Maandag 24.02.20 | 09.06 uur

Aflevering 346

Die mobiel, hè?

Inmiddels de vlaggnsessie te boomn van alle skoliern die eslaagd bint! De tasse hoog in top umme mar flink duudelijk te maakn dat die niet meer gebruukt gaot wordn!!

En dan vandaage et aofskeidsritueel van groep 8 denk ik. Tenminste zoiets leek mi-j et te weezn toen ik vanmorn richtink de winkel gung. Een rooie loper, veul lawaai en getoeter en ok die zulln goed laotn markn dat zie er echt gigantisch klaor mit bint! Einde skoele, nooit weer … en nou op naor hoger niveau! Alhoewel, als brugpieper begun is helaas weer van onder aof an. En brugpieper zal ok wel teegnswoordig niet meer et geijkte woord weezn bink bange. Dat mut heftiger klinkn, niet oubollig. Mar daor raak ik niet meer in tuus op mien olde dag. Die vocabulaire is niet meer veur mi-j weg-elegd.

Goed, einde skoele, dus dat liekt erop dat de vekansie eran zit te koomn. Miskien niet veur iederiene mar veur et grootste gros is er effn een bienties gestrekt en lui veuruutzicht. Niks meer muttn, gewoon simpel anklooi-jn naor hartelust. Tuurlijk, wat mut dat mut dan, mar dat is dan altied weer een beetien annemelijker te maakn mit een glas bier bi-j de haand of een dusdaniger leeger tempo.

Wat gaot disse zomer ons biedn? Nou, de keuze is weer reuze en op zien positiefst is eigenlijk et meeste niet an te raodn. Fietsn kan naodelige gevolgn emm, dus die kuj gelieke skrappn! Er wordt disse zomer weinig efietst. En aj gaot fietsn is et op eegn risico, mit een boete van 95 euro of mit jeukerige haandn deur vallnde processierupsn of wat ok. Een geweldige natuurtocht in de buurte van Drenthe of aandere bebossige plekkn is noodlottig. Ie zult er een waore herinnerink an over holln! Elke dag ernao zal oe heugn van de jeuk en aandere gevolgn. Een tastbare herinnerink zeg mar…

En die mobiel hè? Da’s een verrekte lastige!! Wi-j mut netuurlijk wel mobiel bliemn mar mit een zwiernde rok zonder zakkn of zo’n hippe broek mit nepzakkies zal et niet makkelijk weezn umme dat kreng mit te neemn. Waor laot ie zo’n apperaat zonder et mit de haandn vaste te holln. Uutdagink nummer 2! Veur vrouwn is dan nog een bh een uutkomst mar veur mann is er niet dan niet zo gek veule te biedn. Bi-j de broek in gef een hele aandere kijk op de zaak en daor is de boel eigenlijk ok al bezet. Dat is niet echt handig. Haoste verplicht umme een mande op de fietse te neemn of et olderwetse touwgien mit plastic hoessien umme de nekke. Waor aj vrogger mit naor een pretpark gungn umme alle gegevens qua persoon in op te slaon. “Ik bin Pietje en ik woone in die straote en mien moe is .. en dit is et tillefoonnummer enz. Zoks mag nou niet meer want da’s vraogn umme ellende. Want as Pietje nou in et pretpark is, dan is moe daor ok en wellicht va ok en dan is et huus dus leeg en kan nog leeger wördn as de inbreker gewillig is en tied hef. Teevns zittn wi-j mit de privac wet dus een gegevens naamplaatien is uut den boze. Mar ie kunt dus nog wel dat hoessien gebruukn veur de mobiel. Et zal wat gaon skoern in de nekke, want zo’n dink is op de duur wat zwaor. Et valt ok nit mit umme de hele wereld op oen nekke te draagn…facebookvriendties, de hele app family, twitter, weet ik veule. Een letterlijk zwaor gedoegien, mar wel 95 euro bespaarnd he?

Dan emm wi-j nog vallnde boomn en takkn as er opni-j zo’n wiendhooze plots umme de hoek kump kiekn. Stoj mooi mit oen tentien in de bossn waor een negatief reisadvies is vanwege de processierupse , kriej niet alleen de rupse op oen kop mar de hele boome erbi-j. Bi-j dan klaor?? Ok gien optie.

Lambert ziet zo gien meugelijkheedn veur een zinvolle vekansie. Mar maak er toch mar wat van, desnoods een autotochien mit et hele elftal an kiender op de achterbaanke die tot verveelns toe vraogn of ze d’r al ies binn…

Heb et goed mit mekaare en wi-j spreekt mekaare weer!!

Lambert

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 10.07.19
Vandaag:
10° | 5°
Meer weer...
Morgen:
6° | 6°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.35625 s