Woensdag 03.06.20 | 17.17 uur

Aflevering 345

Gellemuudn

`k Hadde vandaage weer zoveule te kiezn wat ik zol kunn doen, da´k uuteindelijk niks edaon hebbe. Dat hê-k wel vaker, dan is er zoveule keuze, da-k er niet meer uitkoome wat et mut wordn.

Et begos zaoterdegs-´s mörns bi-j de koffie: ¨Lub, zegt et ies, wat gaot wi-j doen?¨ ¨Hier, in Hasselt is er een muziek gedoe mit muziek körpsn. Of naor Gellemuudn waor een brommersprint is mit veur oe een zomerbraderie?¨ Zeg et mar…bliemn wi-j hier of pakt wi-j de fietse?

Mi-j ist umme et eemn: die körpsn liekt mi-j ok wel wat. Vlakbi-j en gewoon an de weg. Bijna pal naost de deure. En och…die muziek vrolijkt de boel wel op. De zunne erbi-j, voila makkelijker kan´t niet! Lub mut naodenkn, een braderiegien is ok wel interessant. Zie wet et nog niet, dus eerst mar zörgn dat de boskoppn veur de sundag in huus koomn, dan hem wi-j dat weer had. En fut is zie…op de fietse naor de winkel.

Et duurt mar, en et duurt mar. Gaot weer lekker zo, typisch Lub!! Stel ik ies wat veur en dan duurt et een ieuwigheid veur zie er ies an toe is. En nog niet iens an toe umme hen te gaon, mar ok er nog niet iens an toe umme te weetn wat zie wil. Gatver, niet dat ik weete wat ik wil mar ik hadde ehoopt dat zie de knuppe deur zol hakkn…Zol mi-j weer e-skeelt emm mit beslissn. Goed dan, ik kieze veur Gellemuudn) as Lub ooit nog van plan is umme tuus te koomn. Effn fietsn is angenaam mit disse temperatuurn en ak dan strals an de kade stao mit een lekker vissien, mwah dan is toch goed ja! Kan Lub naor de braderie, is die ok weer uurn zuute.

Nou, duurt nogal effn. En ast nog langer duurt, dan wacht ik gerust nog eemn. Mar et begunt zo onderhaand wel arrug laank te duurn. Dit is weer dweildag ten top! Dweiln mit de kraane oopn. Lub in gien veldn of weegn te bekenn! Vrouwn, ie kunt ze er ok niet bi-j emm. Ik kan die kaante wel opriedn mar zuj net zien dat ze een aandere route hef epakt. En wellicht is de weg aof-ezet en mu-k wie wet waor langes. Euh…ik wachte nog vief minuutn en dan kuier ik veurzichtig die kaante ies op. ´t Mut ok niet liekn da-k opjutte, mar opskietn is ok wel degelijk een vak!

Nao een stief kwetier toch mar ies die kaante op-esjouwt. Zie weinig Lub bi-j et pad. Weinig zien mar wel degelijk heurn hoe dichter ak op de winkel an koome. Tuurlijk, et mense staot weer te beppn mit de vroggere buurvrouwe. Hoe vaake spreek ie mekaare ok niet he?

En waor gunk et netuurlijk weer over? Dat die en die dood is en dat die en die gistern is etrouwd. Gut, gut…gesprek van hoog niveau! Uuteraard, zoks mut na-eskouwd wördn mar kan volgens mi-j ok wel een aandere keer as ik gien uutgaonsplann hebbe. Kan ok wel allennig gaon!! Bink van et hele gezeur aof.

´´Nou, vertel op…wie is ter overleedn, wie leg er horizontaal? En wat veur jurk had de bruid an?`` Belangrieke leemsvraogn, weet ik inmiddels. Bliekbar hef Lub alweer genog egzegd mit de buurvrouwe, dus een kwaoie blik richtink mi-j is voldoende umme mien plekke weer te weetn. Zie is kwaod! Tja, kom dan ok een keer tuus ja!

Tuus mut er eerst een plakke brood egeetn wördn. En dan pas fut. Ja, krimmeneel…dan ist verdorie al middeg eer wi-j iets gaot onderneemn. In de varte heur ik muziek, die vrolijkt inderdaod de boel wel op mar mi-j is de lol er al flink aof. Wa-k mar gewoon zölf erop uut egaon, gewoon zoas altied allennig. Waorumme kriek juust vandaage in de kop umme ies saamn iets te gaon onderneemn? Kriege al haoste mitliedn mit et pas getrouwde stellegien van gister. Bezint eer ge begint!! Gaot veural oen eegn weg…!

``euh Lub…ik gaot henne. Ik gao naor Gellemuudn. Aj nog mit willn dan muj opskietn, aanders gao-k fut``. Straks mis ik alles en teegn vier uure die kaante nog op, he-k totaal gien zin an´´.

Broek an of niet…eerst eetn zeg Lub. ´t Is verdorie toch ok wel wat mit vrouwn, hoe zie et ok doen, ze kriegt et steeds weer veur mekaare! Mit de snufferd nog vol brood dat weg-ekauwd mut wördn , pak ik effn later de fietsn. Mens kiender, nog an toe…lekke baand!

En nou bink et zat!!! Ik holle er mit op. Blieve op de tuunstoel zittn, ik bin niet meer te passe, bin niet meer tot rede vatbaar. Heure in de varste varte nog een enigszins vrolijk opbeurnd dreuntien muziek.

Mit nog een kleine oplevink mijnerzijds: dan zolln wi-j vanaomp nog kunn kiezn veur Harm Hoeve…ach barst ok…ik stelle niks meer veur!! Ast straks donker is kank ok nog kiezn veur een beklimming en bewandelink van de brugbooge over et Zwarte Water. Een mense wil toch wat…

Lambert

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 25.06.19
Vandaag:
23° | 8°
Meer weer...
Morgen:
15° | 6°


AGENDA
  • Woensdag 03.06.20
  • Donderdag 04.06.20
  • Vrijdag 05.06.20
  • Zaterdag 06.06.20
  • Zondag 07.06.20
  • Maandag 08.06.20
  • Dinsdag 09.06.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

MEEST GELEZEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
Gemeente Zwartewaterland
www.zwartewaterland.nl
Informatie voor burgers en ondernemers over het coronavirus

advertentie
advertentie
0.34433 s