Donderdag 20.02.20 | 17.20 uur

Aflevering 342

Niet alles is altied een bevrijdink...

Vief mei wel, een koninklijke bevallink in Engeland ok wel, mar een tochien richtink Boni umme boskoppn te haaln iets minder. ´t Is ok niet dat ik mi´j argere, nee méér dan dat!! Et tochien die kaante op is niet veule wark, ik pakke de fietse, steeke de weg over en bin al bi´j et rood-witte paand bi-j de rotonde. Gewaapnd mit et muntien da-k van Lub in de haandn edouwd ekreegn hebbe veur et karregien, toog ik de winkel binn. Veuruut mar dan, veur et goeie doel: as Lub et in de rugge hef, mu-k zölf mar een keer de honeurs waarneemn. Dat leek mi-j wel te doen, dat zo-k wel overleemn.

Goed, brieffien bi-j de haand en de karre volstouwn. Ach, volstouwn... mit twee man eet ie niet bar veule meer. Dat bint enkel een zak krentebolln, een pak melk, vleis, een stuk keeze, een Wiegertien Ketellapper bi-j de koffie en gruunte. Meer mag niet, want wat niet op et brieffien staot, ma-k niet mitneemn zeg Lub. De verleidink is verrekte groot, en ik vuule of ik zölf nog een pörtemenee in de buuse hebbe. Wis en werachtig, een gelukkien!! Dan toch mar dat aofgepriesde paos-artikel veur onderweg op de fietse. Et kêk mi-j zo verleidelijk an!! Sukela, niet goed mar barre lekker! Euh... ik bin toch zekers eegn baos, dat doe-k gewoon. En as t niet op et kassa-bonnegien kump te staon, dan wet Lub narns van. Mooi, goed eregeld, inlaadn die hap!!

Hoe doe-j zoks dan bi-j de kasse he? Apart leggn en apart aofreekn? Ach, dat wêt zo-n deerntien wel. Die snapt et wel as ik knipooge. Deerntien snapt de bedoeligge en ik betaale. Van mien eegn geld wel te verstaon. De rest uut de huusholdpörtemnee van Lub, inclusief kassabonnegien.

Al kauwnde op de fietse, bink ies effn an et reeknn. Iets te rap weg-ereedn zonder et kassabonnegien te bekiekn. 17 euro veur dat beetien spul in de tasse, dat klöpt veur gien meter!! Ja, die keeze was al dik 6 of 7 euro, mar dan bink bi-j lange nao niet bi-j de 17 euro toch?? Weete zo niet waor et zit, mar fut mar…eerst naor huus en dan zalt Lub wel uutzuukn waor de fout zit. Die kump et wel zo krek! Die zol veur een dubbeltien nog terugge gaon. Mar zie kent de priezn ast waare nog uut de kop. Ikke niet, kan wel wat skattn mar varder kaank niet zo zeggn of iets een paar cent duurder is of niet.

De wiend van veurn!! Daor doe-j et dan mit de beste bedoeligge weer veur he? Zo aordig!! Er klöpt weer weinig van volns Lub. En ik magge weer terugge mit umcirkelde getallegies. `Reclame Lambert, reclame priezn, waorumme veraandern ze dat dan toch niet bi-j in de kassa!! Altied et volle pond laotn bereekn!!`

Welk deerntien ha-k ok alweer?? Oh, dat trienigien mit zwarte haor. Wil net wegsjouwn…zekers pauze of zo. Ik tikke heur op de skolders en figuurlijk op de vingers. `Mien vrouwe Lub zeg….enz enz.

Reclame folder kump erbi-j an te passe en ja heur, tuurlijk... tzal ook niet, Lub hef altied geliek, de boel is niet goed in de kassa verwarkt. Ja…da´s al een hele bevrijdink, zie gef toe dat et fout is, mar dan he? Hoe gaot wi-j dat nou allemaolt weer terugge drei-jn? Dat wördt reeknn en ja, daor ist meittien niet zo goed in bliekt. Et rooie kleurtien bereikt hals, dan de wangn en dan ist heuffien knalrood. Zie kump er niet uut, reekent, reekent, reekent terugge en weer veuruut mar et kwartien valt niet. Hoeveule is nou twee keer 7.85 en daor ien keer minder van en dan nog et wisselgeld, man, man…dis teveule van et goeie. Mit et skaamrood op de lippn prevelt ze dat ze er niet zo gauw uutkump. En de riege an de kassa gruu-jt mit de minuut. Tikkende klaantn, op et horlogie kieknde klaantn, luudruchterige klaantn…et meittien vuult een soort van benarde positie en hef nog liever de bevrijdink per direct! Rommelt in de kassa-lade mit munties mar trilt erover. De intercom d´r mar ies bi-j…de wachtriege inkörtn…een extra hulptroep erbi-j haaln. En iemaand die kan reeknn!! Ze gef van narigheid mar vöste onzeker een tientien mar twiefelt of dat wel een juuste beslissink is. Ik schudde et heufd en zegge dat zie rustig mut bliemn en mut gaon heufdreekn. Ja, dat was gien snuggere opmarkink…niemaand van de jeugd leert nog heufdreekn. Alles gaot mit reeknmesienes of via de mobiel mit zo-n calculator geval erop. Fuj, fuj ik stao hier nog wel effn!! Fut dan mar, ik geefe et verlossnde antwoord, et bevrijdende gevuul van de opgelaotnheid. 't Is tenslotte ok vief mei ewest. Et deerntien kek mi-j verleegn an en stamelt nog wat van sorry, sorry.

Jammer, zo jammer...voer et heufdreeknn mar weer in want dit is ok niks. En men zegt daj minstens HAVO mut emmn wi-j as kassadeerntien of kassa mannegien an de bak. Dat zeg dan ok al vri-j weinig he?

Winkelkarregien weer in de riege, muntien eruut en dan beseffn dat volns mi-j dieeegn betaalde sukela ok veur de volle pries is bereeknt. Die was toch vieftig procent aof-epriesd... ja, amme hoela…ik gao niet weer terugge!! Tja, dat is dan weer de pries die ik mut betaaln veur iets wat ik niet mocht en mos koopn...

Lambert

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 07.05.19
Vandaag:
10° | 9°
Meer weer...
Morgen:
11° | 8°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.34621 s