Woensdag 26.06.19 | 11.17 uur

Aflevering 329

Niet te hard van stapel loopn he?

Ja, dat verwacht ie dan niet he? Zomaar op een deur de weekse dag de burgervader te zien wandeln. Op zich is dat al een beetien skrikkn want hef hi-j de auto kepot, de baand van de fietse lek of de bus emist, nuum allemaolt mar op. En wat mut hi-j eigenlijk richtink de Sluus?? Zien kantoor en zien harem bevient zich toch nog steeds in Hasselt? Zuk soort dingn skietn mi-j dan effenties heel gauw deur de kop aj zo iniens Eddy ziet passeern. En flink de gaank erin ok nog!

Dan later gao ik iets varder denkn en skrik ik allennig nog mar meer! Dat ik de burgervader zie wandeln is op zich al iets biezunders netuurlijk mar dat er een vrouwelijke metgezel mitwandelt is weer ten top! Want hoe zit et dan? Had Eddy nou autopech en wol zie helpn en bint ze saamn varder te voet egaon? Of was Eddy in zien middegpauze effn een ummegien an et maakn en stund zie mit een lekke baan dan de weg en wol hi-j tegemoet koomn en bint ze saamn wieder ekuiert?

Tja…zol mi-j de kop erover breekn hoe disse kwestie nou zit. ´t Leemn zit ok zo muui-jlijk in elkaare af en toe. En ik wil netuurlijk wel graag weetn hoe dingn zittn. Gewoon ter veurkoomink van allerlei gegis en speculaties… Bint er niet uut ekoomn…

Ja, nou inmiddels wel…, tuurlijk ik leese ok de ni-jsbodes en ach…t was minder heftig dan ik weer dachte. Jammer, ik gunne zo´n burgervader ok een mooi deertien an de haand. En de beste gesprekkn voer ie nog altied loopnde. Zo´n eerste kennismakink teegnover elkaare an een taofeltien mit een braandnde keerse ertussn vrag altied umme tactiek en handigheid. Elkaare ankiekn is ok best ingewikkeld en barre lastig. Ik hadde disse meugelijkheid van kennismaakn niet al te riskant evundn. Wel flink in ´t oopnbaar, dat dan wel weer mar umme nou saamn rondties te sjouwn op et kleine pleintien bi-j et gemeentehuus is ok wel weer arg in the picture.

Geleufe da-k in et veurbi-jgaon niet iens goejndag ezegd hebbe. Zo onder de indruk waar ik! Mar hi-j hef et ok niet emarkt want hi-j was drok in conclaaf mit de deerne. En as iederiene steeds heu-j en goejnmiddeg en goejndag gaot skreeuwn, dan kump et ok niet goed. Kan die man op et leste et gesprek ok niet meer volgn. En et vrag uuterste concentratie umme in weer en wiend de partner te volgn in zien handel en wandel.

Hopelijk hef et stellegien nog argens een bakkien leut kunn bemachtign. Effn uutrustn, plassien pleegn en de voetn masseern. Wiens welke voetn laot ik in ´t middn. Zolaank ze onder et taofeltien ebleemn bint, vienk et goed. En ach…een beetien speuln mit de ruumte onder zo´n taofel vienk ok nog niet verkeerd. ´t Is altied passn en meetn, voetn vriemn en skoefeln. Veur een alleenstaonde burgervader weer extra spannd. Gef metiene weer moed en antrekkingskracht veur de vollnde tien kilometer.

Sommige klussies als burgemeester bint best wel leuk te maakn en dat probeert ie dus ok! Mien complimentn, want iets ervaarn of erover praotn bint twee verskillnde dingn. Mensn op kantoor kunt soms de vremdste dingn bedenkn en as et dan uut-evoerd word…ach, hol toch op!!

Mar Eddy…ik bin hartstikke trots op oe!! Ik mag dit graag zien, een man die een frisse neuze wil haaln, de stoute skoenn antrekt en mit een deerntien op sjouw gaot!! Klasse, kan niet aanders zeggn!!

Maarre.. niet te hard van stapel loopn he??

Lambert

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | ZATERDAG, 15.09.18
Vandaag:
28° | 18°
Meer weer...
Morgen:
25° | 15°


AGENDA

HALFJAAR

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
1.84007 s