Donderdag 20.02.20 | 17.20 uur

Aflevering 341

Diekweggien

Ik weet et.... ik zitte er weer teegn an te hikkn. Nog gien ni-je column! Nou is et in disse modarne maatskappi-je uuteraard de skuld van een aander. Zoks leg niet an mi-j! Ik kan et niet helpn dat er gien interessant ni´js is wa´k heurt hebbe. Dus verwiet mi-j mar niks! Ik doe ontzettnd mien best mar ja, ik mut netuurlijk wel input hebbn. Gien ´voeding´, gien column. Dat wo-k mar eemn zeggn, dan is dat metiene weer duudelijk.

Overigens liekt et er nogal op dat ik mien beste tied wel zo´n beetien ehad hebbe. Zeldn zo´n overduudelijke boskop mit ekreegn aofgeloopn zaoterdag op mien fietsroute. Ik reede richtink de Sluus en waare zo´n beetien argens bij Fritillaria alwaar een pelisie mi´j te kenn gaf umme te stoppn. Goed, ik van de fietse en er bleek een wielertocht an te koomn, dus ik mos mi´j mar effn gedeisd holln. In de barm mit et vehicle en wachtn, wachtn. En mit wachtn en kiekn hef Lambert nou niet zo´n heul groot probleem! Ik mut wel vaker wachtn en op zich is een beetien tuurn, van mi´j aof kiekn niet bepaald een zwaore klus. Zolaank ik er bi´j kan zittn…uuteraard mit een börreltien zölfs puur genot!

Goed, ik stao naost de fietse et hele gebeurn op te wachtn. Kump mi´j daor een tweede pelisie op een motor ankacheln. Een soort van veuruutloper mar dan mit motorische andrievink. Wild zwei´jnd en gebaarnd richtink mi´j, zoda´k ok veural niet mos maakn op de fietse te stappn. Tja, dat wus ik ok al wel van zien collega. Mar bliekbar liek ik nogal niet bijster intelligent dus een tweede waorskouwink is niet verkeerd. ´Meneer, er komt een wielerpeloton aan, dus wilt u in de berm gaan staan en niet rijden tot ze u gepasseerd zijn?´ Dat stund ik volgens mi´j al….ik stunne al in de barm, meer dan dat zölfs, mit de pootn bijna in de sloot!!

Peloton in de vartige, dendert mi´j veurbi´j. Ik waane mi´j in de positie umme mit de konte op de fietse te klummn, mar zie nog een achtergebleemn geroutineerde doch verbouwereerde strompelaar ankoomn. Die is bliekbar ant ende van zien latijn. Goed, stappe weer aof en hebbe gelieke weer een pelisie in de kraage. `Meneer, u moet in de berm blijven wachten!!` Jemig, kan de konte nog niet lichtn of hebbe gelieke een berispink te pakkn. Toe zeg, bin nog wel een beetien mesjogge! Bin wel een olde keerl, zie er niet behaaglijk meer uut, mar hebbe ze nog wel degelijk op een rijgien!!

Alles mut wiekn veur een fiets peloton. Tja…was nou mar dat diek- weggetien een stuk beter geplaveid. Dan waar ik daor wel langs egaon. Mar dat kan mien fietse en mien lichem denk ik niet meer an. De bottn zolln mi´j uut de ribbekaste rammeln, en de skroevn en moerties van de fietse.

Ik zol die 8,5 ton er mooi an waogn umme die weg weer te fatsoeneern. Mar Mevr Bosma twiefelt nogal he? Toch ok weer bar zunde van et geld. 8,5 ton…man da´s een mooi bedraggien veur weet ik veule wat. Lekker körtzichtig!! Zo´n weg knap ie niet allennig op veur wandelaars of fietsers mar ok veur et bestemmingsverkeer dat naor de weilandn en uuterwaardn wil. Die muttn nou mar hoopn dat ze onderweg de boel niet verliezn as ze een flinke hap uut de weg muttn umzeiln. En bi´j et gemaal de bochte neemn…ok zo´n lekker gevallegien van uuterste preciesie en stuurmanskunst. Nou emm die lui op die trekkers dat ok wel dunkt mi´j, mar toch…Echt fijn riedn is et zeker niet meer, koeln, gaatn, losse stukkn grind, slechte barmn en smalle uutwiekgedieltes…een ware run op oen helfdhaftige snelle reactie vermoogn. En iene slinger an et stuur en ie ligt mit opraapwaagn en al umvarre.

Prioriteitn stelln he? Wat hef veurrang en wat hef et mieste belang bi´j de gemiente? Miskien controleerdn ze daorumme de leste tied wel zoveule. Beetien geld inzameln mit bekeuringn uutdieln. Ze waarn vri´j actief in ieder geval. Aj daormit een paar ton kunt binn haaln is mar de vraoge netuurlijk. Of et was meer umme alvöstig et volk duudelijk te maakn daj niks te maakn hebt onderan de diek in de Velde. Daj miskien mut accepteern en leern dat straks de ni´je fietsroute an de aandere kaante is bi´j de uuterwaardn. Nog effn geduld en dan kuj op een prachtig geplaveid landweggetien oen ummegien maakn. Klinkt as glad gestreekn cement in de oorn! Wie wet…Ik gao alvöstig de baandn van de fietse oppompn zoda´k er goed teegn kan. Dat Belevingspad hoeft er van mi´j nou niet zo persee te koomn, die plann magn ze wel holln! As ik een opgeknapte weg nog mar mag beleemn, dan ist mi´j allange goed.

Op wie ak nou lest ok alweer estemd??

Lambert

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 12.04.19
Vandaag:
10° | 9°
Meer weer...
Morgen:
11° | 8°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.31808 s