, Nieuwstraat 30, 8061 GR HASSELT (OV).